Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

giao an tuan 31

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đào Thị Lan Anh
Ngày gửi: 08h:06' 24-04-2016
Dung lượng: 454.5 KB
Số lượt tải: 15
Số lượt thích: 0 người
TUẦN 31 Thứ hai ngày 11 tháng 4 năm 2016
TOÁN

Tiết 151: NHÂN SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ
VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Học sinh biết thực hiện phép nhân số có 5 chữ số với số có một chữ số .( có 2 nhớ lần nhớ không liền nhau ).
2. Kĩ năng:
- HS làm được BT: 1,2,3.
3. Thái độ:
- GDHS yêu thích môn học
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Nội dung bài tập 3 ghi sẵn vào bảng phụ
- HS: Sgk, vở ghi...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
ổn định tổ chức: 1’
Tiến trình giờ dạy:
TG
Nội dung
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS

3’32’
1’

6’8’

8’9’2’
1.Kiểm tra:2.Bài mới:
a. Giới thiệu bài
b. Giảng bài
*.Hướng dẫn phép nhân

3. Luyện tập:
Bài 1:

Bài 2:Bài 3:4. Củng cố dặn dò

- Gọi hai em lên bảng sửa bài tập về nhà
-Nhận xét đánh giá phần kiểm tra .

- Giới thiệu bài:

- Giáo viên ghi lên bảng phép nhân :
14273 x 3 = ?
- Gọi học sinh đứng tại chỗ thực hiện phép nhân và giáo viên ghi bảng như sách giáo khoa.
- Ghi bảng phép tính và gợi ý để học sinh nêu cách tính như sách giáo khoa .
-Lưu ý học sinh nhân rồi mới cộng phần nhớ .
- Gọi học sinh nêu bài tập trong sách giáo khoa .
- Ghi bảng lần lượt từng phép tính
-Yêu cầu học sinh thực hiện vào vở
-Yêu cầu lớp theo dõi đổi chéo vở và chữa bài

- Gọi em khác nhận xét bài bạn

- Gọi học sinh nêu bài tập trong sách .
-Kẻ lên bảng các phép tính
-Yêu cầu lớp tính vào vở .
-Mời một em lên bảng giải bài
-Yêu cầu lớp theo dõi đổi chéo vở và chữa bài
- Giáo viên nhận xét đánh giá

- Gọi đọc bài trong sách giáo khoa
-Yêu cầu học sinh nêu yêu cầu đề bài .
-Yêu cầu cả lớp thực hiện vào vở
-Mời một học sinh lên bảng giải .- Gọi em khác nhận xét bài bạn
- Giáo viên nhận xét đánh giá
- Nhận xét đánh giá tiết học
- Dặn về nhà học và làm bài tập
- Hai học sinh lên bảng chữa bài tập số 2 .
- Lớp theo dõi nhận xét bài bạn .

- Lớp theo dõi giáo viên giới thiệu
-Vài học sinh nhắc lại tên bài.

- Học sinh nêu cách đặt tính và tính :
14273
x 3
42819
- Lớp theo dõi và nhận xét bạn thực hiện
- Đặt tính và thực hiện nhân từ phải sang trái .
- Một em nêu yêu cầu đề bài 1.
- Học sinh nêu lại cách nhân có nhớ .
-Lớp thực hiện làm vào vở các phép tính còn lại .
- Hai em lên bảng tính kết quả .
21526 17092
x 3 x 4
6 4578 68368

- Em khác nhận xét bài bạn

- Một em đọc đề bài sách giáo khoa .
- Cả lớp làm vào vở bài tập .
- Một em lên bảng tính và điền vào bảng
TS
19091
13070
10709

TS
 5
 6
 7

T
95455
78420
74963

- Đổi chéo vở để chấm bài kết hợp tự sửa bài .- Một học sinh đọc đề bài .
-Cả lớp thực hiện vào vở .
-Một học sinh lên bảng giải bài
Giải :
Số thóc chuyển lần thứ hai là 27150 x 2 = 54300 (kg )
Số kg thóc cả hai lần chuyển là :
27150 + 54300 = 81450( kg
Đ/S:81 450 kg
-Học sinh khác nhận xét bài bạn .


-Vài học sinh nhắc lại nội dung bài
-Về nhà
 
Gửi ý kiến