Violet
Giaoan
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Phân phối chương trình Hóa 9 giảm tải 2020

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hình Đỗ Thùy Dương
Ngày gửi: 04h:38' 04-09-2020
Dung lượng: 31.5 KB
Số lượt tải: 110
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD-ĐT LAI VUNG
TRƯỜNG THCS PHONG HÒA
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH

MÔN HÓA HỌC 9
Cảnăm: 35 tuần (68 tiết)
Họckì 1: 18 tuần (35 tiết)
Họckì 2: 17 tuần (33 tiết)


Tuần
Tiết PPCT
Bàidạy/ Chủđề
Ghichú

Họckì 1

1-2
1-4
Chủđề 1: Oxit
- Gộpbài 1, 2và 5.
- Bài 2: - Mục A. I. Canxioxitcónhữngtínhchấtnào - Mục B. I. Lưuhuỳnhđioxitcónhữngtínhchấtnào: Tựhọccóhướngdẫn
- Tíchhợpbài 5: Cácnội dung luyệntậpphầnoxit.

3-4
5-8
Chủđề2: Axit
- Soạn theo GAM (gộp bài 3, 4 và 5).
- Giảm tải phần HCl.
- Khôngyêucầu HS làmbài tập 4trang 19.
- Tíchhợpbài 5: Cácnội dung luyệntậpphầnaxit.

5
9
Thựchành: Tínhchấthóahọccủaoxitvàaxit10
Kiểmtra 1 tiết


6-7
11-13
Chủđề 3: Bazơ
- Gộpbài 7, 8
- Bài 8: - Mục A. II. Tínhchấthóahọccủa NaOH - Mục B. I. 2 Tínhchấthóahọccủa Ca(OH)2: Tựhọccóhướngdẫn.
- Mục B. II. Phầnhìnhvẽ thang pH (Bài 8): Khôngdạy.
- Bàitập 2 (Bài 8): Khôngyêucầuhọcsinhlàm.

7-8
14-15
Chủđề 4: Muối
- Soạn theo GAM (gộp bài 9, 10).
- Bàitập 6* (Bài 9): Không yêu cầu HS làm.
- Mục II. Muối kali nitrat (Bài 10): Không dạy.Phân bón hoá học
- Mục I. Những nhu cầu của cây trồng: Không dạy.

8
16
Thực hành: Tính chất hoá học của bazơ và muối


9
17
Mối quan hệ giữa các hợp chất vô cơ18
Luyện tập: Các loại hợp chất vô cơ


10
19
Kiểm tra 1 tiết


10-11
20-22
Tínhchấtcủakimloại - Dãyhoạtđộnghoáhọccủakimloại
- Soạn theo GAM (gộp bài 15, 16 và 17).
- Thínghiệmtínhdẫnđiện, tínhdẫnnhiệtcủakimloại (Bài 15): Không dạy.
- Bàitập 7 * (Bài 16): Không yêu cầu HS làm.

12
23
Nhôm
- Soạn theo GAM.
- Hình 2.14: Sơđồbểđiệnphânnhômoxitnóngchảy: Không dạy.


24
Sắt
- Soạn theo GAM

13
25
Hợpkimsắt: gang, thép
- Cácloạilòsảnxuất gang, thép: Không dạy.


26
Sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn


14
27
Luyện tập: Kim loại
- Bàitập 6*: Không yêu cầu HS làm.


28
Thực hành: Tính chất hoá học của nhôm và sắt


15
29
Tínhchấtcủa phi kim30
Clo


16
31
Clo (tiếptheo)32
Ôntậphọckì I


17
33
Kiểmtrahọckì 1


18
34
Sửabàikiểmtrahọckì 135-37
Cacbonvàhợpchấtcủacacbon
- Gộpbài 27, 28, 29.

Họckì 2

19
35-37
Cacbonvàhợpchấtcủacacbon (tiếptheo)
- Gộpbài 27, 28, 29.

20
38
Silic. Côngnghiệpsilicat
- Mục III.3.b. Cáccôngđoạnchính: Không dạy các PTHH.


39
Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
- Không dạycác nội dung liên quan đến lớp electron trang 97.

21
40
Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học (tiếp theo)
- Không yêu cầu HS làmbài tập 2 trang 101.


41
Luyện tập: Phi kim – Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học


22
42
Thực hành: Tính chất hoá học của phi kim và hợp chất của chúng43
Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ


23
44
Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ


23-24
45-47
Chủ đề 5: Hiđrocacbon
- Soạn theo GAM (gộp bài 36, 37, 38)

25-26
48-50
Dầu mỏ, khí thiên nhiên, nhiên liệu
- Soạn theo GAM (gộp bài 40, 41 và 42).
- Mục III. Dầumỏvàkhíthiênnhiên ở Việt Nam (bài 40): Tựhọccóhướngdẫn

26
51
Luyệntập: Hiđrocacbon – Nhiên liệu
- Mục I; II.3 (cácnội dung liênquantớibenzen): Khôngyêucầuhọcsinhôntậpvàlàmcácbàitậpliênquantới benzene.

27
52
Thựchành: Tínhchấtcủahiđrocacbon
- Thínghiệm 3: Tínhchấtvậtlícủa benzene: Khônglàm.


53
Kiểmtra 1 tiết


28
54
Rượu etylic55
Axit Axetic


29
56
Axit Axetic (tiếp theo)


 
Gửi ý kiến