Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Gốc > Tiểu học > Lớp 3 > (20 thư mục)


Word-logo-small

Giáo án Tuần 1 - Lớp 3

Ngày gửi: 2018-06-07 21:05:26

Word-logo-small

Giáo án Tuần 1

Ngày gửi: 2018-06-04 22:13:16

Word-logo-small

Giáo án Tuần 1 - Lớp 3

Ngày gửi: 2018-06-03 09:15:47

Word-logo-small

Giáo án Tuần 5 - Lớp 3

Ngày gửi: 2018-05-10 08:03:00


Toán học 3 (6076 bài)
Word-logo-small

Bảng nhân 6

Ngày gửi: 2018-05-17 08:17:47

Word-logo-small

Bài toán liên quan đến rút về...

Ngày gửi: 2018-05-17 08:17:30

Word-logo-small

Kiểm tra cuối HKII 2017 - 2018

Ngày gửi: 2018-05-03 08:14:18

Word-logo-small

Giáo án tổng hợp

Ngày gửi: 2018-04-27 15:12:49


Word-logo-small

Đề KTĐK lần 4 (17-18)

Ngày gửi: 2018-05-14 06:22:36

Word-logo-small

Bài 6. Máu và cơ quan tuần hoàn

Ngày gửi: 2018-05-09 21:26:21

Word-logo-small

Bài 69 - 70. Ôn tập và Kiểm t...

Ngày gửi: 2018-05-02 22:08:26

Word-logo-small

Bài 58. Mặt Trời

Ngày gửi: 2018-04-20 12:32:41


Thủ công 3 (76 bài)
Word-logo-small

Bài 14. Làm lọ hoa gắn tường

Ngày gửi: 2018-03-20 16:09:23

Word-logo-small

Giáo án cả năm

Ngày gửi: 2018-03-05 21:01:26

Word-logo-small

Bài 14. Làm lọ hoa gắn tường

Ngày gửi: 2018-02-22 10:20:28

Word-logo-small

Bài 1. Gấp tàu thủy hai ống khói

Ngày gửi: 2018-02-02 20:59:00


Tập đọc 3 (4789 bài)
Pdf-small

Thơ mời dự Ngày Gia đình Việt...

Ngày gửi: 2018-06-22 12:15:31

Word-logo-small

Biên bản đánh giá Chuẩn nghề ...

Ngày gửi: 2018-06-08 21:36:42

Word-logo-small

Biên bản đánh giá viên chức c...

Ngày gửi: 2018-06-08 21:34:49

Word-logo-small

Biên bản đánh giá viên chức c...

Ngày gửi: 2018-06-08 21:30:39


Chính tả 3 (38 bài)
Word-logo-small

Tuần 28. Nghe-viết: Cuộc chạy...

Ngày gửi: 2018-04-22 10:22:28

Word-logo-small

Tuần 26. Nghe-viết: Sự tích l...

Ngày gửi: 2018-04-07 20:28:26

Word-logo-small

Tuần 28. Nghe-viết: Cuộc chạy...

Ngày gửi: 2018-03-27 20:27:20

Word-logo-small

Tuần 26. Nghe-viết: Rước đèn ...

Ngày gửi: 2018-03-20 16:34:24


Kể chuyện 3 (53 bài)
Word-logo-small

Tuần 4. Người mẹ

Ngày gửi: 2018-01-29 21:19:10

Word-logo-small

bai thi ke chuyen don gian lop 3

Ngày gửi: 2017-12-20 11:55:22

Word-logo-small

Tuần 12. Nắng phương Nam

Ngày gửi: 2017-11-22 22:04:48

Word-logo-small

Tuần 4. Người mẹ

Ngày gửi: 2017-09-25 20:07:51


Tập viết 3 (12 bài)
Word-logo-small

Tuần 15. Ôn chữ hoa: L

Ngày gửi: 2017-12-17 11:42:16

Word-logo-small

Tuần 13. Ôn chữ hoa: I

Ngày gửi: 2017-12-11 21:37:25

Word-logo-small

SANG KIEN KINH NGHIEM

Ngày gửi: 2017-04-19 15:50:23

Word-logo-small

Tuần 6. Ôn chữ hoa: D, Đ

Ngày gửi: 2016-12-06 08:34:30


Word-logo-small

Giáo án học kì 1

Ngày gửi: 2018-05-21 16:07:15

Word-logo-small

Tuần 29. MRVT: Thể thao. Dấu ...

Ngày gửi: 2018-04-07 21:02:46

Word-logo-small

Tuần 4. MRVT: Gia đình. Ôn tậ...

Ngày gửi: 2018-03-22 23:02:34

Pdf-small

Tuần 2. MRVT: Thiếu nhi. Ôn t...

Ngày gửi: 2018-03-06 10:08:30


Word-logo-small

Tuần 25. Kể về lễ hội

Ngày gửi: 2018-03-30 11:57:52

Word-logo-small

Tuần 28. Kể lại một trận thi ...

Ngày gửi: 2018-03-29 14:51:47

Word-logo-small

NHỮNG BÀI VĂN HAY LỚP 3

Ngày gửi: 2018-01-27 10:38:15

Word-logo-small

Tuần 8. Kể về người hàng xóm

Ngày gửi: 2017-10-29 08:14:59


Đạo đức 3 (800 bài)
Word-logo-small

Báo cáo thành tích thực hiện ...

Ngày gửi: 2018-06-08 21:18:12

Word-logo-small

Giáo án cả năm

Ngày gửi: 2018-05-09 21:51:44

Word-logo-small

Bài 4. Quan tâm, chăm sóc ông...

Ngày gửi: 2018-04-19 21:33:29

Word-logo-small

Bài 12. Tôn trọng thư từ, tài...

Ngày gửi: 2018-03-25 12:44:20


Tiếng Anh 3 (1328 bài)
Word-logo-small

Bài tập ôn hè năm 2017-2018

Ngày gửi: 2018-05-24 13:21:08

Word-logo-small

Bài tập ôn hè tiếng anh lớp 3...

Ngày gửi: 2018-05-24 12:57:32

Word-logo-small

Review 1

Ngày gửi: 2018-05-22 15:11:39

Word-logo-small

Giáo án học kì 2

Ngày gửi: 2018-05-09 18:09:00


Âm nhạc 3 (576 bài)
Word-logo-small

giáo án nhạc lớp 3 cả năm.

Ngày gửi: 2018-04-22 15:47:49

Word-logo-small

Giáo án tổng hợp

Ngày gửi: 2018-03-22 18:24:55

Word-logo-small

âm nhạc 3 4 cột

Ngày gửi: 2017-12-11 15:57:51

Word-logo-small

Giáo án học kì 1

Ngày gửi: 2017-11-16 13:51:33


Mĩ thuật 3 (750 bài)
Word-logo-small

giáo án khối 3 đan mạch trọn bộ

Ngày gửi: 2018-04-02 22:06:59

Word-logo-small

Giáo án cả năm

Ngày gửi: 2018-03-20 09:11:05

Word-logo-small

GIÁO ÁN MĨ THUẬT LỚP 3 ĐAN MẠ...

Ngày gửi: 2018-03-11 11:01:47

Pdf-small

Giáo án cả năm

Ngày gửi: 2018-01-16 10:44:47


Word-logo-small

Giáo án cả năm

Ngày gửi: 2018-06-06 09:28:29

Word-logo-small

Giáo án cả năm

Ngày gửi: 2018-03-15 10:24:23

Word-logo-small

Giáo án tuần 23 - 28

Ngày gửi: 2018-02-27 10:30:55

Word-logo-small

Giáo án cả năm

Ngày gửi: 2018-02-26 14:35:35


Word-logo-small

Đề Thi tin học 3 kèm ma trận đề

Ngày gửi: 2018-05-06 12:10:01

Word-logo-small

CĐ4. Học và chơi cùng máy tín...

Ngày gửi: 2018-05-04 21:15:32

Word-logo-small

Câu hỏi Đề cương ôn cuối năm

Ngày gửi: 2018-04-26 11:55:53

Word-logo-small

CĐ4. Bài 4. Thay đổi nền và b...

Ngày gửi: 2018-04-23 18:44:07


Thể dục 3 (44 bài)
Word-logo-small

Giáo án cả năm

Ngày gửi: 2018-06-23 10:07:19

Word-logo-small

GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 3

Ngày gửi: 2018-03-08 09:52:02

Word-logo-small

Giáo án cả năm

Ngày gửi: 2018-03-06 19:53:34

Word-logo-small

tuần 3

Ngày gửi: 2017-12-08 15:13:29


Word-logo-small

kĩ năng sống cho học sinh mầm...

Ngày gửi: 2018-06-07 15:36:08

Word-logo-small

Giáo án cả năm

Ngày gửi: 2018-04-12 22:31:10

Word-logo-small

Giáo án trải nghiệm sáng tạo ...

Ngày gửi: 2017-12-21 17:03:37

Word-logo-small

Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 3...

Ngày gửi: 2017-11-11 15:40:01


Word-logo-small

Bài 3: An toàn khi đi trên cá...

Ngày gửi: 2017-09-19 19:31:33

Word-logo-small

Bài 2. Giao thông đường sắt

Ngày gửi: 2017-08-30 20:14:47

Word-logo-small

Đi bộ an toàn

Ngày gửi: 2017-08-28 20:11:10

Word-logo-small

ATGT- lớp 3 - Giao thông đườn...

Ngày gửi: 2017-08-28 19:32:48


Giáo án khác (427 bài)
Word-logo-small

ĐỀ THI HKII LỚP 4 NĂM 2017-2018

Ngày gửi: 2018-06-22 16:10:59

Word-logo-small

BB KIEM TRA HO SO GV 2017-2018

Ngày gửi: 2018-06-20 15:53:33

Word-logo-small

ĐANH GIA THUC HIEN TT22 17-18

Ngày gửi: 2018-06-20 15:52:48

Word-logo-small

BB ĐANH GIA VIEN CHUC 17-18

Ngày gửi: 2018-06-20 15:51:38