Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

tai lieu day hoc theo chu de tich hop mon hoá

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Ngọc Dũng
Ngày gửi: 05h:21' 18-09-2015
Dung lượng: 1.7 MB
Số lượt tải: 790
Số lượt thích: 0 người
Chuyên đề Nghệ an Tập huấn chuyên đề Đaklak 23.12 đến 27.12.

Chuyên đề: CACBOHIDRAT
I. NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ
1. Nội dung 1: Glucozo và fructozo (2 tiết)
- Trạng thái tự nhiên, tính chất vật lý, cấu tạo và tính chất hóa học
- Ứng dụng, điều chế
2. Nội dung 2: Saccarozo và mantozo (2 tiết)
- Trạng thái tự nhiên, tính chất vật lý, cấu tạo và tính chất hóa học
- Ứng dụng, điều chế và sản xuất
3. Nội dung 3: Tinh bột và xenlulozo (2 tiết)
- Trạng thái tự nhiên, tính chất vật lý, cấu tạo và tính chất hóa học
- Ứng dụng
II. TỔ CHỨC DẠY HỌC CHUYÊN ĐỀ
1. Mục tiêu
Kiến thức
- Nắm được trạng thái tự nhiên, tính chất vật lý và ứng dụng của các chất gluxit.
- Viết được cấu tạo và từ cấu tạo dự đoán được tính chất hóa học của chúng.
Kỹ năng
- Quan sát thí nghiệm, nêu được hiện tượng và từ đó nhận xét và rút ra kết luận.
- Dự đoán tính chất hóa học, viết được phương trình phản ứng minh họa
- So sánh được cấu tạo và tính chất.
- Tính toán được theo phương trình phản ứng và theo hiệu suất.
Thái độ
- Say mê, hứng thú học tập, yêu khoa học
- Sử dụng hiệu quả và tiết kiệm hóa chất và thiết bị thí nghiệm.
- Yêu cuộc sống yêu thiên nhiên con người và đất nước.
Định hướng các năng lực được hình thành
- Năng lực tự học, năng lực hợp tác.
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học
- Năng lực thực hành hóa học
- Năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học
- Năng lực tính toán hóa học
- Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống
2. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
2.1 Chuẩn bị của giáo viên
- Dụng cụ thí nghiệm: Ống nghiệm, kẹp ống nghiệm, giá thí nghiệm, ống hút, đèn cồn.
- Hóa chất: Glucozo (rắn), nước cất, dd CuSO4, dd NaOH, saccarozo (rắn), dd H2SO4, hồ tinh bột, dd AgNO3, dd NH3, mẩu gỗ
2.2 Chuẩn bị của học sinh
- Nghiên cứu trước bài học chương cacbohidrat
- Tìm hiểu phương pháp điều chế và ứng dụng của các chất gluxit trong công nghiệp và đời sống.
3. Phương pháp dạy học chủ yếu:
Trực quan thí nghiệm (kiểm chứng và nghiên cứu kiến thức), nêu vấn đề, dạy học theo phương pháp nghiên cứu.
4. Bảng mô tả các cấp độ tư duy và phát triển năng lực cho biên soạn câu hỏi.
Nội dung
Các cấp độ tư duy
PT năng lực


Biết
Hiểu
Vận dụng
Vận dụng cao


…………
........................
………………
……………….
……………….
………….


5. Bảng mô tả tiến trình dạy học
HOẠT ĐỘNG
NỘI DUNG
TÀI LIỆU
THỜI LƯỢNG
MỤC TIÊU
CẦN ĐẠT

Hoạt động 1:
Học sinh làm bài tập, nghiên cứu SGK,
Khái niệm, phân loại, trạng thái tự nhiên, tính chất vật lý, sản xuất và ứng dụng. (nghiên cứu ở nhà)
Hệ thống câu hỏi, bài tập gồm…
Giao việc trước 1 tuần; Hoàn thành trước tiết 1
Kiến thức:
Kỹ năng:
Thái độ:
PT Năng lực:

Hoạt động 2: Tìm hiểu về cấu tạo và tính chất hóa học
Cấu tạo và từ cấu tạo dự đoán tính chất hóa học của glucozo và fructozo

Kế hoạch bài học 1

1 tiết
Kiến thức:
Kỹ năng:
Thái độ:
PTNăng lực

Hoạt động 3: Tìm hiểu về cấu tạo và tính chất hóa học
Cấu tạo và từ cấu tạo dự đoán tính chất hóa học của Sacarozo và Mantozo

Kế hoạch bài học 2
1 tiết
Kiến thức:
Kỹ năng:
Thái độ:
PTNăng lực

Hoạt động 4: Tìm hiểu về cấu tạo và tính chất hóa học
Cấu tạo và từ cấu tạo dự đoán tính chất hóa học của Tinh bột và Xenlulozo

Kế hoạch bài học 3
1 tiết
Kiến thức:
Kỹ năng:
Thái độ:
PTNăng lực

Hoạt động 5:
Luyện tập
 Kiểm tra mức độ đạt được KT, KN, NL của học sinh
Kế hoạch bài học 4
1 tiết
Kiến thức:
Kỹ năng:
Thái độ:
PTNăng lực


6. Kế hoạch bài học.
6.1. Kế hoạch bài học 1: Cấu tạo và tính chất hóa học của glucozo và fructozo
Hoạt động học tập 1: Thí nghiệm
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓