Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

KH tổ chức thi GVG-NV nuôi dưỡng giỏi năm 2021-2022

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 14h:41' 21-09-2021
Dung lượng: 47.5 KB
Số lượt tải: 147
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG

Số: 178/QĐ-MNMH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mỹ Hưng, ngày 08 tháng 9 năm 2021


QUYẾT ĐỊNH
V/v thành lập Hội đồng thi GVG-NV nuôi dưỡng giỏi trường MN Mỹ Hưng
Năm học 2021 - 2022

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
Căn cứ công văn chỉ đạo của PGD&ĐT Thanh Oai về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 của cấp học MN Huyện Thanh Oai;
Căn cứ kế hoạch số 171/KH-MNMH ngày 03/9/2021 về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 của trường Mầm non Mỹ Hưng,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Hội đồng thi giáo viên giỏi, nhân viên nuôi dưỡng giỏi của trường Mầm non Mỹ Hưng năm học 2021 - 2022 gồm các ông (bà) có tên sau:
STT
Họ và tên
Chức danh, chức vụ
Nhiệm vụ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Nhữ Thị Thủy
Nguyễn Thị Mai
Đào Thị Thúy
Phạm Thị Hương
Hoàng Thị Thi
Kiều Thị Hằng
Nguyễn Thị Anh
Tạ Thị Dương
Nguyễn Thị Thúy(81)
Hiệu trưởng
Phó Hiệu trưởng
Phó Hiệu trưởng
TT Tổ 4+5T - GV 5 tuổi
GV 5 tuổi
TP Tổ 4+5T - GV 4 tuổi
TT Tổ NT+3T - GV 3T
GV 3 tuổi
GV 5 tuổi
Chủ tịch
P. Chủ tịch
Ủy viên
Thư ký
Ủy viên
Ủy viên
Ủy viên
Ủy viên
Ủy viên

Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, tổ chức hội thi đảm bảo công bằng, khách quan và đúng nguyên tắc theo các quy định tổ chức hội thi.
Điều 3. Các ông (bà) có tên trong danh sách Hội đồng thi giáo viên giỏi và nhân viên giỏi năm học 2021 - 2022 chịu trách nhiệm thi hành QĐ này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cơ quan chủ quản (để b/c);
- Lưu: VP./.
HIỆU TRƯỞNG


Nhữ Thị Thuỷ

PHÒNG GD&ĐT THANH OAI TRƯỜNG MN MỸ HƯNG

Số: 179/KH-MNMH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mỹ Hưng, ngày 08 tháng 9 năm 2021


KẾ HOẠCH
Tổ chức thi giáo viên giỏi, nhân viên nuôi dưỡng giỏi cấp trường
Năm học 2021 - 2022

Căn cứ công văn chỉ đạo của Phòng GD&ĐT Thanh Oai về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022;
Thực hiện kế hoạch của PGD&ĐT Thanh Oai về việc chỉ đạo các trường MN tổ chức Hội thi GVG và NVNDG cấp trường năm học 2021 - 2022;
Thực hiện kế hoạch số 171/KH-MNMH ngày 03/9/2021 về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 của trường Mầm non Mỹ Hưng;
Trường mầm non Mỹ Hưng xây dựng kế hoạch tổ chức thi GVG-NVND giỏi năm học 2021 - 2022, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
Nâng cao nhận thức cho CB - GV - NV toàn trường và đẩy mạnh các phong trào thi đua, nâng cao chất lượng CS&GD trẻ trong nhà trường.
Tiếp tục đổi mới phương pháp GDMN, phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo của các cháu trong các hoạt động hàng ngày, xây dựng môi trường học tập an toàn, phù hợp, cải tiến kỹ thuật chế biến món ăn, xây dựng thực đơn hợp lý, phù hợp với trẻ từng độ tuổi.
Tăng cường làm đồ dùng, đồ chơi, đẩy mạnh ứng dụng CNTT, sử dụng hiệu quả, phù hợp trong việc tổ chức, hướng dẫn công tác CS&GD trẻ.
Đổi mới công tác đánh giá giáo viên dạy giỏi, nhân viên nuôi dưỡng giỏi trong nhà trường, đảm bảo công bằng. Coi trọng việc đánh giá thực chất năng lực chuyên môn nghiệp vụ sư phạm gắn với chuẩn nghề nghiệp GVMN, phát huy tính chủ động và sáng tạo của GV, NV của nhà trường.
II. NỘI DUNG - HÌNH THỨC TỔ CHỨC THI:
1. Thi nhân viên nuôi dưỡng giỏi: gồm 2 nội dung
- Thi lý thuyết về nhận thức;
- Thi thực hành: Chế biến món ăn cho trẻ MG (10 xuất ăn của trẻ), theo số tiền của trẻ đã đóng 20.000 đ/ngày/trẻ. Theo thực đơn tự lên và tính khẩu phần ăn cho trẻ ăn theo thực đơn đó.
2. Thi giáo viên giỏi: gồm 2 nội dung.
- Thi lý thuyết về nhận
 
Gửi ý kiến