Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

BDTX module THCS 4

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Thanh
Ngày gửi: 07h:27' 12-12-2015
Dung lượng: 92.5 KB
Số lượt tải: 4236
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Thị Hồng Duyên)
PHÒNG GD&ĐT UÔNG BÍ
TRƯỜNG THCS TRẦN QUỐC TOẢN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Uông Bí, ngày 05 tháng 12 năm 2015

BÁO CÁO THU HOẠCH
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2015 - 2016
MODULE THCS 4


Họ và tên : DƯƠNG THỊ LÝ
Chức vụ : Giáo viên
Nhiệm vụ được phân công giảng dạy: Ngữ văn 9A6,7, Công nghệ 7A2, CN 9A7.
Trình độ chuyên môn: Đại học Ngữ văn.
Tổ chuyên môn: Văn - Sử A

I. Thời gian bồi dưỡng: Tháng 12/2015.
II. Các nội dung được bồi dưỡng:
* Module THCS 4: Phương pháp và kĩ thuật thu thập, xử lí thông tin về môi trường giáo dục THCS.
+ Thời lượng: 10 tiết.
+ Thời gian hoàn thành: tháng 12/2015.
1. Khái quát về môi trường giáo dục THCS.
2. Phương pháp tìm hiểu môi trường giáo dục THCS.
3. Kĩ thuật xử lí thông tin về môi trường giáo dục THCS.
4. Đánh giá mức độ ảnh hưởng của môi trường giáo dục đối với học sinh THCS.
III. Hình thức bồi dưỡng: Tự học (10 Tiết)
IV. Nhận thức của bản thân về các nội dung được bồi dưỡng
1. Khái quát về môi trường giáo dục:
1.1. Khái niệm môi trường.
- Môi trường là toàn bộ các yếu tố tự nhiên và xã hội hiện hữu ảnh hưởng lớn đến đời sống và nhân cách con người. Môi trường bao quanh con người gồm môi trường tự nhiên và môi trường xã hội. Môi trường tự nhiên gồm khí hậu, đất nước, sinh thái... và môi trường xã hội là các điều kiện về kinh tế, chính trị, văn hoá...
1.2. Khái niệm môi trường giáo dục:
- Môi trường giáo dục THCS là hệ thống các điều kiện, hoàn cảnh, các yếu tố bên ngoài và bên trong có ảnh hưởng trực tiếp tới sự hình thành và phát triển nhân cách học sinh THCS.
Môi trường giáo dục có vai trò quan trọng trong việc hình thành và phát triển nhân cách cho học sinh nói chung, học sinh THCS nói riêng. Trong quá trình giáo dục, muốn tạo được những tác động tích cực từ môi trường đến việc học tập và rèn luyện đạo đức cho học sinh thi điều kiện tìên quyết đòi hỏi mọi giáo viên cần có những hiểu biết và có kĩ năng sử dụng các phương pháp, kĩ thuật thu thập, xứ lí thông tin về môi trường giáo dục. Module THCS 4 được xây dụng nhằm giúp giáo viên từ các trường THCS có thể đáp ứng được những yêu cầu đó trong công tác giáo dục học sinh.
1.3. Vai trò của môi trường giáo dục đối với sự hình thành và phát triển nhân cách của học sinh Trung học cơ sở.
- Khi nói tới vai trò của môi trường giáo dụcTHCS đối với sự hình thành và phát triển nhân cách học sinh ở cấp học này chủ yếu là muốn nói tới môi trường xã hội.
- Môi trường xã hội đuợc phân thành môi trường lớn và môi trường nhỏ:
+ Môi trường lớn (môi trường vĩ mô), đuợc đặc trưng bởi các yếu tổ như: chính trị, kinh tế, các quan hệ sản xuất.
+ Môi trường nhỏ (môi trường vĩ mô): là một bộ phận của môi trường lớn, trực tiếp bao quanh học sinh THCS như: gia đình, họ hàng, làng xóm, nhà trường, bạn bè...
- Tác động của môi trường đối với sự phát triển của cá nhân là vô cùng mạnh mẽ và phức tạp, có thể rất tốt hoặc rất xấu, có thể cùng chiều hay ngược chiều, chủ yếu là con đường tự phát. Nó có mức độ ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực như thế nào, có được chấp nhận hay không trong quá trình phát triển nhân cách tùy thuộc phần lớn vào trình độ được giáo dục, đó là ý thức, niềm tin, quan điểm, ý chí và xu hướng, năng lực hoạt động, giao lưu góp phần cải biến môi trường của cá nhân. Chính vì vậy, C. Mác đã khẳng định: Hoàn cảnh sáng tạo ra con người, trong một mức độ con người lại sáng tạo ra hoàn cảnh.
Con người luôn luôn là một chủ thể cỏ ý thức, tùy theo lứa tuổi và trình độ được giáo dục chứ không hoàn toàn bị động bởi những tác động xấu của môi trường làm biến đổi nhân cách tốt đẹp của mình. Ca dao, tục ngữ cũng đã từng ngợi ca về những con người có khi phải sống trong một môi trường, hoàn cảnh thấp kém nhưng phẩm chất, nhân cách vẫn không hề hoen ố: “Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn".
1.4. Vai trò
 
Gửi ý kiến