Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Dương Thị Thúy
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thái Dương
Quận/huyện Huyện Thái Thụy
Tỉnh/thành Thái Bình
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 49 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 794 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 25620 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này