Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Unit 12. Sports and pastimes

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Liệt
Ngày gửi: 21h:17' 07-03-2017
Dung lượng: 87.0 KB
Số lượt tải: 67
Số lượt thích: 0 người
Period: 79
UNIT 12: SPORTS AND PASTIMES
(C1, 2, 3)
I. Objectives
1. Knowledge, Skills, Attitude:
a. Knowledge:
- Students talk about frequency, ask and answer about frequency.
- Vocabulary: Words related to the topic: “Sports and pastimes”.
- Grammar: How often do Ba and Lan go to the zoo?
They sometimes go to the zoo.
b Skills: listening, speaking, reading and writing
c Attitude: Ss will be educated about sports and pastimes.
2. Capacity is formed and developed for students
- Self-learning capability.
- Communicative competence
- Cooperation capacity
II. Preparation
1. Teacher: lesson plane, book, color chalks, pictures, MP3
2. Students: books, notebooks, pen, ruler …
III. Students’ activities
1. Warm up (5’)

Teacher’s and Ss’ activities
Content

- T asks.
- Ss answer the questions.
How often do you watch TV / listen to music / do your homework …?


2. Knowledge formation activities (32’)

- T introduces the lesson.

- T introduces adverbs of frequency.
- Ss listen and repeat.
- T has Ss read again.
- Ss read again.
- T corrects Ss’ pronunciation if necessary.
1. Listen and repeat.
* Students talk about frequency.
Adverbs of frequency
- always (adv)
- usually (adv)
- often (adv)
- sometimes (adv)
- never (adv)


- T has Ss look at the pictures and recognize the activity in each picture.
- Ss do as suggested, then tell before the class.
- T checks and introduces new words.
- Ss listen and repeat. Then guess the meanings of new words.
- T has Ss read again.
- Ss read again.

- T plays the tape.
- T has Ss read the text in individual.
- T has Ss read the text before the class.
- T corrects Ss’ pronunciation if necessary.
- T explains the positions of Adverbs of frequency
2. Listen and read
* Ss understand the text and know the to use adverbs of frequency.
* New words:
- year (n) : example
- picnic (n) . picture
have a picnic
- kite (n) , picture
- fly (v) , picture
- camp (n,v)
Go camping
- tent (n), picture
Ex: They sometimes go to the zoo.
They are never late.

- T helps Ss understand the way to practice exercise 3 and gives one example.
- Ss find the information from the text. Then make questions and answer.
3. Ask and answer
* Ss ask and answer about frequency.
EX: How often do Ba and Lan go to the zoo?
They sometimes go to the zoo.- Ss ask and answer in pairs.
- T has Ss ask and answer before the class.
- T corrects any mistakes if necessary.
3. Consolidation 4’
T has Ss look at the pictures and talk about Ba’s and Lan’s activities using adverbs of frequency.
4. Its operations (4’)
- T has Ss ask and answer about themselves.
- Ss work in pairs.
- T has Ss ask and answer before the class.
IV. Experience:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Period: 80
UNIT 12: SPORTS AND PASTIMES
(C4,5,6,7)
I. Objectives
1. Knowledge, Skills, Attitude:
a. Knowledge:
- Students talk about frequency, ask and answer about frequency.
- Vocabulary: Words related to the topic: “Sports and pastimes”.
- Grammar: How often do you go to the zoo?
b. Skills: listening, speaking, reading and writing
c. Attitude: Ss will be educated about sports and pastimes.
2. Capacity is formed and developed for students
- Self-learning capability.
- Communicative competence
- Cooperation capacity
II. Preparation
1. Teacher: lesson plane, book, color chalks, pictures, MP3
2. Students: books, notebooks, pen, ruler …
III. Students’ activities
1. Warm up (5’)
Teacher’s and Ss’ activities
Content

- T asks.
- Ss answer.

How often do you go to the zoo?
How often do you play sports?
How often do you go camping?


2. Knowledge formation activities (32’)
- T introduces the lesson.
- T explains the requirement and reads the questions.
- Ss pay attention to teacher.
- T has Ss write the answers.
 
Gửi ý kiến