Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

TKB GIÁO VIÊN ÁP DỤNG 11-09-2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đặng Quang Đua
Ngày gửi: 09h:29' 11-09-2017
Dung lượng: 46.5 KB
Số lượt tải: 12
Số lượt thích: 0 người
THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN - ÁP DỤNG 11/09/2017
Phúc Bỉnh Cường Tâm Trinh Hiệp Chiến Sứ Đua Trực Sơn Ba Nho P.Dung Cẩn Lan H.Dung Sự Khánh Tuyết T.Dung Sương Phượng Thuỷ D.Nhân Ngọc Kiều Nga Nam Đông Nhân Hậu Thương
THỨ 2 Tiết 1 9A 4 7A 3 --- 7A 4 6A 1 9A 3 7A 1 8A 2 --- --- 8A 1 --- 9A 5 --- --- 6A 4 9A 2 --- 9A 1 --- 8A 4 7A 5 --- --- --- 6A 3 8A 3 7A 2 --- --- --- --- 6A 2
C.Cờ C.Cờ C.Cờ C.Cờ C.Cờ C.Cờ C.Cờ C.Cờ C.Cờ C.Cờ C.Cờ C.Cờ C.Cờ C.Cờ C.Cờ C.Cờ C.Cờ C.Cờ

Tiết 2 9A 2 --- --- --- 6A 1 9A 3 6A 2 --- --- -x- 8A 2 --- 9A 5 --- --- 8A 4 8A 3 7A 3 7A 1 --- --- --- 7A 4 --- 7A 2 6A 4 9A 1 --- 7A 5 9A 4 6A 3 8A 1 ---
Toán Tin học Tin học Toán CN Văn GD Sử Sử T.Anh Sinh CN CN Địa Lí Nhạc MT TD TD
Tiết 3 --- --- 7A 1 8A 2 9A 1 --- --- -x- --- --- --- --- 8A 1 8A 4 --- 7A 2 9A 4 6A 1 7A 4 8A 3 --- 7A 5 --- --- 6A 3 --- 7A 3 6A 4 9A 3 ---
Tin học Tin học Tin học GD Sử T.Anh T.Anh T.Anh T.Anh Hoá CN Địa Lí MT TD TD
Tiết 4 9A 3 8A 3 --- -x- 8A 1 9A 4 7A 1 --- --- -x- 6A 2 --- --- 7A 2 6A 1 7A 5 8A 2 6A 3 --- --- --- 6A 4 8A 4 9A 2 7A 4 --- --- --- --- 9A 5 7A 3 9A 1 ---
Toán Toán Tin học Tin học Toán Vật lí Văn Văn GD Sử GD T.Anh Hoá Sinh CN MT TD TD
Tiết 5 --- -x- 8A 4 -x- --- -x- -x- 7A 3 --- --- 6A 3 9A 5 9A 1 --- 8A 1 -x- --- 7A 5 -x- 9A 4 8A 2 9A 2 -x- -x- -x- -x- -x- ---
Tin học Vật lí Sử Sử GD T.Anh Sinh Sinh Sinh Địa Lí
THỨ 3 Tiết 1 -x- --- 6A 4 -x- 8A 3 -x- -x- --- -x- 9A 5 -x- 9A 3 9A 2 8A 4 6A 3 -x- -x- 7A 2 9A 1 8A 2 6A 2 -x- 7A 5 -x- 9A 4 -x- -x- 7A 3 7A 4 6A 1 7A 1 8A 1 ---
Toán Tin học Vật lí Văn Văn Văn Văn Sử T.Anh T.Anh T.Anh Sinh Sinh Địa Lí Nhạc MT TD TD
Tiết 2 -x- 7A 3 -x- --- -x- -x- 8A 2 -x- --- -x- -x- -x- 6A 1 9A 5 8A 1 8A 3 -x- 9A 1 -x- 7A 4 -x- -x- 6A 2 7A 2 7A 1 --- 9A 4 7A 5
Toán Toán GD T.Anh T.Anh T.Anh Hoá CN Địa Lí Nhạc MT TD Văn
Tiết 3 -x- --- -x- 6A 4 -x- -x- -x- 9A 1 -x- 9A 4 9A 5 --- --- -x- -x- 7A 4 7A 2 8A 1 6A 1 -x- 9A 2 -x- 6A 3 -x- -x- 7A 1 8A 4 9A 3 6A 2 8A 3
Tin học Vật lí Văn Văn Sử T.Anh T.Anh T.Anh Hoá Sinh Địa Lí Nhạc MT TD TD
Tiết 4 -x- 8A 3 9A 5 -x- 8A 4 -x- -x- 6A 3 -x- 9A 2 -x- 9A 1 8A 2 6A 4 -x- -x- 7A 5 7A 1 --- --- -x- 7A 2 -x- 6A 2 -x- -x- 6A 1 8A 1 -x- 7A 3 9A 3 7A 4
Toán Toán Tin học Toán Vật lí Văn Văn Văn Sử T.Anh Sinh Sinh Địa Lí Nhạc TD TD Văn
Tiết 5 -x- -x- 8A 1 -x- -x- -x- 9A 4 -x- --- -x- -x- 6A 2 7A 3 9A 2 8A 4 -x- -x- -x- 7A 2 -x- -x- 7A 5 -x- -x- -x- -x-
Tin học Vật lí GD T.Anh T.Anh T.Anh CN Địa Lí
THỨ 4 Tiết 1 --- -x- 6A 4 7A 2 -x- 7A 5 --- -x- 8A 1 9A 5 7A 1 --- 9A 1 -x- 6A 3 6A 2 9A 2 -x- -x- 9A 3 -x- --- 7A 4 8A 2 -x- -x- 9A 4 -x- 7A 3 8A 3 6A 1 8A 4 ---
Toán Tin học Toán Vật lí Vật lí Vật lí Văn Văn Sử Sử T.Anh Sinh Hoá Địa Lí Nhạc MT TD TD
Tiết 2 9A 4 -x- 7A 4 -x- 7A 2 -x- --- --- 9A 2 --- -x- 6A 1 8A 3 -x- -x- --- -x- --- 7A 3 8A 1 -x- -x- 9A 3 -x- 8A 2 8A 4 7A 1 9A 5 6A 2
Toán Tin học Toán CN Sử Sử Sinh Hoá Địa Lí Nhạc MT TD TD Văn
Tiết 3 -x- --- 7A 3 -x- --- -x- --- 7A 4 9A 1 --- 9A 5 -x- --- 7A 1 8A 1 -x- -x- 8A 2 -x- 6A 3 8A 4 9A 3 -x- -x- 8A 3 -x- 6A 1 7A 5 6A 4 9A 2
Tin học Vật lí CN Văn GD Sử T.Anh T.Anh Hoá Sinh Địa Lí Nhạc MT TD TD
Tiết 4 9A 3 -x- 9A 1 7A 4 -x- 9A 2 7A 1 -x- --- 8A 3 9A 4 8A 1 -x- 6A 1 6A 4 -x- -x- -x- -x- -x- 6A 3 7A 2 -x- -x- -x- 8A 4 -x- 6A 2 -x- 7A 5 8A 2 7A 3
Toán Toán Toán Tin học Toán CN CN Văn Văn Sử T.Anh Sinh Địa Lí Nhạc TD TD Văn
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- 8A 4 8A 2 9A 2 -x- 8A 3 -x- -x- -x- -x- -x- 7A 5 -x- -x- -x- -x- 9A 5 -x- -x- -x- -x- -x-
CN CN Văn GD T.Anh Địa Lí
THỨ 5 Tiết 1 -x- --- --- -x- 6A 3 -x- -x- 6A 1 -x- 9A 4 -x- --- -x- 8A 4 --- -x- 9A 1 --- 7A 2 9A 2 8A 3 6A 4 7A 3 9A 3 6A 2 8A 1 8A 2 7A 1 -x- 7A 4 7A 5 9A 5 ---
Tin học Toán Vật lí Văn Sử T.Anh T.Anh T.Anh T.Anh Sinh Sinh Sinh Sinh Địa Lí Địa Lí MT TD TD

Tiết 2 -x- --- --- -x- 6A 4 -x- -x- -x- 9A 1 -x- --- -x- 8A 3 -x- --- 9A 5 7A 1 --- --- 7A 4 9A 3 9A 4 7A 5 6A 3 8A 1 7A 2 -x- 9A 2 6A 2 8A 2 7A 3
Tin học Vật lí Văn GD T.Anh T.Anh Hoá Hoá CN CN Địa Lí Địa Lí MT TD TD Văn
Tiết 3 -x- --- --- -x- --- -x- -x- --- -x- --- -x- 9A 4 -x- --- -x- 8A 1 7A 1 9A 1 8A 2 6A 2 7A 4 9A 5 6A 1 6A 4 9A 2 7A 5 -x- 6A 3 7A 2 8A 4
Văn Sử Sử T.Anh T.Anh T.Anh T.Anh Hoá Sinh CN Địa Lí Địa Lí MT TD TD
Tiết 4 -x- --- --- -x- 8A 3 -x- -x- 8A 2 -x- 9A 3 -x- 8A 1 -x- 7A 2 --- -x- 8A 4 7A 5 7A 3 9A 4 6A 1 6A 3 7A 1 9A 2 9A 5 6A 2 --- 6A 4 -x- -x- 7A 4 9A 1 ---
Tin học Toán Vật lí Văn Văn Sử Sử T.Anh T.Anh T.Anh T.Anh Sinh Sinh Sinh CN Địa Lí TD TD
Tiết 5 -x- --- --- -x- 6A 2 -x- -x-
 
Gửi ý kiến