Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 14. Soạn thảo văn bản đơn giản

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Kiều
Ngày gửi: 16h:45' 23-01-2016
Dung lượng: 79.5 KB
Số lượt tải: 62
Số lượt thích: 0 người
Ngày soạn: 10/01/2016 Ngày dạy: 15/01/2016 Dạy lớp: 6B
Ngày soạn: 10/01/2016 Ngày dạy: 15/01/2016 Dạy lớp: 6A
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Tạo văn bản mới, mở văn bản đã được lưu trên đĩa, lưu dữ liệu vào đĩa.
- Biết được các thành phần cơ bản của một văn bản.
- Nhận biết được con trỏ soạn thảo, vai trò và cách di chuyển con trỏ soạn thảo.
- Phân biệt được con trỏ chuột và con trỏ soạn thảo, giải một số bài tập.
2. Kỹ năng:
- Biết vận dụng để soạn thảo văn bản.
3. Thái độ:
- Có ý thức học tập tốt, hăng say phát biểu
II. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên: Sách GK tin 6, Giáo án, sách GV.
2. Học sinh: Học bài, làm bài tập, đọc trước bài mới
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
1. Ổn định tổ chức: (1’) Kiểm tra sĩ số
2. Kiểm tra Bài cũ: (5’)
Câu 1: Khởi động và thoát khỏi cửa sổ Word
Câu 2: Hãy cho biết bảng chọn File có những lệnh nào?
* Đặt vấn đề: (1’)
Các em đã biết soạn giờ chungthảo văn bản đơn giản. Vậy văn bản gồm những thành phần nào? Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu bài mới
Ghi bảng

HS quan sát
HS trả lời gồm ba chữ cái
HS quan sát
*GV chiếu một đoạn văn bản.
?Hãy cho biết đoạn văn này có mấy dòng?
* HS: trả lời
?Vậy thế nào là dòng? - HS: trả lời
?Quan sát ví dụ ở SGK trang 71, hãy cho biết bài “Biển đẹp” gồm có mấy dòng?
* HS: trả lời
?Khi làm một bài văn các em cần chia bài văn như thế nào?
* HS: chia làm ba phần Mở bài, thân bài, kết luận
?Vậy mở bài, thân bài, kết luận từng phần đó ta gọi là gì? – HS: Đoạn
?Thế nào là đoan? – HS trả lời
?Các em làm một bài văn mở đề xong vào thân bài các em cần làm những gì?
* HS: Chấm câu, xuống dòng, thụt vào đầu dòng.
* Ở máy tính cũng vậy để kết thúc một đoạn ta chỉ việc gõ phím Enter.
?Hãy xác định bài “Biển đẹp” ở SGK trang 71 có mấy đoạn? - HS trả lời
*GV: Ở máy tính nếu em gõ phím Enter xem như là đã tạo một đoạn, nên phải thật cẩn thận nếu hết đoạn mới nên gõ phìm Enter

?Các em ghi bài hết một mặt giấy, mặt giấy ấy gọi là gì?
* HS: Trang giấy
*GV chiếu minh họa trên máy cho học sinh quan sát một trang bằng phương pháp xem trước khi in
HS thao tác
Một gạch | nhấp nháy
HS quan sát
HS quan sát
 
Gửi ý kiến