Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Lê Phong Nhu
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Bán công Lam Sơn
Quận/huyện Quận 6
Tỉnh/thành Hồ Chí Minh
Chuyên môn Tin học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 12 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 57 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 2616 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này