Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

đề toán 9

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Hồng Thanh
Ngày gửi: 21h:11' 09-10-2017
Dung lượng: 122.5 KB
Số lượt tải: 1
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN SÔNG MÃ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS CHIỀNG KHOONG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
KHỐI 9
MÔN: TOÁN
(Thời gian 90 phút không kể chép đề)
NĂM HỌC: 2016 – 2017
a.Ma trận đề kiểm tra:
Cấp độ

Chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu
 Vận dụng

Cộng
 Cấp độ thấp
Cấp độ cao


 1. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn


Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế hoặc cộng đại sốSố câu
Số điểm
Tỉ lệ %


1
1
10%

1
1
10%


2. Phương trình bậc hai một ẩn

- Nêu được định nghĩa phương trình bậc hai một ẩn.
- Hiểu được định lí vi ét để tính nhẩm nghiệm của phương trình bậc hai một ẩn.
- Giải được pt trùng phương bằng cách đưa về phương trình bậc hai
.


Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1/2
4
40%
1
1
10%
1
1
10%

2,5
6
60%

3. Góc với đường tròn

 - Phát biểu được định nghĩa tứ giác nội tiếp.
.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1/2
1
10%0,5
1
10%

4. Hình trụ, hình nón, hình cầu

Tính diện tích, thể tích của hình trụ.
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1
2
20%


1
2
20%

T. Số câu
T. Số điểm
Tỉ lệ %
1
5
50%
1
3
30%
2
2
20%

5
10
100%

b. Đề kiểm tra:

Câu 1(5điểm):
a. Phát biểu định nghĩa phương trình bậc hai một ẩn ? Cho 1 ví dụ ?
b.Tứ giác nội tiếp là gì ?
Câu 2(1điểm): Giải hệ phương trình:

Câu 3(1điểm): Tính nhẩm nghiệm của các phương trình sau :
a. 
b. 
Câu 4(1điểm): Giải phương trình : 

Câu 5(2điểm): Hãy tính :
a. Diện tích xung quanh của một hình trụ có chu vi hình tròn đáy là 50cm và chiều cao là 3cm.
b. Thể tích của hình trụ có bán kính đường tròn đáy là 5mm và chiều cao là 4mm.


c. Đáp án, biểu điểm:

Câu
Nội dung cần đạt được
Số điểm
1 (5điểm)
a. Định nghĩa : Phương trình bậc hai một ẩn ( nói gọn là phương trình bậc hai ) là phương trình có dạng
 ,
Trong đó x là ẩn ; a, b, c là những số cho trước gọi là các hệ số và  .
VD Học sinh tự lấy


2,0


2,0


b. Định nghĩa : Một tứ giác có bốn đỉnh nằm trên một đường tròn được gọi là tứ giác nội tiếp đường tròn ( gọi tắt là tứ giác nội tiếp ).
1,02
(1điểm)
( (
( 


0,5


0,5

3
(1điểm)
a. 
Ta có : a = -10, b = 7, c = 3.
a + b + c = -10 + 7 + 3 = 0
Vậy phương trình có hai nghiệm là 


0,25

0.25


b. 
Ta có : a = 2016, b = 2017, c = 1
a – b + c = 2016 – 2017 + 1 = 0
Vậy phương trình có hai nghiệm là 


0,25

0,25
4
(1điểm)
 (*)
Đặt  khi đó phương trình (*) có dạng :
 (1)
Ta có :

Phương trình (1) có hai nghiệm là :

 (loại)
Với 
Vậy phương trình (*) có hai nghiệm 


0,25

0,25

0,25
 
Gửi ý kiến