Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Gốc > Tiểu học > Lớp 3 > Giáo án theo Tuần >


Giáo án cả năm (11 bài)
Word-logo-small

Giáo án cả năm - Nguyễn Thị...

Ngày gửi: 2018-08-08 11:10:26

Word-logo-small

Giáo án cả năm - Phạm Thị Hue

Ngày gửi: 2018-06-25 17:26:27

Word-logo-small

Giáo án cả năm - Hoàng Văn Huyên

Ngày gửi: 2018-05-03 14:52:05

Word-logo-small

Giáo án theo Tuần (Lớp 3). Gi...

Ngày gửi: 2018-04-05 18:39:32


Giáo án học kì 1 (3 bài)
Word-logo-small

Giáo án HKI - hoàng thị diễm thu

Ngày gửi: 2018-04-24 16:26:06

Word-logo-small

Giáo án học kì 1 - Vũ Văn Tú

Ngày gửi: 2017-12-07 23:26:29

Word-logo-small

Giáo án học kì 1 - nguyễn thị hà

Ngày gửi: 2017-10-24 15:12:18


Giáo án tổng hợp (8 bài)
Word-logo-small

Giáo án tổng hợp - Đinh Thị T...

Ngày gửi: 2017-10-19 22:10:21

Word-logo-small

Giáo án tổng hợp - Nguyễn Chi...

Ngày gửi: 2017-10-12 16:29:56

Word-logo-small

Giáo án tổng hợp - Nguyễn Thị...

Ngày gửi: 2017-09-27 11:32:22

Word-logo-small

Giáo án tổng hợp - Vũ Văn Sáng

Ngày gửi: 2017-09-25 22:06:44


Giáo án Tuần 1 - Lớp 3 (19 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 1 - Lớp 3 - Phan...

Ngày gửi: 2018-06-07 21:05:26

Word-logo-small

Giáo án Tuần 1 - lê minh cảnh

Ngày gửi: 2018-06-04 22:13:16

Word-logo-small

Giáo án Tuần 1 - Lớp 3 - Vũ T...

Ngày gửi: 2018-06-03 09:15:47

Word-logo-small

Giáo án Tuần 1 - Lớp 3 - tô t...

Ngày gửi: 2018-02-22 20:24:04


Giáo án Tuần 2 - Lớp 3 (7 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 2 - Lớp 3 - giáp...

Ngày gửi: 2018-01-29 00:09:18

Word-logo-small

Giáo án Tuần 2 - Lớp 3 - Nguy...

Ngày gửi: 2017-10-12 17:30:47

Word-logo-small

Giáo án Tuần 2 - Lớp 3 - Nguy...

Ngày gửi: 2017-09-25 14:50:22

Word-logo-small

Giáo án Tuần 2 - Lớp 3 - Trần...

Ngày gửi: 2017-09-16 11:22:00


Giáo án Tuần 3 - Lớp 3 (7 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 3 - Lớp 3 - Nguy...

Ngày gửi: 2017-10-12 17:31:15

Word-logo-small

Giáo án Tuần 3 - Lớp 3 - Nguy...

Ngày gửi: 2017-10-12 16:18:00

Word-logo-small

Giáo án Tuần 3 - Lớp 3 - Khuấ...

Ngày gửi: 2017-09-17 23:54:39

Word-logo-small

Giáo án Tuần 3 - Lớp 3 - Vi T...

Ngày gửi: 2017-09-17 21:52:38


Giáo án Tuần 4 - Lớp 3 (10 bài)
Xls-small

hien ke hoach - Huỳnh Kha Tâm

Ngày gửi: 2018-04-23 12:32:31

Word-logo-small

Giáo án Tuần 4 - Lớp 3 - Nguy...

Ngày gửi: 2018-04-07 20:35:25

Word-logo-small

Giáo án Tuần 4 - Lớp 3 - Trần...

Ngày gửi: 2017-12-24 13:40:08

Word-logo-small

Giáo án Tuần 4 - Lớp 3 - Nguy...

Ngày gửi: 2017-11-28 22:59:58


Giáo án Tuần 5 - Lớp 3 (9 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 5 - Lớp 3 - hoàn...

Ngày gửi: 2018-05-10 08:03:00

Word-logo-small

Giáo án Tuần 5 - Lớp 3 - Nguy...

Ngày gửi: 2018-04-07 20:36:00

Word-logo-small

Giáo án Tuần 5 - Lớp 3 - Nguy...

Ngày gửi: 2017-11-28 23:18:35

Word-logo-small

Giáo án Tuần 5 - Lớp 3 - Nguy...

Ngày gửi: 2017-10-12 16:26:03


Giáo án Tuần 6 - Lớp 3 (7 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 6 - Lớp 3 - Nguy...

Ngày gửi: 2018-04-07 20:36:21

Word-logo-small

Giáo án Tuần 6 - Lớp 3 - trie...

Ngày gửi: 2017-10-29 08:45:22

Word-logo-small

Giáo án Tuần 6 - Lớp 3 - Nguy...

Ngày gửi: 2017-10-12 16:26:30

Word-logo-small

Giáo án Tuần 6 - Lớp 3 - Vũ V...

Ngày gửi: 2017-10-07 09:22:20


Giáo án Tuần 7 - Lớp 3 (9 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 7 - Lớp 3 - Nguy...

Ngày gửi: 2018-04-07 20:36:53

Word-logo-small

Giáo án lớp 3 tuần 7 CKTKN 20...

Ngày gửi: 2017-11-15 23:36:38

Word-logo-small

Giáo án Tuần 7 - Lớp 3 - Lê Đ...

Ngày gửi: 2017-10-16 23:53:49

Word-logo-small

GIÁO ÁN TUẦN 7 THEO CHUẨN KYK...

Ngày gửi: 2017-10-14 19:54:58


Giáo án Tuần 8 - Lớp 3 (7 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 8 - Lớp 3 - Nguy...

Ngày gửi: 2018-04-07 20:37:50

Word-logo-small

Giáo án Tuần 8 - Lớp 3 - Lê T...

Ngày gửi: 2018-03-06 10:29:23

Word-logo-small

Giáo án Tuần 8 - Lớp 3 - Vũ V...

Ngày gửi: 2017-10-23 22:46:43

Word-logo-small

Giáo án Tuần 8 - Lớp 3 - Nguy...

Ngày gửi: 2017-10-12 16:27:07


Giáo án Tuần 9 - Lớp 3 (10 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 9 - Lớp 3 - Nguy...

Ngày gửi: 2018-04-07 20:38:15

Word-logo-small

Giáo án Tuần 9 - Lớp 3 - Nguy...

Ngày gửi: 2017-12-02 09:33:50

Word-logo-small

Giáo án Tuần 9 - Lớp 3 - tạ t...

Ngày gửi: 2017-11-01 21:12:34

Word-logo-small

Giáo án Tuần 9 - Lớp 3 - Nguy...

Ngày gửi: 2017-10-28 06:19:42


Giáo án Tuần 10 - Lớp 3 (6 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 10 - Lớp 3 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-04-07 20:38:37

Word-logo-small

Giáo án Tuần 10 - Lớp 3 - Ngu...

Ngày gửi: 2017-11-05 18:23:56

Word-logo-small

Giáo án theo Tuần 10 (Lớp 3)....

Ngày gửi: 2017-10-26 10:35:04

Word-logo-small

Giáo án Tuần 10 - Lớp 3 - Ngu...

Ngày gửi: 2017-10-12 16:27:49


Giáo án Tuần 11 - Lớp 3 (7 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 11 - Lớp 3 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-04-07 20:39:07

Word-logo-small

Giáo án Tuần 11 - Lớp 3 - Huỳ...

Ngày gửi: 2017-11-24 22:10:24

Word-logo-small

Giáo án Tuần 11 - Lớp 3 - Ngu...

Ngày gửi: 2017-11-12 21:07:04

Word-logo-small

Giáo án Tuần 11 - Lớp 3 - vũ ...

Ngày gửi: 2017-11-10 21:27:26


Giáo án Tuần 12 - Lớp 3 (8 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 12 - Lớp 3 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-04-07 20:39:41

Word-logo-small

Giáo án Tuần 12 - Lớp 3 - Huỳ...

Ngày gửi: 2017-11-24 20:03:59

Word-logo-small

Giáo án Tuần 12 - Lớp 3 - Ngu...

Ngày gửi: 2017-11-18 19:17:50

Word-logo-small

Giáo án tuần 12 - lớp 3 năm 2...

Ngày gửi: 2017-11-12 20:35:31


Giáo án Tuần 13 - Lớp 3 (6 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 13 - Lớp 3 - tô ...

Ngày gửi: 2018-02-22 20:24:39

Word-logo-small

Giáo án lớp 3 tuần 13 CKTKN 2...

Ngày gửi: 2017-11-26 07:14:26

Word-logo-small

Giáo án Tuần 13 - Lớp 3 Có GD...

Ngày gửi: 2017-11-25 13:58:24

Word-logo-small

Giáo án Tuần 13 - Lớp 3 - Huỳ...

Ngày gửi: 2017-11-24 18:33:15


Giáo án Tuần 14 - Lớp 3 (10 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 14 - Lớp 3 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-04-07 20:40:27

Word-logo-small

Giáo án Tuần 14 - Lớp 3 - Lê ...

Ngày gửi: 2018-03-06 10:14:40

Word-logo-small

Giáo án Tuần 14 - Lớp 3 - Mai...

Ngày gửi: 2017-11-30 20:42:25

Word-logo-small

Giáo án tuần 14 lớp 3 CKTKN 2...

Ngày gửi: 2017-11-30 01:23:36


Giáo án Tuần 15 - Lớp 3 (8 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 15 - Lớp 3 - ngu...

Ngày gửi: 2018-01-16 20:37:24

Word-logo-small

Giáo án Tuần 15 - Lớp 3 - Dươ...

Ngày gửi: 2017-12-10 20:54:00

Word-logo-small

giao an tuần 15 lop 3 - Nguyễ...

Ngày gửi: 2017-12-09 21:18:31

Word-logo-small

Giáo án lớp 3 tuần 15 CKTKN 2...

Ngày gửi: 2017-12-08 23:16:23


Giáo án Tuần 16 - Lớp 3 (3 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 16 - Lớp 3 - Dươ...

Ngày gửi: 2017-12-15 00:01:13

Word-logo-small

Giáo án Tuần 16 - Lớp 3 - Cao...

Ngày gửi: 2017-12-12 17:23:48

Word-logo-small

Giáo án Tuần 16 - Lớp 3 - Ngu...

Ngày gửi: 2017-12-10 09:43:48


Giáo án Tuần 17 - Lớp 3 (9 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 17 - Lớp 3 - Hồ ...

Ngày gửi: 2018-01-28 08:28:21

Word-logo-small

Giáo án Tuần 17 - Lớp 3 - Bùi...

Ngày gửi: 2018-01-19 14:29:28

Word-logo-small

Giáo án Tuần 17 - Lớp 3 - Bùi...

Ngày gửi: 2018-01-01 19:37:10

Word-logo-small

Giáo án Tuần 17 - Lớp 3 - Ngu...

Ngày gửi: 2017-12-23 19:56:58


Giáo án Tuần 18 - Lớp 3 (4 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 18 - Lớp 3 - Dươ...

Ngày gửi: 2018-01-22 23:30:07

Word-logo-small

Giáo án Tuần 18 - Lớp 3 - Trư...

Ngày gửi: 2017-12-27 20:23:35

Word-logo-small

Giáo án Tuần 18 - Lớp 3 - Ngu...

Ngày gửi: 2017-12-10 09:47:04

Word-logo-small

Giáo án Tuần 18 - Lớp 3 - Bùi...

Ngày gửi: 2017-11-23 21:46:40


Giáo án Tuần 19 - Lớp 3 (4 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 19 - Lớp 3 - Lê ...

Ngày gửi: 2018-02-19 08:17:35

Word-logo-small

Giáo án Tuần 19 - Lớp 3 - Dươ...

Ngày gửi: 2018-01-22 23:30:31

Word-logo-small

Giáo án Tuần 19 - Lớp 3 - Bùi...

Ngày gửi: 2017-11-23 21:47:49

Word-logo-small

Giáo án Tuần 19 - Lớp 3 - Hoà...

Ngày gửi: 2017-11-11 10:07:00


Giáo án Tuần 20 - Lớp 3 (6 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 20 - Lớp 3 - Lê ...

Ngày gửi: 2018-02-19 08:17:58

Word-logo-small

Giáo án Tuần 20 - Lớp 3 - Dươ...

Ngày gửi: 2018-01-22 23:30:49

Word-logo-small

Giáo án Tuần 20 - Lớp 3 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-01-21 15:21:28

Word-logo-small

Giáo án Tuần 20 - Lớp 3 - Bùi...

Ngày gửi: 2018-01-19 14:05:29


Giáo án Tuần 21 - Lớp 3 (8 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 21 - Lớp 3 - Lê ...

Ngày gửi: 2018-02-19 08:16:41

Word-logo-small

Giáo án Tuần 21 - Lớp 3 - phạ...

Ngày gửi: 2018-02-02 11:42:43

Word-logo-small

Giáo án Tuần 21 - Lớp 3 - Hồ ...

Ngày gửi: 2018-01-29 23:11:59

Word-logo-small

Giáo án Tuần 21 - Lớp 3 - Trầ...

Ngày gửi: 2018-01-25 07:34:18


Giáo án Tuần 22 - Lớp 3 (5 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 22 - Lớp 3 - Lê ...

Ngày gửi: 2018-02-19 08:17:15

Word-logo-small

Giáo án Tuần 22 - Lớp 3 - Trầ...

Ngày gửi: 2018-01-25 07:37:04

Word-logo-small

Giáo án Tuần 22 - Lớp 3 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-01-22 19:40:40

Word-logo-small

Giáo án Tuần 22 - Lớp 3 - Cấn...

Ngày gửi: 2018-01-21 21:20:54


Giáo án Tuần 23 - Lớp 3 (4 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 23 - Lớp 3 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-02-21 08:14:30

Word-logo-small

Giáo án Tuần 23 - Lớp 3 - Lê ...

Ngày gửi: 2018-02-19 08:11:44

Word-logo-small

Giáo án Tuần 23 - Lớp 3 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-01-22 19:41:04

Word-logo-small

giáo án tuần 23 lớp 3C - Lưu ...

Ngày gửi: 2014-02-19 06:02:11


Giáo án Tuần 24 - Lớp 3 (8 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 24 - Lớp 3 - Khổ...

Ngày gửi: 2018-04-04 11:01:24

Word-logo-small

Giáo án Tuần 24 - Lớp 3 - Dươ...

Ngày gửi: 2018-03-13 20:00:15

Word-logo-small

Giáo án Tuần 24 - Lớp 3 - Mai...

Ngày gửi: 2018-02-22 19:16:23

Word-logo-small

Giáo án Tuần 24 -KT Lớp 3 - L...

Ngày gửi: 2018-02-19 08:03:52


Giáo án Tuần 25 - Lớp 3 (7 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 25 - Lớp 3 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-03-11 17:49:16

Word-logo-small

Giáo án Tuần 25 - Lớp 3c - Lâ...

Ngày gửi: 2018-03-09 11:34:07

Word-logo-small

Giáo án Tuần 25 - Lớp 3 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-03-04 13:58:33

Word-logo-small

Giáo án Tuần 25 - Lớp 3 - Phạ...

Ngày gửi: 2018-02-28 21:09:04


Giáo án Tuần 26 - Lớp 3 (6 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 26 - Lớp 3 - Lê ...

Ngày gửi: 2018-04-08 06:32:16

Word-logo-small

Giáo án Tuần 26 - Lớp 3 - Lê ...

Ngày gửi: 2018-04-01 21:21:57

Word-logo-small

Giáo án Tuần 26 - Lớp 3 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-03-11 17:35:17

Word-logo-small

Giáo án Tuần 26 - Lớp 3 - Lê ...

Ngày gửi: 2018-02-25 21:42:46


Giáo án Tuần 27 - Lớp 3 (6 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 27 - Lớp 3 - Lê ...

Ngày gửi: 2018-04-08 06:32:46

Word-logo-small

Giáo án Tuần 27 - Lớp 3 - Lê ...

Ngày gửi: 2018-04-01 21:22:34

Word-logo-small

Giáo án Tuần 27 - Lớp 3 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-03-18 21:48:41

Word-logo-small

Giáo án Tuần 27 - Lớp 3 - Lê ...

Ngày gửi: 2018-03-17 22:00:12


Giáo án Tuần 28 - Lớp 3 (9 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 28 - Lớp 3 - Lê ...

Ngày gửi: 2018-04-08 06:33:11

Word-logo-small

Giáo án Tuần 28 - Lớp 3 - Lê ...

Ngày gửi: 2018-04-01 21:24:42

Word-logo-small

Giáo án Tuần 28 - Lớp 3 - Khu...

Ngày gửi: 2018-03-29 10:16:38

Word-logo-small

Giáo án Tuần 28 - Lớp 3 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-03-26 16:31:06


Giáo án Tuần 29 - Lớp 3 (5 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 29 - Lớp 3 - Lê ...

Ngày gửi: 2018-04-08 06:33:36

Word-logo-small

Giáo án Tuần 29 - Lớp 3 - bùi...

Ngày gửi: 2018-03-20 02:57:42

Word-logo-small

Giáo án Tuần 29 - Lớp 3 - bùi...

Ngày gửi: 2018-03-19 18:57:17

Word-logo-small

Giáo án Tuần 29 - Lớp 3 - Lê ...

Ngày gửi: 2018-03-17 22:08:52


Giáo án Tuần 30 - Lớp 3 (6 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 30 - Lớp 3 - Mr ...

Ngày gửi: 2018-04-17 00:27:46

Word-logo-small

Giáo án Tuần 30 - Lớp 3 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-04-08 08:35:33

Word-logo-small

Giáo án Tuần 30 - Lớp 3 - ngu...

Ngày gửi: 2018-04-08 07:38:23

Word-logo-small

Giáo án Tuần 30 - Lớp 3 - Lê ...

Ngày gửi: 2018-04-08 06:38:22


Giáo án Tuần 31 - Lớp 3 (3 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 31 - Lớp 3 - Lê ...

Ngày gửi: 2018-04-21 15:35:40

Word-logo-small

Giáo án Tuần 31 - Lớp 3 - bùi...

Ngày gửi: 2018-03-31 11:40:09

Word-logo-small

Giáo án Tuần 31 - Lớp 3 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-01-22 19:44:27


Giáo án Tuần 32 - Lớp 3 (5 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 32 - Lớp 3 - Lê ...

Ngày gửi: 2018-04-21 16:17:10

Word-logo-small

Giáo án Tuần 32 - Lớp 3 - Lê ...

Ngày gửi: 2018-04-21 15:21:54

Word-logo-small

Giáo án Tuần 32 - Lớp 3 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-04-19 20:37:53

Word-logo-small

Giáo án Tuần 32 - Lớp 3 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-04-12 23:01:01


Giáo án Tuần 33 - Lớp 3 (2 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 33 - Lớp 3 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-04-12 23:04:32

Word-logo-small

Giáo án Tuần 33 - Lớp 3 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-01-22 19:44:49


Giáo án Tuần 34 - Lớp 3 (1 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 34 - Lớp 3 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-01-22 19:45:08


Giáo án Tuần 35 - Lớp 3 (2 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 35 - Lớp 3 - Phạ...

Ngày gửi: 2018-02-28 21:03:44

Word-logo-small

Giáo án Tuần 35 - Lớp 3 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-01-22 19:45:30


Ngoài chương trình SGK (16 bài)
Word-logo-small

giáo án hoàn chỉnh cả năm 201...

Ngày gửi: 2018-08-09 18:14:51

Word-logo-small

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HỌC SINH ...

Ngày gửi: 2018-07-29 14:59:34

Pdf-small

15 de kiem tra toan lop 3 rat...

Ngày gửi: 2018-05-04 07:52:42

Word-logo-small

GIÁO ÁN LỚP 3 TUẦN 1 - trịnh ...

Ngày gửi: 2017-12-26 17:21:16