Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 20. Chiến sự lan rộng ra cả nước. Cuộc kháng chiến của nhân dân ta từ năm 1873 đến năm 1884. Nhà Nguyễn đầu hàng

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đàm Thị Hồng Hảo
Ngày gửi: 22h:31' 18-03-2017
Dung lượng: 46.5 KB
Số lượt tải: 40
Số lượt thích: 0 người
Tuần 26 Ngày soạn: 20/02/2017
Tiết 26
Bài 20
CHIẾN SỰ LAN RỘNG RA CẢ NƯỚC. CUỘC KHÁNG CHIẾN
CỦA NHÂN DÂN TA TỪ NĂM 1873 ĐẾN NĂM 1884.
NHÀ NGUYỄN ĐẦU HÀNG
(Tiết 1)
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Kiến thức:
Giúp Hs hiểu được:
- Quá trình Pháp xâm lược Bắc Kì lần 1 và 2
- Nét chính về cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Bắc Kì và Trung Kì.
- 1884 Pháp đã hoàn thành quá trình xâm lược Việt Nam
2. Kỹ năng: Biết phân tích, đánh giá, nhận xét , rút ra bài học lịch sử, liên hệ với hiện tại. Sử dụng lược đồ trình bày các sự kiện.
3. Thái độ: Ôn lại truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm. Đánh giá đúng mức trách nhiệm của nhà Nguyễn trong việc để mất nước.
4.Định hướng năng lực hình thành.
4.1. Năng lực bộ môn.
- Năng lực tái hiện sự kiện, nhân vật lịch sử
- Năng lực nhận xét, đánh giá và rút ra bài học lịch sử
- Thông qua sử dụng ngôn ngữ lịch sử, thể hiện chính kiến của mình về các vấn đề lịch sử.
4.2. Năng lực chung.
- Năng lực tự học
- Năng lực tư duy
- Năng lực làm việc nhóm
- Năng lực giao tiếp làm chủ ngôn ngữ
- Năng lực khai thác thông tin, sử dụng internet
II. CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ
- GV: Tư Liệu lịch sử, Lược đồ trận Cầu Giấy lần 1 và lần 2.
- HS: Tìm hiểu về các cuộc kháng chiến ở Bắc Kì.
III. THIẾT KẾ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp trong bài giảng
3. Tổ chức dạy học
3.1 Khởi động
Sau khi chiếm được lục tỉnh Nam kì thực dân Pháp tiếp tục đưa quân đánh chiếm Bác kì như thế nào để hoàn thành quá trình xâm lược Việt Nam chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong bài hôm nay
3.2 Hoạt động hình thành kiến thức

Hoạt động của thầy- trò
Kiến thức cần đạt
NLPC hướng tới

Hoạt động 1: Cả lớp, cá nhân
- Năng lực tái hiện sự kiện, nhân vật, thể hiện chính kiến của mình về lịch sử, giao tiếp
Gv sử dụng phương pháp đóng vai và yêu cầu học sinh tìm hiểu nội dung và hoàn thành nhiệm vụ:
? Đến năm 1867 Pháp đánh chiếm được những vùng nào? Theo em Pháp có dừng lại không?
? Tại sao Pháp xâm lược Bắc kỳ mà chưa phải là kinh đô Huế?
? Pháp đã làm gì để dọn đường cho đội quân xâm lược Bắc kỳ?
? Tại sao pháp lại gây ra vụ Đuy- puy?
? Qúa trình xâm lược diễn ra như thế nào?
- Hs trả lời
- Gv chốt ý, minh họa thêm và củng cố kiến thức
- Hs theo dõi sgk trả lời
- Gv chốt ý
Hoạt động 2 : Nhóm, cá nhân
- Năng lực tái hiện sự kiện, nhân vạt, tự học, ngôn ngữ, tư duy
Gv chia lớp làm 4 nhóm và giao nhiệm vụ:
Nhóm 1.3: Tìm hiểu về cuộc chiến ở Hà Nội. Nhóm 2,4: Tìm hiểu cuộc kháng chiến của nhân dân.

- Hs thảo luận và trình bày
- Gv chốt ý
- Gv nhấn mạnh vài nét tiểu sử của Nguyễn Tri Phương, Ô Quan Chưởng, quân cờ đen và chiến thắng Cầu Giấy lần 1.

Pv:“Chiến thắng Cầu Giấy lần thứ nhất năm 1873 có ý nghĩa như thế nào?- Hs trả lời
- Gv chốt ý
Pv: “Từ nội dung hiệp ước 1874 em hãy nhận xét, đánh giá về thái độ và trách nhiệm của nhà Nguyễn khi ký bản hiệp ước này ?”
Đây là một bản hiệp ước bất bình đẳng, đánh mất một phần chủ quyền của dân tộc. Nó chứng tỏ thái độ nhu nhược của nhà Nguyễn gây bất bình trong nhân dân.
Hiệp ước 1874 báo trước thực dân pháp nhất định sẽ chiếm hẳn Hà Nội khi có thời cơ tới..
- GV: Hiệp ước 1874 nói lên điều gì?
- Hs trả lời
- Gv minh họa thêm
(Đây là Hiệp ước bất bình đẳng thứ hai mà nhà Nguyễn phải ký với thực dân Pháp, nhà Nguyễn đã đánh mất một phần quan trọng chủ quyền độc lập của Việt Nam. Hiệp ước đánh dấu quá trình đi từ “thủ để hòa” sang chủ hòa vô điều kiện của nhà Nguyễn)

I. THỰC DÂN PHÁP TIẾN ĐÁNH BẮC KỲ LẦN THỨ NHẤT (1873). KHÁNG CHIẾN
 
Gửi ý kiến