Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Mẫu sổ chi đội 2015-2016

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Tuyết Nhung
Ngày gửi: 11h:34' 07-03-2016
Dung lượng: 570.0 KB
Số lượt tải: 923
Số lượt thích: 0 người

TIÊU CHUẨN
DANH HIỆU CHI ĐỘI MẠNH
( 5 tiêu chuẩn )
***
Có chương trình công tác cụ thể và thực hiện với chất lượng cao chương trình kế hoạch đề ra.
Ban chỉ huy Chi đội và các nhóm nòng cốt hoạt động có hiệu quả. Có đủ sổ sách và những phương tiện cần thiết phục vụ hoạt động Đội.
Có nhiều hình thức động viên đội viên học tập, có ít nhất 30% số đội viên xếp loại văn hóa từ khá giỏi trở lên, không có đội viên nào xếp loại yếu, kém.
Tập thể đoàn kết, thân ái, có nhiều biện pháp giúp nhau tu dưỡng, rèn luyện; có số đội viên xếp loại đạo đức khá, tốt từ 80% trở lên. Không có đội viên xếp loại đạo đức yếu, kém.
Duy trì nề nếp sinh hoạt Chi đội, có quỹ Chi đội, lập quỹ “Vì bạn nghèo”, có ít nhất một tờ báo Thiếu niên Tiền phong. Huy động đông đảo đội viên tham gia công tác Sao nhi đồng, các hoạt động nhân đạo từ thiện và các hoạt động trên địa bàn dân cư, tích cực tham gia công tác phong tràocủa Liên đội và nhà trường, làm tốt công tác phát triển đội viên mới, đội viên lớn lên Đoàn. Có ít nhất 50% đội viên đạt danh hiệu “ Cháu ngoan Bác Hồ”.
TIỂU SỬ ANH HÙNG CHI ĐỘI MANG TÊN
…………...……………………………………………………………………………
…………...……………………………………………………………………………
…………...……………………………………………………………………………
…………...……………………………………………………………………………
…………...……………………………………………………………………………
…………...……………………………………………………………………………
…………...……………………………………………………………………………
…………...……………………………………………………………………………
…………...……………………………………………………………………………
…………...……………………………………………………………………………
…………...……………………………………………………………………………
…………...……………………………………………………………………………
…………...……………………………………………………………………………
…………...……………………………………………………………………………
…………...……………………………………………………………………………
…………...……………………………………………………………………………
…………...……………………………………………………………………………
…………...……………………………………………………………………………
…………...……………………………………………………………………………
…………...……………………………………………………………………………
…………...……………………………………………………………………………
…………...……………………………………………………………………………
…………...……………………………………………………………………………
…………...……………………………………………………………………………
…………...……………………………………………………………………………
…………...……………………………………………………………………………
…………...……………………………………………………………………………
…………...……………………………………………………………………………
…………...……………………………………………………………………………
…………...……………………………………………………………………………
…………...……………………………………………………………………………
…………...……………………………………………………………………………
…………...……………………………………………………………………………
…………...……………………………………………………………………………
…………...……………………………………………………………………………
…………...……………………………………………………………………………
…………...……………………………………………………………………………
…………...……………………………………………………………………………
…………...……………………………………………………………………………
…………...……………………………………………………………………………
…………...……………………………………………………………………………
…………...……………………………………………………………………………
…………...……………………………………………………………………………
…………...……………………………………………………………………………
…………...……………………………………………………………………………
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC ĐỘI VÀ PHONG TRÀO THIẾU NHI
Năm học:...........................

……….……...………………………………………………………………………………………….……...………………………………………………………………………………………….……...………………………………………………………………………………………….……...………………………………………………………………………………………….……...………………………………………………………………………………………….……...………………………………………………………………………………………….……...………………………………………………………………………………………….……...………………………………………………………………………………………….……...………………………………………………………………………………………….……...………………………………………………………………………………………….……...………………………………………………………………………………………….……...………………………………………………………………………………………….……...………………………………………………………………………………………….……...………………………………………………………………………………………….……...………………………………………………………………………………………….……...………………………………………………………………………………………….……...………………………………………………………………………………………….……...………………………………………………………………………………………….……...………………………………………………………………………………………….……...………………………………………………………………………………………….……...………………………………………………………………………………………….……...………………………………………………………………………………………….……...………………………………………………………………………………………….……...………………………………………………………………………………………….……...………………………………………………………………………………………….……...………………………………………………………………………………………….……...………………………………………………………………………………………….……...………………………………………………………………………………………….……...………………………………………………………………………………………….……...………………………………………………………………………………………….……...………………………………………………………………………………………….……...………………………………………………………………………………………….……...………………………………………………………………………………………….……...………………………………………………………………………………………….……...………………………………………………………………………………………….……...………………………………………………………………………………………….……...………………………………………………………………………………………….……...………………………………………………………………………………………….……...………………………………………………………………………………………….……...……………………………………
LIÊN ĐỘI THCS PHÚ ĐA
Chi đội : ……………………

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CHI ĐỘI
Năm học :…………………….

Hôm nay, ngày ……..tháng………năm …………tại
Khai mạc Đại hội Chi đội TNTP Hồ Chí Minh Chi đội
Thành phần đại biểu gồm :
Đại biểu mời :
Đại biểu chính thức Đại hội có :…………đội viên/tổng số……….
(Vắng :…………,có lí do:……………., không có lí do:……………)
Nội dung Đại hội :
Bạn ……………………………………điều kiển Chào cờ (theo Nghi thức Đội)
Bạn …………………………………….tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu, Chủ tịch đoàn, thư kí Đại hội. Phát biểu khai mạc Đại hội.
Chủ tịch đoàn Đại hội :
-
-
-
Thư kí Đại hội có :
-
-
Bạn ………………………………………thay mặt Chủ tịch đoàn đọc báo cáo tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học ………………………và bản phương hướng hoạt động năm học ………………………..(có văn bản kèm theo).
Thảo luận, góp ý các chỉ tiêu phương hương công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học:


Biểu quyết và đăng kí các chỉ tiêu, danh hiệu thi đua (bằng hình thức giơ tay).Phát biểu của đại biểu hoặc phụ trách Chi đội :
- Ý kiến phát biểu của anh (chị) Tổng phụ trách Đội.
- Ý kiến phát biểu của anh (chị) phụ trách Chi Đội.
Bầu BCH Chi đội mới :
Chủ tịch đoàn giới thiệu cơ cấu, tiêu chuẩn BCH Chi đội năm học mới (biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ tay).
Giới thiệu, ứng cử, đề cử các bạn tham gia vào BCH Chi đội, chốt danh sách bầu cử (biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ tay).
Bầu ban kiểm phiếu bằng hình thức giơ tay. (có danh sách kèm theo).
Ban kiểm phiếu làm việc : Tiến hành bầu cử; Công bố kết quả bầu cử : các bạn có tên sau đây trúng cử vào BCH Chi đội năm học ……………………(có biên bản bầu cử kèm theo).
1.
2.
3.
4.
5.
Mời BCH Chi đội mới ra mắt và Chi đội trưởng phát biểu nhận nhiệm vụ.
Mời BCH Chi đội năm học ………………………lên nhận quà lưu niệm.
Bầu đại biểu đi dự Đại hội Liên đội : (nếu có)
Thông qua quyết định phân bổ số lượng đại biểu đi tham dự Đại hội Liên đội.
Giới thiệu cơ cấu, tiêu chuẩn đại biểu và thực hiện các bước như bầu BCH Chi đội (biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ tay), đoàn đại biểu ra mắt và nhận nhiệm vụ trước Chi đội.
Mời bạn ………………………………………lên đọc Nghị quyết của Đại hội.
Lễ
No_avatar

KhócLa hétLưỡng lự

 
Gửi ý kiến