Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

SINH 10 NANG CAO

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đặng Tú Anh
Ngày gửi: 21h:34' 02-03-2011
Dung lượng: 255.7 KB
Số lượt tải: 153
Số lượt thích: 0 người
KIỂM TRA BÀI CŨ
Enzim cã b¶n chÊt lµ:
A. Lip«protªin
B. Glic« pr«tªin
C. Pr«tªin
D. TÊt c¶ ®Òu sai
2. Enzim làm giảm năng lượng hoạt hoá của phản ứng sinh hoá bằng cách:
A. Tạo nhiều phản ứng trung gian
B. Tăng tốc độ phản ứng của tế bào
C. Nâng cao nhiệt độ để phản ứng diễn ra dễ dàng.
D. Cả A, B, C.
3. Mỗi Enzim chỉ xúc tác cho một phản ứng vì:
A. Trên mỗi enzim chỉ có một trung tâm
hoạt động.
B. Cấu hình không gian của trung tâm hoạt động tương thích với cấu hình không gian của cơ chất nhất định.
C. Chịu tác động bởi đặc tính lí hoá của cơ chất.
D. Cả A, và C.
1
3
4
2
ĐỘNG VẬT ?
Con ngu?i mu?n s?ng c?n ph?i hít th? nh? quá trình:

Thông qua hô hấp ngoài, cơ thể lấy O2 để làm gì?Quá trình đó người ta gọi là hô hấp tế bào hay hô hấp nội bào.
HÔ HẤP NGOÀI
CUNG CẤP CHO TẾ BÀO ĐỂ TIẾN HÀNH HÔ HẤP TẠI TẾ BÀO
BÀI 23
HÔ HẤP TẾ BÀO

- Nguyên liệu? - sản phẩm?,
- Thông qua quá trình hô hấp năng lượng ®­îc chuyÓn ho¸ nh­ thÕ nµo?
Hô hấp tế bào là gì?
Glucôzơ
C- C- C-C-C-C
Glucôzơ-P
C- C- C-C-C-C- P
P -C- C- C-C-C-C- P Fructoz¬ 1,6 ®i photphat
C-C-C
P-
- P
C-C-C
C-C-C
C-C-C
ATP
ADP
ADP
NAD+
NADH
NAD+
NADH
2ATP
ATP
2ATP
2ADP
2ADP
Axit piruvic
Axit piruvic
1. Đường phân
Đường phân có những giai đoạn nào?
+ Hoạt hoá đường
+ Sản phẩm
+ Cắt mạch các bon.
a
b
c
d
C-C-CoA
FAD+
NADH
NAD+
FADH2
ADP + Pi
NADH
NAD+
NAD+
NADH
CO2
CO2
CoA
Xitrat
(6C)
Xêtôglutarat(5C)

Ôxalôaxêtat
(4C)
ATP
a
b
c
e
d
A.Piruvic (3C)
Chu trình Crep được chia làm mấy giai đoạn?
2. CHU TRÌNH CREP
2CO2, 2NADH
CREP
Axit xitrat
Hợp chất 5C
Hợp chất 4C
Hợp chất 4C
Ôxalôaxêtat
C-C-C-C-C-C
C-C-C-C-C
C-C-C-C
C-C-C-C
C-C-C-C
CO2
CO2
NAD+
NADH
NAD+
NADH
ATP
ADP
NAD+
NADH
FADH2
FAD
Axit piruvic
2PT Axêtyl CoA
C-C-C
C-C
Axêtyl-CoA C-C
CoA
CO2
2NAD+
2NADH
- Chuẩn bị
- Phản ứng khử
Chu trình Crep gồm những giai đoạn nào?
2. Chu trình Crep:
Chu trình Crep
CỦNG CỐ
Bản chất của hô hấp tế bào là một chuỗi các phản ứng:
A. Thủy phân.
B. ôxi hóa khử.
D. Tổng hợp.
B. Phân giải
B. ôxi hóa khử.
2. Trong quá trình hô hấp tế bào, sản phẩm tạo ra ở quá trình đường phân gồm:
A. 1 ATP, 2 NADH, 2 PT axit piruvic.
B. 2 ATP, 1 NADH, 1 PT axit piruvic.
C. 2 ATP, 2 NADH, 2 PT axit piruvic.
D. 1 ATP, 1 NADH, 1 PT axit piruvic.
C 2 ATP, 2 NADH, 2 PT axit piruvic.
3. Trong qua trình hô hấp tế bào, ở giai đoạn chu trình Crep, nguyên liệu tham gia trực tiếp vào chu trình Crep là:
A. glucôzơ
B. axit piruvic
C. NADH, FADH
D. axêtyl CoA
D. axêtyl CoA
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓