Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Mâu thi đua của PGD

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Thị Tuyết
Ngày gửi: 09h:46' 22-09-2015
Dung lượng: 32.0 KB
Số lượt tải: 16
Số lượt thích: 0 người
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do – Hạnh phúc


BẢNG ĐĂNG KÝ THI ĐUA CÁ NHÂN NĂM HỌC 2015-2016

Kính gửi: Hội đồng Thi đua khen thưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo Duy Xuyên

Tôi tên là:……………………………………………………………..
Đơn vị công tác:………………………………………………………
Chức trách nhiệm vụ được giao:………………………………………
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn về các hình thức, tiêu chuẩn khen thưởng, các danh hiệu thi đua;
Căn cứ Quy chế đánh giá, phân loại cán bộ hàng năm;
Căn cứ nội dung cuộc vận dộng “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, 7 nội dung cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức “ Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” và các tiêu chí xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc, tập thể lao động xuất sắc, cơ quan văn hóa và các danh hiệu thi đua cá nhân;
Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước do Ban Chấp hành Công đoàn phát động tại Hội nghị cán bộ, công chức năm 2015-2016, tôi xin đăng ký giao ước thi đua thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao đối với người cán bộ, công chức và đoàn viên Công đoàn, phấn đấu đạt các danh hiệu thi đua sau đây:
1. Tên đề tài SKKN (CSTĐ các cấp): ……………………………………
…………………………………………………………………………………
2. Danh hiệu thi đua: (Đánh dấu X vào ô đăng kí)
Mức độ hoàn thành
nhiệm vụ của CBCC
Danh hiệu đoàn viên
Công đoàn
Danh hiệu thi đua

HTXS
HTT
HT
XS
KHÁ
TB
CSTĐ cấp tỉnh
CSTĐ cơ sở
LĐTT 3. Hình thức khen thưởng: …………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..

Duy Xuyên, ngày tháng năm 2015
Ý KIẾN HĐTĐKT Người đăng ký
( Ký ghi rõ họ và tên) ( Ký ghi rõ họ và tên)

 
Gửi ý kiến