Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Gốc > Tiểu học > Lớp 3 > (20 thư mục)


Word-logo-small

Giáo án Tuần 32 - Lớp 3

Ngày gửi: 2018-04-19 20:37:53

Word-logo-small

Giáo án Tuần 30 - Lớp 3

Ngày gửi: 2018-04-17 00:27:46

Word-logo-small

Giáo án Tuần 33 - Lớp 3

Ngày gửi: 2018-04-12 23:04:32

Word-logo-small

Giáo án Tuần 32 - Lớp 3

Ngày gửi: 2018-04-12 23:01:01


Toán học 3 (6070 bài)
Word-logo-small

Đề thi HSG - Có đáp án

Ngày gửi: 2018-04-15 08:37:57

Word-logo-small

Phép trừ các số trong phạm vi...

Ngày gửi: 2018-04-09 07:55:10

Word-logo-small

BỘ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 3...

Ngày gửi: 2018-04-08 16:23:30

Word-logo-small

Phép trừ các số trong phạm vi...

Ngày gửi: 2018-04-07 22:42:37


Word-logo-small

Bài 58. Mặt Trời

Ngày gửi: 2018-04-20 12:32:41

Word-logo-small

Bài 24. Một số hoạt động ở tr...

Ngày gửi: 2018-04-20 12:27:54

Word-logo-small

Bài 52. Cá

Ngày gửi: 2018-04-14 19:24:03

Word-logo-small

Bài 52. Cá

Ngày gửi: 2018-04-07 20:29:52


Thủ công 3 (76 bài)
Word-logo-small

Bài 14. Làm lọ hoa gắn tường

Ngày gửi: 2018-03-20 16:09:23

Word-logo-small

Giáo án cả năm

Ngày gửi: 2018-03-05 21:01:26

Word-logo-small

Bài 14. Làm lọ hoa gắn tường

Ngày gửi: 2018-02-22 10:20:28

Word-logo-small

Bài 1. Gấp tàu thủy hai ống khói

Ngày gửi: 2018-02-02 20:59:00


Tập đọc 3 (4779 bài)
Word-logo-small

Tuần 29. Buổi học thể dục

Ngày gửi: 2018-04-07 09:54:55

Word-logo-small

Tuần 29. Buổi học thể dục

Ngày gửi: 2018-04-01 20:00:31

Word-logo-small

Tuần 26. Rước đèn ông sao

Ngày gửi: 2018-03-31 09:35:05

Word-logo-small

Tuần 26. Rước đèn ông sao

Ngày gửi: 2018-03-25 12:45:35


Chính tả 3 (37 bài)
Word-logo-small

Tuần 26. Nghe-viết: Sự tích l...

Ngày gửi: 2018-04-07 20:28:26

Word-logo-small

Tuần 28. Nghe-viết: Cuộc chạy...

Ngày gửi: 2018-03-27 20:27:20

Word-logo-small

Tuần 26. Nghe-viết: Rước đèn ...

Ngày gửi: 2018-03-20 16:34:24

Word-logo-small

Tuần 26. Nghe-viết: Rước đèn ...

Ngày gửi: 2018-03-17 06:36:12


Kể chuyện 3 (53 bài)
Word-logo-small

Tuần 4. Người mẹ

Ngày gửi: 2018-01-29 21:19:10

Word-logo-small

bai thi ke chuyen don gian lop 3

Ngày gửi: 2017-12-20 11:55:22

Word-logo-small

Tuần 12. Nắng phương Nam

Ngày gửi: 2017-11-22 22:04:48

Word-logo-small

Tuần 4. Người mẹ

Ngày gửi: 2017-09-25 20:07:51


Tập viết 3 (12 bài)
Word-logo-small

Tuần 15. Ôn chữ hoa: L

Ngày gửi: 2017-12-17 11:42:16

Word-logo-small

Tuần 13. Ôn chữ hoa: I

Ngày gửi: 2017-12-11 21:37:25

Word-logo-small

SANG KIEN KINH NGHIEM

Ngày gửi: 2017-04-19 15:50:23

Word-logo-small

Tuần 6. Ôn chữ hoa: D, Đ

Ngày gửi: 2016-12-06 08:34:30


Word-logo-small

Tuần 29. MRVT: Thể thao. Dấu ...

Ngày gửi: 2018-04-07 21:02:46

Word-logo-small

Tuần 4. MRVT: Gia đình. Ôn tậ...

Ngày gửi: 2018-03-22 23:02:34

Pdf-small

Tuần 2. MRVT: Thiếu nhi. Ôn t...

Ngày gửi: 2018-03-06 10:08:30

Word-logo-small

Tuần 2. MRVT: Thiếu nhi. Ôn t...

Ngày gửi: 2018-03-06 10:07:34


Word-logo-small

Tuần 25. Kể về lễ hội

Ngày gửi: 2018-03-30 11:57:52

Word-logo-small

Tuần 28. Kể lại một trận thi ...

Ngày gửi: 2018-03-29 14:51:47

Word-logo-small

NHỮNG BÀI VĂN HAY LỚP 3

Ngày gửi: 2018-01-27 10:38:15

Word-logo-small

Tuần 8. Kể về người hàng xóm

Ngày gửi: 2017-10-29 08:14:59


Đạo đức 3 (798 bài)
Word-logo-small

Bài 4. Quan tâm, chăm sóc ông...

Ngày gửi: 2018-04-19 21:33:29

Word-logo-small

Bài 12. Tôn trọng thư từ, tài...

Ngày gửi: 2018-03-25 12:44:20

Word-logo-small

Giáo án cả năm

Ngày gửi: 2018-03-20 12:49:52

Word-logo-small

Bài 13. Tiết kiệm và bảo vệ n...

Ngày gửi: 2018-03-16 19:07:23


Tiếng Anh 3 (1322 bài)
Word-logo-small

Tiếng Anh 3 (Chính thức)

Ngày gửi: 2018-04-16 14:23:49

Word-logo-small

Unit 20: Where is Sa Pa?

Ngày gửi: 2018-04-08 12:23:39

Word-logo-small

Đề thi học kì II

Ngày gửi: 2018-03-30 09:08:03

Pdf-small

Sách giáo viên Tiếng Anh l...

Ngày gửi: 2018-02-24 19:02:07


Âm nhạc 3 (575 bài)
Word-logo-small

Giáo án tổng hợp

Ngày gửi: 2018-03-22 18:24:55

Word-logo-small

âm nhạc 3 4 cột

Ngày gửi: 2017-12-11 15:57:51

Word-logo-small

Giáo án học kì 1

Ngày gửi: 2017-11-16 13:51:33

Word-logo-small

giáo án sửa

Ngày gửi: 2017-10-29 15:54:38


Mĩ thuật 3 (750 bài)
Word-logo-small

giáo án khối 3 đan mạch trọn bộ

Ngày gửi: 2018-04-02 22:06:59

Word-logo-small

Giáo án cả năm

Ngày gửi: 2018-03-20 09:11:05

Word-logo-small

GIÁO ÁN MĨ THUẬT LỚP 3 ĐAN MẠ...

Ngày gửi: 2018-03-11 11:01:47

Pdf-small

Giáo án cả năm

Ngày gửi: 2018-01-16 10:44:47


Word-logo-small

Giáo án cả năm

Ngày gửi: 2018-03-15 10:24:23

Word-logo-small

Giáo án tuần 23 - 28

Ngày gửi: 2018-02-27 10:30:55

Word-logo-small

Giáo án cả năm

Ngày gửi: 2018-02-26 14:35:35

Word-logo-small

Giáo án cả năm

Ngày gửi: 2018-02-06 15:24:00


Word-logo-small

phân phối chương trình HD tin...

Ngày gửi: 2018-04-20 18:59:48

Word-logo-small

Hướng dẫn học Tin học 3.câu h...

Ngày gửi: 2018-04-20 09:21:24

Word-logo-small

Giáo án cả năm

Ngày gửi: 2018-04-20 07:51:42

Word-logo-small

CĐ2. Bài 5. Sao chép, di chuy...

Ngày gửi: 2018-04-17 09:20:31


Thể dục 3 (43 bài)
Word-logo-small

GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 3

Ngày gửi: 2018-03-08 09:52:02

Word-logo-small

Giáo án cả năm

Ngày gửi: 2018-03-06 19:53:34

Word-logo-small

tuần 3

Ngày gửi: 2017-12-08 15:13:29

Word-logo-small

Giáo án cả năm

Ngày gửi: 2017-12-03 12:19:52


Word-logo-small

Giáo án cả năm

Ngày gửi: 2018-04-12 22:31:10

Word-logo-small

Giáo án trải nghiệm sáng tạo ...

Ngày gửi: 2017-12-21 17:03:37

Word-logo-small

Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 3...

Ngày gửi: 2017-11-11 15:40:01

Word-logo-small

CĐ Tháng 10. Vòng tay bạn bè

Ngày gửi: 2017-10-25 15:56:11


Word-logo-small

Bài 3: An toàn khi đi trên cá...

Ngày gửi: 2017-09-19 19:31:33

Word-logo-small

Bài 2. Giao thông đường sắt

Ngày gửi: 2017-08-30 20:14:47

Word-logo-small

Đi bộ an toàn

Ngày gửi: 2017-08-28 20:11:10

Word-logo-small

ATGT- lớp 3 - Giao thông đườn...

Ngày gửi: 2017-08-28 19:32:48


Giáo án khác (423 bài)
Word-logo-small

đề kthk 2 tin 5 theo thông tư...

Ngày gửi: 2018-04-09 18:24:47

Word-logo-small

đề kiểm tra hk 2 tin 3 theo t...

Ngày gửi: 2018-04-09 18:23:39

Word-logo-small

Giao an luyen tâp tin học HKII

Ngày gửi: 2018-03-14 14:01:27

Word-logo-small

Giáo an luyên tâp tin học 3...

Ngày gửi: 2018-03-14 14:00:51