Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

đại số 8-HKII

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Hồng Thanh
Ngày gửi: 21h:04' 09-10-2017
Dung lượng: 1.9 MB
Số lượt tải: 1
Số lượt thích: 0 người
Ngày soạn:
02/01/2017
Ngày dạy:
04/01/2017
Dạy lớp: 8ANgày dạy:
04/01/2017
Dạy lớp: 8BNgày dạy:
05/01/2017
Dạy lớp: 8C


CHƯƠNG III. PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN.

Tiết 41. §1. MỞ ĐẦU VỀ PHƯƠNG TRÌNH
(Dạy học theo định hướng phát triển năng lực của học sinh)

I. Mục tiêu:
1. Kiến thức :
- Nhận biết được phương trình, hiểu nghiệm của phương trình: Một phương trình với ẩn x có dạng A(x) = B(x), trong đó vế trái A(x) và vế phải B(x) là hai biểu thức của cùng một biến x.
- Hiểu khái niệm về hai phương trình tương đương: Hai phương trình được gọi là tương đương nếu chúng có cùng một tập hợp nghiệm.
2. Kỹ năng:
- Vận dụng được quy tắc chuyển vế và quy tắc nhân.
3. Thái độ :
- Nghiêm túc học tập, học hỏi, mạnh dạn phát biểu ý kiến trước tập thể.
4. Năng lực cần đạt:
- Năng lực hợp tác, tự học, tự sáng tạo, giải quyết vấn đề…

II.Chuẩn bị:
1. GV: giáo án, SGK, SGV, SBT, đồ dùng dạy học.
2. HS: đọc trước bài
III. Quá trình tổ chức hoạt động học cho học sinh.
1.Các hoạt động đầu giờ(5`)
* Câu hỏi : Tìm x biết 2x + 5 = 3 ( x – 1 ) + 2
* Dự kiến câu trả lời:Hs : giải x = 6
* Đặt vấn đề vào bài mới:Thế nào là một phương trình , một biểu thức được gọi là phương trình khi nào ?Đó là nội dung bài hôm nay.
2.Nội dung bài học.

Hoạt động 1: Phương trình một ẩn( 17`)
+) Mục tiêu: Giúp học sinh hiểu được một phương trình với ẩn x có dạng
A(x) = B(x)
+) Nhiệm vụ: Lấy ví dụ về các phương trình
HS làm việc cá nhân, tiếp nhận nhiệm vụ lưu lại những kết quả của mình vào vở, hoặc giấy nháp
+) Phương thức: GV cho học sinh hoạt động nhóm.
+) Sản phẩm: Nêu được một phương trình với ẩn x có dạng A(x) = B(x) ,
trong đó vế trái A(x) và vế phải B(x) là hai biểu thức của cùng một biến x.
Các bài tập ?1; ?2; ?3.
+) Tiến trình thực hiện:
GV: Cung cấp kiến thức cho học sinh: Một phương trình với ẩn x có dạng
A(x) = B(x) , trong đó vế trái A(x) và vế phải B(x) là hai biểu thức của cùng một biến x.
GV: Giao nhiệm vụ cho học sinh: hoạt động cá nhân nghiên cứu phần 1
(sgk – 5).Lấy ví dụ về các phương trình
- Hoàn thành ?1; ?2; ?3.
- Chia học sinh thành 3 nhóm tiến hành thực hiện. Mỗi tổ cử 1 bạn làm thư kí ghi kết quả vào phiếu học tập của nhóm mình.
+) Dự kiến câu trả lời của học sinh:
HS:
- Lắng nghe, tiếp cận nhiệm vụ
- Thực hiện nhiệm vụ: Các tổ giải thích và hoàn thành?1; ?2; ?3
vào phiếu học tập của nhóm mình.
? 1. 2y + 1 = y là một phương trình ẩn y.
2u -5 = 3( 4 - u) - 7 là một phương trình ẩn u.
?2. SGK - Tr 5.
VT : 2x + 5 = 2 . 6 + 5 = 17
VP : 3 ( x – 1 ) + 2 = 3 ( 6 – 1 ) + 2 = 17
=> x = 6 là nghiệm của phương trình đã cho.
? 3. SGK - Tr 5.
a)2( x + 2 ) -7 = 3 – x
VT: 2( x + 2 ) - 7 = 2( -2 +2 ) – 7 = -7
VP :3 – x = 3 + 2 = 5
VT ( VP .
x = -2 không phải là nghiệm của phương trình đã cho.
b)VT : 2( x + 2 ) – 7 = 2(2 + 2 ) -7 =1
VP : 3 – x = 3 – 2 = 1
VT = VP .
x =2 là nghiệm của phương trình đã cho.
+) Phương án kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động
 
Gửi ý kiến