Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề cương chi tiết SLTDTT

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Thoa
Ngày gửi: 20h:50' 26-07-2018
Dung lượng: 187.0 KB
Số lượt tải: 6
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI
KHOA: LÝ LUẬN CHUYÊN NGÀNH
BỘ MÔN: Y SINHĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
(Course Syllabus)
SINH LÝ HỌC TDTT


Đề cương môn học Sinh lý học TDTT được phê duyệt theo Quyết định số …../ Q Đ- ĐT ngày …. tháng …. năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội


HÀ NỘI, 2018
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI
KHOA: LÝ LUẬN CHUYÊN NGÀNH
BỘ MÔN : Y SINH

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
SINH LÝ HỌC TDTT

Trình độ đào tạo : Cử nhân Đại học ngành GDTC
Khóa đào tạo: …………………
Tên môn học : Sinh lý học TDTT
Số tín chỉ (số tiết): 03
Mã môn học (nếu có):
Học kỳ: ………………….
Môn học: ……… (Ghi bắt buộc hay tự chọn)
1.Thông tin về giảng viên:
Giảng viên:
- Họ và tên: Trần Đình Tường
- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ
- Thời gian, địa điểm làm việc: Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội
- Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Y Sinh
- Điện thoại, email: 0962 388 306
1.2 Trợ giảng:
- Họ và tên: ......................................................................................
- Chức danh, học hàm, học vị: .........................................................
- Thời gian, địa điểm làm việc: …...................................................
- Địa chỉ liên hệ: …..........................................................................
- Điện thoại, email: ….....................................................................

2.Các môn học tiên quyết
- Kiến thức sinh học phổ thông
- Giải phẫu, vệ sinh, sinh lý người
- Nguyên lý, kỹ thuật các môn thể thao
3. Các môn học kế tiếp
- Sinh hoá TDTT
- Y học TDTT
4. Mục tiêu môn học
4.1. Mục tiêu chung
Học xong môn này, sinh viên đạt được:
Về kiến thức:
- Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về Sinh lý Thể thao
- Cơ chế của các quá trình hình thành kỹ năng, kỹ xảo vận động
- Cách phân tích, đánh giá, phân loại bài tập, quá trình hình thành và phát triển các trạng thái thể thao
- Cơ sở sinh lý của sự phát triển các tố chất thể lực và cách đánh giá trình độ tập luyện
Về kỹ năng:
- Nắm vững và hiểu được con đường hình thành kỹ năng, kỹ xảo vận động, các tố chất vận động trong hoạt động TDTT.
- Biết cách vận dụng kiến thức vào thực tiễn giảng dạy các môn thực hành
- Sử dụng kiến thức đã học để làm nền tảng cho các môn học tiếp theo.
- Từ những biến đổi sinh lý trong cơ thể khi hoạt động TDTT thì sẽ nắm được diễn biến tâm lý của người học để phát huy hiệu quả trong công tác giảng dạy
Về thái độ:
- Hình thành ở sinh viên ý thức tự tu dưỡng những kỹ năng chuyên môn… để hoàn thiện nhân cách bản thân phục vụ cho việc học tập và giảng dạy sau này.
- Hình thành thái độ tích cực, nghiêm túc trong giờ học sinh lý TDTT
- Động cơ học tập tốt và tích cực áp dụng các nguyên tắc, phương tiện, phong cách, kỹ năng vào đổi mới quá trình dạy học, phương pháp dạy học.
Mục tiêu khác
- Nắm vững hơn về con người, từ những biến đổi sinh lý sẽ ảnh hưởng đến những biến đổi tâm lý và ngược lại. Từ đó có thể đưa ra những biện pháp tích cực để tác động đến cơ thể con người.

5. Mục tiêu chi tiết môn học
Mục tiêu

Nội dung

Bậc 1

Bậc 21. Chương 1: Cơ sở sinh lý của quá trình hình thành kỹ năng vận động
I.A.1. Nêu được khái niệm, cơ chế hình thành kỹ năng vận động.
I.A.2. Phát biểu được những đặc trưng cơ bản của kỹ năng vận động.
I.B.1. Phân biệt được kỹ năng vận động và phản xạ có điều kiện
I.B.2. Phân biệt được đường liên hệ thần kinh tạm thời của KNVĐ với phản xạ có ĐK


2. Chương 2: Đặc điểm sinh lý của các tố chất vận động
II.A.1. Nêu được khái niệm, các yếu tố ảnh hưởng và cơ sở sinh lý của các tố chất vận động

II.B.1. Nhận diện được các đặc điểm của từng tố chất vận động

3. Chương 3:
Phân loại và đặc điểm sinh lý chung của các bài tập thể thao

III.A.1. Nêu được cơ sở của cách
 
Gửi ý kiến