Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Huỳnh Trung Kiên
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/ttkien999
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đức Phong
Quận/huyện Huyện Mộ Đức
Tỉnh/thành Quảng Ngãi
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Anh Phuc, Trương Trung Việt
Đã đưa lên 15 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 4710 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 2907 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này