Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 1. Đội ngũ đơn vị

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: nhieu soan
Người gửi: Nguyễn Phước Nhiều
Ngày gửi: 20h:10' 13-09-2017
Dung lượng: 3.4 MB
Số lượt tải: 43
Số lượt thích: 0 người


TRƯỜNG THPT THIỀU VĂN CHỎI
TỔ THỂ DỤC + GDQP-AN

(((


BÀI GIẢNG
Môn học: Giáo Dục Quốc Phòng – An ninh
Bài: Đội ngũ đơn vị
Đối tượng: Học sinh khối 12
Năm học: 2017-2018

Giáo viên: Nguyễn Phước Nhiều
TRINH PHÚ, NGÀY 07 THÁNG 08 NĂM 2017


TRƯỜNG THPT THIỀU VĂN CHỎI
TỔ THỂ DỤC + GDQP-AN

(((


PHÊ DUYỆT
Ngày tháng năm 2017
HIỆU TRƯỞNG
BÀI GIẢNGMôn học: Giáo Dục Quốc Phòng – An ninh
Bài: Đội ngũ đơn vị
Đối tượng: Học sinh khối 12
Năm học: 2017-2018


Ngày tháng năm 2017
TỔ TRƯỞNG

Ngyễn Minh Hải

TRINH PHÚ, NGÀY 07 THÁNG 08 NĂM 2017

MỞ ĐẦU

Quân đội nhân dân và công an nhân dân Việt Nam là bộ phận của lực lượng vũ trang nhân dân ,đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lí của Nhà nước. Trải qua trên 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Quân đội nhân dân và công an nhân dân, đã lập bao chiến công hiển hách, xây dựng truyền thống vẻ vang, xứng đáng là công cụ bạo lực của Đảng, Nhà nước và niềm tin tưởng của nhân dân.
Một trong những nguồn gốc tạo nên sức mạnh chiến thắng đó là vì Quân đội nhân dân và công an nhân dân là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất, kỷ luật tự giác, nghiêm minh, trên dưới đồng lòng nêu cao bản chất chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Nội dung, chương trình GDQP - AN cho học sinh lớp 12, đề cập đến tổ chức; hệ thống tổ chức và chức năng nhiệm vụ chính của một số cơ quan đơn vị chính trong Quân đội nhân dân và công an nhân dân. Từ đó xây dựng cho các em ý thức trách nhiệm, tích cực góp phần tham gia xây dựng Quân đội nhân dân và công an nhân dân, nêu cao truyền thống hào hùng của Quân đội nhân dân và công an nhân dân, để đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ của đất nước trong giai đoạn mới. Xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt nam Xã Hội Chủ Nghĩa.Phần I
Ý ĐỊNH GIẢNG BÀI
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
A. MỤC ĐÍCH
Hiểu được ý nghĩa của điều lệnh đội ngũ là tạo sức mạnh trong chấp hành kỉ luật, kỉ cương, trong thống nhất ý chí và hành động. nắm chắc thứ tự các bước tập hợp đội hình cơ bản của tiểu đội, trung đội.
Thực hiện thuần thục động tác đội ngũ từng người không có súng và động tác chỉ huy đội hình cơ bản của tiểu đội, trung đội bằng các khẩu lệnh.
Xây dựng ý thức trách nhiệm, chức kỉ luật của học sinh với nội dung tập luyện của các động tác đội ngũ người và đội ngũ tiểu đội, trung đội, góp phần xây dựng tác phong, nếp sống kỉ luật, kỉ cương của công dân.
B. YÊU CẦU
Nắm vững nội dung của bài, thực hành thuần thục động tác chỉ huy đơn vị.
II. NỘI DUNG VÀ TRỌNG TÂM
A. NỘI DUNG
I. Đội ngũ tiểu đội
II. Đội ngũ trung đội
B. TRỌNG TÂM
Đội ngũ trung đội
III. THỜI GIAN
-Tổng số: 2 tiết.
- Phân bố thời gian:
Tiết I. Đội ngũ tiểu đội
Tiết II. Đội ngũ trung đội
IV.TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP
A. TỔ CHỨC
- Lên Lớp: tập trung.
- Luyện Tập: Theo tổ
- Hội Thao: Kiểm tra theo tổ
B. PHƯƠNG PHÁP
- Giáo Viên: diển giải, giới thiệu, hỏi đáp, nêu vấn đề, giải quyết vấn đề.
- Học Sinh: nghe, ghi chép đầy đủ, trao đổi nhóm, giải quyết vấn đề.
V. ĐỊA ĐIỂM
Ngoài sân.
VI. VẬT CHẤT BẢO ĐẢM
1. Vật chất phục vụ dạy và học: sách giáo khoa, sách giáo viên.
2. Tài liệu căn cứ biên soạn giáo án, học tập, nghiên cứu…

Phần II
THỰC HÀNH BÀI GIẢNG

I.TỔ CHỨC GIẢNG BÀI 05 PHÚT
1. Xác định vị trí tập hợp lớp ( ngoài sân), trang phục( đồ thể dục + mang giầy).
2. Phổ
 
Gửi ý kiến