Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Gốc > Tiểu học > Lớp 3 > Giáo án theo Tuần >


Giáo án cả năm (19 bài)
Word-logo-small

Giáo án cả năm - Nguyễn Anh Đức

Ngày gửi: 2019-01-14 22:30:08

Word-logo-small

Giáo án cả năm - Nguyễn Thị Hảo

Ngày gửi: 2018-12-09 14:19:17

Word-logo-small

Giáo án cả năm - Nông Thị Min...

Ngày gửi: 2018-10-29 22:14:52

Word-logo-small

giáo án lớp 3.VNEN.cả năm - N...

Ngày gửi: 2018-10-26 12:32:53


Giáo án học kì 1 (10 bài)
Word-logo-small

Giáo án học kì 1 - Phạm Thị M...

Ngày gửi: 2018-12-22 21:02:16

Word-logo-small

Giáo án học kì 1 - Nguyễn Tha...

Ngày gửi: 2018-12-07 20:03:23

Word-logo-small

Giáo án học kì 1 - Lê Thị Tha...

Ngày gửi: 2018-11-23 22:06:54

Word-logo-small

Giáo án học kì 1 - Giao Thị K...

Ngày gửi: 2018-10-26 22:02:47


Giáo án học kì 2 (1 bài)
Word-logo-small

Giáo án học kì 2 - Nguyễn Thị Vi

Ngày gửi: 2018-12-14 16:15:38


Giáo án tổng hợp (18 bài)
Word-logo-small

Giáo án tổng hợp - Nguyễn Thị...

Ngày gửi: 2019-01-05 07:48:15

Word-logo-small

Giáo án tổng hợp - Nguyễn Thị...

Ngày gửi: 2019-01-05 07:47:40

Word-logo-small

Giáo án tổng hợp - Nguyễn Thị...

Ngày gửi: 2019-01-05 07:46:54

Word-logo-small

Giáo án tổng hợp - Nguyễn Thị...

Ngày gửi: 2019-01-05 07:46:17


Giáo án Tuần 1 - Lớp 3 (31 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 1 (Lớp 3). - Ngu...

Ngày gửi: 2018-12-23 22:01:11

Word-logo-small

Giáo án Tuần 1 - Lớp 3 - lu n...

Ngày gửi: 2018-12-23 09:42:44

Word-logo-small

Giáo án Tuần 1 - Lớp 3 - phạm...

Ngày gửi: 2018-12-16 20:35:12

Word-logo-small

Giáo án Tuần 1 - Lớp 3 - Hồ T...

Ngày gửi: 2018-10-07 10:58:03


Giáo án Tuần 2 - Lớp 3 (11 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 2 - Lớp 3 - Đinh...

Ngày gửi: 2018-09-23 21:14:25

Word-logo-small

Giáo án Tuần 2 - Lớp 3 - hoàn...

Ngày gửi: 2018-09-16 15:48:25

Word-logo-small

Giáo án Tuần 2 - Lớp 3 - Đỗ V...

Ngày gửi: 2018-09-09 22:42:20

Word-logo-small

Giáo án Tuần 2 (Lớp 3). - Đ...

Ngày gửi: 2018-09-09 21:38:51


Giáo án Tuần 3 - Lớp 3 (16 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 3 - Lớp 3 - nguy...

Ngày gửi: 2018-10-21 21:23:13

Word-logo-small

Giáo án Tuần 3 - Lớp 3 - Đinh...

Ngày gửi: 2018-09-23 21:14:39

Word-logo-small

Giáo án Lớp 3 Tuần 3 CKTKN mớ...

Ngày gửi: 2018-09-13 22:26:34

Word-logo-small

Giáo án Tuần 3 - Lớp 3 - Đặng...

Ngày gửi: 2018-09-11 18:54:42


Giáo án Tuần 4 - Lớp 3 (14 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 4 - Lớp 3 - Mac ...

Ngày gửi: 2018-10-07 16:07:37

Word-logo-small

Giáo án Tuần 4 - Lớp 3 - Đinh...

Ngày gửi: 2018-09-23 21:14:52

Word-logo-small

Giáo án Tuần 4 - Lớp 3 - Mai ...

Ngày gửi: 2018-09-11 21:38:28

Word-logo-small

Giáo án Tuần 4 - Lớp 3 - Mai ...

Ngày gửi: 2018-08-31 20:10:29


Giáo án Tuần 5 - Lớp 3 (14 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 5 - Lớp 3 - Mac ...

Ngày gửi: 2018-10-07 16:08:07

Word-logo-small

Giáo án Tuần 5 - Lớp 3 - Đỗ V...

Ngày gửi: 2018-09-30 17:32:35

Word-logo-small

Giáo án Tuần 5 - Lớp 3 - trươ...

Ngày gửi: 2018-09-29 22:59:59

Word-logo-small

Giáo án Tuần 5 - Lớp 3 - Đinh...

Ngày gửi: 2018-09-23 21:15:08


Giáo án Tuần 6 - Lớp 3 (13 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 6 - Lớp 3 - Mac ...

Ngày gửi: 2018-10-14 21:02:48

Word-logo-small

Giáo án Tuần 6 - Lớp 3 - Trần...

Ngày gửi: 2018-10-04 04:00:44

Word-logo-small

Giáo án Tuần 6 - Lớp 3 - Mai ...

Ngày gửi: 2018-09-30 21:20:39

Word-logo-small

Giáo án Tuần 6 - Lớp 3 - Lục ...

Ngày gửi: 2018-09-19 09:22:57


Giáo án Tuần 7 - Lớp 3 (13 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 7 - Lớp 3 - Trần...

Ngày gửi: 2018-10-21 20:01:49

Word-logo-small

Giáo án Tuần 7 - Lớp 3 - Trần...

Ngày gửi: 2018-10-21 19:53:02

Word-logo-small

Giáo án Tuần 7 - Lớp 3 - Mai ...

Ngày gửi: 2018-09-30 21:21:13

Word-logo-small

Giáo án Tuần 7 - Lớp 3 - Đặng...

Ngày gửi: 2018-09-16 20:32:22


Giáo án Tuần 8 - Lớp 3 (7 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 8 - Lớp 3 - Nguy...

Ngày gửi: 2018-04-07 20:37:50

Word-logo-small

Giáo án Tuần 8 - Lớp 3 - Lê T...

Ngày gửi: 2018-03-06 10:29:23

Word-logo-small

Giáo án Tuần 8 - Lớp 3 - Vũ V...

Ngày gửi: 2017-10-23 22:46:43

Word-logo-small

Giáo án Tuần 8 - Lớp 3 - Nguy...

Ngày gửi: 2017-10-12 16:27:07


Giáo án Tuần 9 - Lớp 3 (10 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 9 - Lớp 3 - Nguy...

Ngày gửi: 2018-04-07 20:38:15

Word-logo-small

Giáo án Tuần 9 - Lớp 3 - Nguy...

Ngày gửi: 2017-12-02 09:33:50

Word-logo-small

Giáo án Tuần 9 - Lớp 3 - tạ t...

Ngày gửi: 2017-11-01 21:12:34

Word-logo-small

Giáo án Tuần 9 - Lớp 3 - Nguy...

Ngày gửi: 2017-10-28 06:19:42


Giáo án Tuần 10 - Lớp 3 (7 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 10 - Lớp 3 - Ngô...

Ngày gửi: 2018-12-05 20:44:25

Word-logo-small

Giáo án Tuần 10 - Lớp 3 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-04-07 20:38:37

Word-logo-small

Giáo án Tuần 10 - Lớp 3 - Ngu...

Ngày gửi: 2017-11-05 18:23:56

Word-logo-small

Giáo án theo Tuần 10 (Lớp 3)....

Ngày gửi: 2017-10-26 10:35:04


Giáo án Tuần 11 - Lớp 3 (11 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 11 - Lớp 3 - Hồ ...

Ngày gửi: 2018-11-12 19:32:25

Word-logo-small

Giáo án Tuần 11 - Lớp 3 - Nôn...

Ngày gửi: 2018-11-11 08:11:49

Word-logo-small

Giáo án Tuần 11 - Lớp 3 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-11-01 08:08:14

Word-logo-small

Giáo án Tuần 11 - Lớp 3 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-10-10 20:40:28


Giáo án Tuần 12 - Lớp 3 (11 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 12 - Lớp 3 - Hà ...

Ngày gửi: 2019-01-14 20:11:37

Word-logo-small

Giáo án Tuần 12 - Lớp 3 - Lê ...

Ngày gửi: 2018-11-11 19:24:51

Word-logo-small

tuần 12 chuẩn KTKN - Phạm Thị...

Ngày gửi: 2018-11-11 10:51:23

Word-logo-small

Giáo án Tuần 12 - Lớp 3 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-04-07 20:39:41


Giáo án Tuần 13 - Lớp 3 (8 bài)
Word-logo-small

Giáo án theo Tuần (Lớp 3) - T...

Ngày gửi: 2019-01-09 15:14:19

Word-logo-small

Giáo án Tuần 13 - Lớp 3 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-12-07 12:08:23

Word-logo-small

Giáo án Tuần 13 - Lớp 3 - tô ...

Ngày gửi: 2018-02-22 20:24:39

Word-logo-small

Giáo án lớp 3 tuần 13 CKTKN 2...

Ngày gửi: 2017-11-26 07:14:26


Giáo án Tuần 14 - Lớp 3 (12 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 14 - Lớp 3 - Nôn...

Ngày gửi: 2019-01-06 14:23:56

Word-logo-small

Giáo án Tuần 14 - Lớp 3 - giá...

Ngày gửi: 2018-11-27 14:13:13

Word-logo-small

Giáo án Tuần 14 - Lớp 3 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-04-07 20:40:27

Word-logo-small

Giáo án Tuần 14 - Lớp 3 - Lê ...

Ngày gửi: 2018-03-06 10:14:40


Giáo án Tuần 15 - Lớp 3 (10 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 15 - Lớp 3 - Trầ...

Ngày gửi: 2018-11-30 21:55:54

Word-logo-small

Giáo án Tuần 15 - Lớp 3 - giá...

Ngày gửi: 2018-11-27 14:15:26

Word-logo-small

Giáo án Tuần 15 - Lớp 3 - ngu...

Ngày gửi: 2018-01-16 20:37:24

Word-logo-small

Giáo án Tuần 15 - Lớp 3 - Dươ...

Ngày gửi: 2017-12-10 20:54:00


Giáo án Tuần 16 - Lớp 3 (5 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 16 - Lớp 3 - Trầ...

Ngày gửi: 2018-11-30 21:56:18

Word-logo-small

Giáo án Tuần 16 - Lớp 3 - giá...

Ngày gửi: 2018-11-27 14:20:13

Word-logo-small

Giáo án Tuần 16 - Lớp 3 - Dươ...

Ngày gửi: 2017-12-15 00:01:13

Word-logo-small

Giáo án Tuần 16 - Lớp 3 - Cao...

Ngày gửi: 2017-12-12 17:23:48


Giáo án Tuần 17 - Lớp 3 (10 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 17 - Lớp 3 - giá...

Ngày gửi: 2018-11-27 14:21:20

Word-logo-small

Giáo án Tuần 17 - Lớp 3 - Hồ ...

Ngày gửi: 2018-01-28 08:28:21

Word-logo-small

Giáo án Tuần 17 - Lớp 3 - Bùi...

Ngày gửi: 2018-01-19 14:29:28

Word-logo-small

Giáo án Tuần 17 - Lớp 3 - Bùi...

Ngày gửi: 2018-01-01 19:37:10


Giáo án Tuần 18 - Lớp 3 (5 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 18 - Lớp 3 - giá...

Ngày gửi: 2018-11-27 14:22:37

Word-logo-small

Giáo án Tuần 18 - Lớp 3 - Dươ...

Ngày gửi: 2018-01-22 23:30:07

Word-logo-small

Giáo án Tuần 18 - Lớp 3 - Trư...

Ngày gửi: 2017-12-27 20:23:35

Word-logo-small

Giáo án Tuần 18 - Lớp 3 - Ngu...

Ngày gửi: 2017-12-10 09:47:04


Giáo án Tuần 19 - Lớp 3 (6 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 19 - Lớp 3 - phạ...

Ngày gửi: 2019-01-12 21:54:21

Word-logo-small

Giáo án Tuần 19 - Lớp 3 - giá...

Ngày gửi: 2018-11-27 14:23:38

Word-logo-small

Giáo án Tuần 19 - Lớp 3 - Lê ...

Ngày gửi: 2018-02-19 08:17:35

Word-logo-small

Giáo án Tuần 19 - Lớp 3 - Dươ...

Ngày gửi: 2018-01-22 23:30:31


Giáo án Tuần 20 - Lớp 3 (7 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 20 - Lớp 3 - giá...

Ngày gửi: 2018-11-27 14:24:47

Word-logo-small

Giáo án Tuần 20 - Lớp 3 - Lê ...

Ngày gửi: 2018-02-19 08:17:58

Word-logo-small

Giáo án Tuần 20 - Lớp 3 - Dươ...

Ngày gửi: 2018-01-22 23:30:49

Word-logo-small

Giáo án Tuần 20 - Lớp 3 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-01-21 15:21:28


Giáo án Tuần 21 - Lớp 3 (9 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 21 - Lớp 3 - giá...

Ngày gửi: 2018-11-27 14:28:10

Word-logo-small

Giáo án Tuần 21 - Lớp 3 - Lê ...

Ngày gửi: 2018-02-19 08:16:41

Word-logo-small

Giáo án Tuần 21 - Lớp 3 - phạ...

Ngày gửi: 2018-02-02 11:42:43

Word-logo-small

Giáo án Tuần 21 - Lớp 3 - Hồ ...

Ngày gửi: 2018-01-29 23:11:59


Giáo án Tuần 22 - Lớp 3 (5 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 22 - Lớp 3 - Lê ...

Ngày gửi: 2018-02-19 08:17:15

Word-logo-small

Giáo án Tuần 22 - Lớp 3 - Trầ...

Ngày gửi: 2018-01-25 07:37:04

Word-logo-small

Giáo án Tuần 22 - Lớp 3 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-01-22 19:40:40

Word-logo-small

Giáo án Tuần 22 - Lớp 3 - Cấn...

Ngày gửi: 2018-01-21 21:20:54


Giáo án Tuần 23 - Lớp 3 (4 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 23 - Lớp 3 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-02-21 08:14:30

Word-logo-small

Giáo án Tuần 23 - Lớp 3 - Lê ...

Ngày gửi: 2018-02-19 08:11:44

Word-logo-small

Giáo án Tuần 23 - Lớp 3 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-01-22 19:41:04

Word-logo-small

giáo án tuần 23 lớp 3C - Lưu ...

Ngày gửi: 2014-02-19 06:02:11


Giáo án Tuần 24 - Lớp 3 (8 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 24 - Lớp 3 - Khổ...

Ngày gửi: 2018-04-04 11:01:24

Word-logo-small

Giáo án Tuần 24 - Lớp 3 - Dươ...

Ngày gửi: 2018-03-13 20:00:15

Word-logo-small

Giáo án Tuần 24 - Lớp 3 - Mai...

Ngày gửi: 2018-02-22 19:16:23

Word-logo-small

Giáo án Tuần 24 -KT Lớp 3 - L...

Ngày gửi: 2018-02-19 08:03:52


Giáo án Tuần 25 - Lớp 3 (7 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 25 - Lớp 3 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-03-11 17:49:16

Word-logo-small

Giáo án Tuần 25 - Lớp 3c - Lâ...

Ngày gửi: 2018-03-09 11:34:07

Word-logo-small

Giáo án Tuần 25 - Lớp 3 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-03-04 13:58:33

Word-logo-small

Giáo án Tuần 25 - Lớp 3 - Phạ...

Ngày gửi: 2018-02-28 21:09:04


Giáo án Tuần 26 - Lớp 3 (6 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 26 - Lớp 3 - Lê ...

Ngày gửi: 2018-04-08 06:32:16

Word-logo-small

Giáo án Tuần 26 - Lớp 3 - Lê ...

Ngày gửi: 2018-04-01 21:21:57

Word-logo-small

Giáo án Tuần 26 - Lớp 3 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-03-11 17:35:17

Word-logo-small

Giáo án Tuần 26 - Lớp 3 - Lê ...

Ngày gửi: 2018-02-25 21:42:46


Giáo án Tuần 27 - Lớp 3 (6 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 27 - Lớp 3 - Lê ...

Ngày gửi: 2018-04-08 06:32:46

Word-logo-small

Giáo án Tuần 27 - Lớp 3 - Lê ...

Ngày gửi: 2018-04-01 21:22:34

Word-logo-small

Giáo án Tuần 27 - Lớp 3 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-03-18 21:48:41

Word-logo-small

Giáo án Tuần 27 - Lớp 3 - Lê ...

Ngày gửi: 2018-03-17 22:00:12


Giáo án Tuần 28 - Lớp 3 (9 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 28 - Lớp 3 - Lê ...

Ngày gửi: 2018-04-08 06:33:11

Word-logo-small

Giáo án Tuần 28 - Lớp 3 - Lê ...

Ngày gửi: 2018-04-01 21:24:42

Word-logo-small

Giáo án Tuần 28 - Lớp 3 - Khu...

Ngày gửi: 2018-03-29 10:16:38

Word-logo-small

Giáo án Tuần 28 - Lớp 3 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-03-26 16:31:06


Giáo án Tuần 29 - Lớp 3 (5 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 29 - Lớp 3 - Lê ...

Ngày gửi: 2018-04-08 06:33:36

Word-logo-small

Giáo án Tuần 29 - Lớp 3 - bùi...

Ngày gửi: 2018-03-20 02:57:42

Word-logo-small

Giáo án Tuần 29 - Lớp 3 - bùi...

Ngày gửi: 2018-03-19 18:57:17

Word-logo-small

Giáo án Tuần 29 - Lớp 3 - Lê ...

Ngày gửi: 2018-03-17 22:08:52


Giáo án Tuần 30 - Lớp 3 (6 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 30 - Lớp 3 - Mr ...

Ngày gửi: 2018-04-17 00:27:46

Word-logo-small

Giáo án Tuần 30 - Lớp 3 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-04-08 08:35:33

Word-logo-small

Giáo án Tuần 30 - Lớp 3 - ngu...

Ngày gửi: 2018-04-08 07:38:23

Word-logo-small

Giáo án Tuần 30 - Lớp 3 - Lê ...

Ngày gửi: 2018-04-08 06:38:22


Giáo án Tuần 31 - Lớp 3 (3 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 31 - Lớp 3 - Lê ...

Ngày gửi: 2018-04-21 15:35:40

Word-logo-small

Giáo án Tuần 31 - Lớp 3 - bùi...

Ngày gửi: 2018-03-31 11:40:09

Word-logo-small

Giáo án Tuần 31 - Lớp 3 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-01-22 19:44:27


Giáo án Tuần 32 - Lớp 3 (5 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 32 - Lớp 3 - Lê ...

Ngày gửi: 2018-04-21 16:17:10

Word-logo-small

Giáo án Tuần 32 - Lớp 3 - Lê ...

Ngày gửi: 2018-04-21 15:21:54

Word-logo-small

Giáo án Tuần 32 - Lớp 3 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-04-19 20:37:53

Word-logo-small

Giáo án Tuần 32 - Lớp 3 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-04-12 23:01:01


Giáo án Tuần 33 - Lớp 3 (2 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 33 - Lớp 3 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-04-12 23:04:32

Word-logo-small

Giáo án Tuần 33 - Lớp 3 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-01-22 19:44:49


Giáo án Tuần 34 - Lớp 3 (1 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 34 - Lớp 3 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-01-22 19:45:08


Giáo án Tuần 35 - Lớp 3 (2 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 35 - Lớp 3 - Phạ...

Ngày gửi: 2018-02-28 21:03:44

Word-logo-small

Giáo án Tuần 35 - Lớp 3 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-01-22 19:45:30


Ngoài chương trình SGK (36 bài)
Word-logo-small

GIÁO ÁN CẢ NĂM MẪU MỚI 18-19 ...

Ngày gửi: 2019-01-15 20:27:44

Word-logo-small

GIÁO ÁN CẢ NĂM MẪU MỚI THEO 5...

Ngày gửi: 2019-01-11 21:51:08

Word-logo-small

lop 3 - SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM...

Ngày gửi: 2018-12-25 20:58:24

Word-logo-small

lop 3 - Trần Linh Chi

Ngày gửi: 2018-12-09 08:38:51


Các giáo án chưa được sắp xếp (1 bài)
Word-logo-small

Giáo án lớp 3 soạn theo ĐHPTN...

Ngày gửi: 2018-09-27 15:38:06