Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học cơ sở > Tin học > Tin học 6 > (6722 bài)

Word-logo-small

Bài 21. Trình bày cô đọng bằn...

Ngày gửi: 2019-04-23 10:19:34

Word-logo-small

Bài 21. Trình bày cô đọng bằn...

Ngày gửi: 2019-04-21 23:11:42

Word-logo-small

ĐỀ CƯƠNG Tin học 6.

Ngày gửi: 2019-04-16 14:50:52

Word-logo-small

Bài 21. Trình bày cô đọng bằn...

Ngày gửi: 2019-04-10 09:29:16

Word-logo-small

Giáo án học kì 2

Ngày gửi: 2019-04-04 22:12:29

Word-logo-small

Giáo án cả năm

Ngày gửi: 2019-04-03 12:36:20

Word-logo-small

Giáo án cả năm

Ngày gửi: 2019-04-01 10:55:01

Word-logo-small

bài 16: định dạng đoạn văn bản

Ngày gửi: 2019-03-31 21:38:43

Word-logo-small

Giáo án học kì 2

Ngày gửi: 2019-03-31 04:19:43

Word-logo-small

Giáo án học kì 1

Ngày gửi: 2019-03-28 23:30:18

Word-logo-small

Giáo án học kì 2 SGK moi

Ngày gửi: 2019-03-28 14:33:50

Word-logo-small

Giáo án học kì 2

Ngày gửi: 2019-03-27 09:11:55

Word-logo-small

Giáo án học kì 2 SGK mới (201...

Ngày gửi: 2019-03-25 09:49:10

Word-logo-small

Bài 20. Thêm hình ảnh để minh...

Ngày gửi: 2019-03-23 15:14:02

Slide0

Ngoại khóa "Tìm hiểu bảo vệ t...

Ngày gửi: 2019-03-23 15:12:28

Word-logo-small

Giáo án cả năm

Ngày gửi: 2019-03-20 13:38:44

Word-logo-small

Bài 2. Thông tin và biểu diễn...

Ngày gửi: 2019-03-20 07:53:45

Word-logo-small

Bài tập Tin học 6 - Bài 2: Th...

Ngày gửi: 2019-03-20 07:45:04

Word-logo-small

Bài 15. Chỉnh sửa văn bản

Ngày gửi: 2019-03-14 22:06:01

Word-logo-small

Giáo án cả năm

Ngày gửi: 2019-03-09 23:00:57

Word-logo-small

Bài 13. Làm quen với soạn thả...

Ngày gửi: 2019-03-06 17:09:36

Word-logo-small

Tiết 49 Ôn tập

Ngày gửi: 2019-03-06 05:45:53

Word-logo-small

Giáo án cả năm

Ngày gửi: 2019-03-04 21:26:27

Word-logo-small

Bài 17. Định dạng đoạn văn bản

Ngày gửi: 2019-03-03 11:31:58

Word-logo-small

Đề Thi và đáp án Học sinh giỏ...

Ngày gửi: 2019-02-20 09:59:19

Word-logo-small

Giáo án học kì 1

Ngày gửi: 2019-02-14 09:44:45

Word-logo-small

giáo án tin học 6 vnen

Ngày gửi: 2019-02-14 09:42:23

Word-logo-small

Giáo án học kì 2

Ngày gửi: 2019-02-13 16:18:25

Word-logo-small

Giáo án học kì 2

Ngày gửi: 2019-01-26 15:33:52

Word-logo-small

Lấy lại Mật khẩu trên violet.vn

Ngày gửi: 2019-01-22 14:08:58

Word-logo-small

Giáo án cả năm

Ngày gửi: 2019-01-22 11:19:44

Word-logo-small

Giáo án Tin học 6 học kì I

Ngày gửi: 2019-01-21 20:58:28

Word-logo-small

Giáo án học kì 1

Ngày gửi: 2019-01-18 22:59:25

Word-logo-small

Bài 14. Soạn thảo văn bản đơn...

Ngày gửi: 2019-01-18 10:00:09

Word-logo-small

Giáo án cả năm

Ngày gửi: 2019-01-10 11:45:00

Word-logo-small

Bài 1. Thông tin và tin học

Ngày gửi: 2019-01-06 15:42:22