Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Unit 12. Sports and pastimes

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hà Thị Thi Hà
Ngày gửi: 10h:52' 01-05-2018
Dung lượng: 25.3 KB
Số lượt tải: 37
Số lượt thích: 1 người (Lê Di)
UNIT 12
Week 25
Period 72
Lesson 1
A 1-2
SPORTS AND PASTIMES


WHAT ARE THEY DOING?
Grade 6


p 124-125


Objectives: further practice in present progressive and sport vocabulary to talk about what people are doing
Materials: pictures, posters, textbooks, cassette, …
Procedure
Timing
CONTENTS
Teacher’s and Students’ activities

5’


10’

15’
8’5’
2’
Drink Food
- soda - pea
- milk - rice
- juice - egg
Today you are going to review the present progressive tense and sport vocabulary to talk about what people are doing.


to swim bơi
to play badminton đánh cầu lông
to play soccer đá bóng
to skip nhảy dây
to play volleyball đánh bóng chuyền
to do aerobics tập thể dục nhịp điệu
to play tennis đánh quần vợt
to jog chạy bộ
to play table tennis đánh bóng bàn

Which sports ther are two people or more participating. Which sports there is one person participating?
Answer Key
Two people One Person
- play football – jog
- play tennis – do aerobics
- play table tennis – skip
- play volleyball – swim
- play badminton - swim
What are they doing?

1. What are they doing? – They are playing badminton.
soccer
volleyball
tennis
table tennis
2. What is he doing? – He is swimming.
jogging
3. What is she doing? – She is skipping.
doing aerobics.
1. skip
2. play badminton
3. do aerobics

4. play soccer
5. play tennis
6. play table tennis

7. jog
8. swim
9. play volleyball

Ex: She is skipping.


The present progressive tense
(+) S + am/is/are + V-ing
(-) S + am/is/are + not + V-ing
(?) Am/Is/Are + S + V-ing?

Learn by heart vocabulary
Practice the questions + answers
Prepare Unit 12 Lesson 2 A 3-4-5 p 125-126
Vocabulary: too, which …
I. Warmer
Networks
. Sts work in 2 groups
. Which group writes more correct words is the winner
Introduction of the topic

I. Presentation
Pre-teach vocabulary
- pictures
Listening
. Sts listen to the tape + take notes

. T gives feedback + checks their answers

Setting the scene
III. Practice
Substitution Drill
. T runs through vocabulary
. Sts listen + repeat them in chorus
. T gives the 1st example + 2nd example
. Sts listen + repeat in chorus (individually
. T asks + Sts answer (exchange
. Group 1 asks + group 2 answers ( exchange ( open pairs ( closed pairs
. Some pairs perform their practice in front of the class

IV. Production
Noughts and Crosses
. Sts work in 2 groups
. Sts choose one word + make sentences
IV. Consolidation
. Sts remember the structuresV. Homework
. Sts copy down the homeworkGetting teaching experience

UNIT 12
Week 26
Period 73
Lesson 2
A 3-4-5
SPORTS AND PASTIMES


WHAT ARE THEY DOING?
Grade 6


p 125-126


Objectives: reading short text about sports, and practicing “Which…?” questions with simple present tense to talk about people’s regular exercise.
Materials: pictures, posters, textbooks, …
Procedure
Timing
CONTENTS
Teacher’s and Students’ activities

5’

10’
15’

10’3’2’
 Pictures Words
play soccer
swim
skip
do aerobics
jog
play table tennis
Today you are going to read short texts about sports and practice “ Which
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓