Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Giáo án cả năm

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Chinh Lâm
Ngày gửi: 10h:07' 23-06-2018
Dung lượng: 14.5 MB
Số lượt tải: 549
Số lượt thích: 0 người
TUẦN: 1
Bài: 1 GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH
TRÒ CHƠI : “ NHANH LÊN BẠN ƠI ”

I./ Yêu cầu cần đạt:
- Phổ biến một số quy định khi luyện tập. Yêu cầu học sinh hiểu và thực hiện đúng.
- thiệu nội dung chương trình môn học. YC biết được những điểm cơ bản của chương trình và một số nội quy tập luyện trong giờ học thể dục lớp 3.
- Trò chơi: “Nhanh lên bạn ơi”. YC bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được trò .
II./ Địa điểm phương tiện :
- Địa điểm : Sân trường vệ sinh an toàn tập luyện .
- Phương tiện : Chuẩn bị còi. Kẻ sân cho trò chơi “Nhanh lên bạn ơi”.
III./ Nội dung và phương pháp lên lớp :

NỘI DUNG
Đ- LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

 1) Phần mở đầu :
- Tập hợp lớp phổ biến ND – YC giờ học .
Nhắc nhở những quy định khi tập luyện .
- Gv hướng dẫn học sinh khởi động.
- Trò chơi :
2) Phần cơ bản :
- Phân công tổ nhóm tập luyện, chọn cán sự môn học. - Phổ biến nội quy tập luyện :
+ Đến giờ học lớp trưởng phải tập trung lớp nhanh chóng. Các thành viên phải vào tổ nhanh chóng và trật tự , điều chỉnh hàng ngay ngắn.
+ Trong giờ học muốn ra vào lớp phải xin phép, được phép thầy mới ra vào lớp …..
- Biên chế tập luyện, chọn cán sự
- Trò chơi : “Nhanh lên bạn ơi” GV nêu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi. Cho HS chơi thử sau đó cho cả lớp chơi.
3) Phần kết thúc:
Cho học sinh thả lỏng .
GV cùng HS hệ thống bài .
Nhận xét tiết học .
Dặn dò bài tập về nhà :
6 - 8 phút
2 – 3 phút

2 – 3 phút
1 – 2 phút
18-22phút
2 – 4 phút

3 – 5phút

2 – 4 phút
6 - 8 phút


4 - 6phút
1 – 2 phút
1 – 2 phút
1 – 2 phút
1 phút
 (
((((((((
(((((((
(((((((
((((((( ((((
( (
( ( (
( (
( (
((((

(
((((((((
(((((((
(((((((
(((((((
Bài 2 : ÔN MỘT SỐ KĨ NĂNG ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ
TRÒ CHƠI : “ KẾT BẠN ”

I./ Yêu cầu cần đạt:
- Tập hợp hàng dọc, quay phải, quay trái, đứng nghỉ, đứng nghiêm, dàng hàng, dồn hàng, cách chào báo cáo, xin phép ra vào lớp. YC biết cách tập hợp hàng dọc, quay phải, quay trái, đứng nghỉ, đứng nghiêm, dàng hàng, dồn hàng, cách chào báo cáo, xin phép ra vào lớp.
- Trò chơi: “Kết bạn”. YC bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi.
II./ Địa điểm phương tiện :
- Địa điểm : Sân trường vệ sinh an toàn tập luyện .
- Phương tiện : Chuẩn bị còi. Kẻ sân cho trò chơi “Kết bạn”.
III./ Nội dung và phương pháp lên lớp :
NỘI DUNG
Đ- LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

1)Phần mở đầu :
- Tập hợp, điểm số, báo cáo
- GV phổ biến nhiệm vụ ,yêu cầu giờ học.
- Khởi động : đánh tay cao thấp, tay ngực, vặn mình, xoay cổ tay cổ chân, xoay khớp gối, gập duỗi
- Trò chơi :
2) Phần cơ bản :
- Ôn một số động tác ĐHĐN: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, quay phải(trái), nghỉ(nghiêm), dàn hàng, dồn hàng, cách chào báo cáo, xin phép ra vào lớp.
* Gv nêu tên động tác, sau đó làm mẫu vừa nhắc lại động tác để học sinh nắm.
* Cho lớp tập theo và chia tổ tập luyện .
* Thi đua trình diễn. Nhận xét tuyên dương
- Ôn Trò chơi : “ Kết bạn ”. GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, luật chơi. Cho HS chơi thử sau đó cho cả lớp chơi.
3) Phần kết thúc:
Cho học sinh thả lỏng .
GV cùng HS hệ thống bài .
Nhận xét tiết học .
Dặn dò bài tập về nhà :
6 - 8 phút
2 – 3 phút
1 – 2 phút


2 – 3 phút
1 – 2 phút
18-22phút10 - 12 phút


8 - 10 phút
4 -
 
Gửi ý kiến