Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

quan li giao duc cd dh

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ngô Phi Thường (trang riêng)
Ngày gửi: 07h:52' 19-12-2017
Dung lượng: 42.5 KB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích: 0 người
BẢNG NHẬP ĐIỂM MÔN HỌC
Lớp học phần: TC ĐT 17-Thực hành an toàn điện
Giáo viên: NGÔ PHI THƯỜNG

STT Mã SV Họ Tên Ngày Sinh Tổng Kết Ghi Chú
1 0226171001 Trương Thành An 21/09/1997
2 0226171002 Trần Đức Bình 13/11/99 5
3 0226171003 Lê Minh Cảnh 08/02/99
4 0226171004 Trần Quốc Chí 04/08/98
5 0226171005 Võ Minh Chí 02/06/99
6 0226171006 Văn Công Chính 25/05/97
7 0226171007 Nguyễn Văn Chương 20/06/95
8 0226171008 Phạm Văn Cơ 28/06/97
9 0226171009 Bùi Lâm Duy 04/04/99
10 0226171010 Lê Minh Duy 11/03/99
11 0226171011 Nguyễn Thanh Duy 14/02/95
12 0226171012 Võ Bảo Duy 15/08/99
13 0226171013 Trần Tín Dũ 05/11/99
14 0226171014 Đinh Tấn Dũng 06/11/99
15 0226171015 Trương Tấn Đạt 18/11/98
16 0226171016 Võ Thành Đạt 24/05/99
17 0226171017 Phạm Hải Anh Đăng 04/01/96
18 0226171018 Nguyễn Đoàn Minh Điền 13/04/99
19 0226171019 Bùi Đặng Minh Đức 14/05/99
20 0226171020 Phạm Việt Đức 03/06/98
21 0226171021 Trần Ngọc Đức 19/10/99
22 0226171022 Trương Thị Ngọc Hà 23/04/99
23 0226171023 Phan Anh Hào 11/08/99
24 0226171024 Nguyễn Phúc Hậu 18/01/98
25 0226171025 Nguyễn Văn Hậu 15/12/99
26 0226171026 Hồ Huỳnh Nguyên Hoàng 12/10/99
27 0226171027 Phan Huy Hoàng 27/07/93
28 0226171028 Lê Khắc Huy 18/05/97
29 0226171029 Nguyễn Thanh Huy 29/09/95
30 0226171030 Trần Gia Huy 11/11/92
31 0226171031 Trần Quang Huy 24/12/99
32 0226171032 Châu Đại Hùng 24/10/97
33 0226171033 Đặng Công Hùng 10/01/97
34 0226171034 Nguyễn Minh Hùng 31/07/98
35 0226171035 Trần Duy Kha 02/02/99
36 0226171036 Lâm Thế Khải 14/04/98
37 0226171037 Trần Quang Khải 03/03/95
38 0226171038 Nguyễn Tùng Lâm 28/01/99
39 0226171039 Lê Phương Trúc Linh 10/09/99
40 0226171040 Nguyễn Đăng Linh 09/11/98
41 0226171041 Nguyễn Vũ Quang Linh 19/03/99
42 0226171042 Trà Tấn Lộc 11/02/98
43 0226171043 Phạm Tấn Lực 26/03/99
44 0226171044 Lê Đức Minh 05/10/96
45 0226171045 Mai Xuân Công Minh 28/01/99
46 0226171046 Trần Công Minh 12/03/99
47 0226171047 Nguyễn Huỳnh Phương Nam 01/02/98
48 0226171048 Vũ Văn Nam 27/04/98
49 0226171049 Trần Ngọc Nên 09/11/99
50 0226171050 Nguyễn Minh Nhật 28/03/98
51 0226171051 Huỳnh Thiên Phát 14/01/99 5
52 0226171052 Lại Ngọc Tấn Phát 11/09/99 8
53 0226171053 Đỗ Hoài Phong 16/06/95 8
54 0226171054 Lê Hoài Phong 22/08/97
55 0226171055 Nguyễn Thành Phong 11/04/99 5
56 0226171056 Triệu Cẩm Phong 15/06/99 5
57 0226171057 Nguyễn Hoàng Phúc 02/11/98 8 ?
58 0226171058 Nguyễn Hoàng Phúc 16/03/91 5 ?
59 0226171059 Võ Thành Phúc 18/01/98
60 0226171060 Nguyễn Ngọc Châu Phương 02/01/99 6
61 0226171061 Võ Duy Phước 06/12/99 5
62 0226171062 Nguyễn Nhật Quang 26/04/97 5
63 0226171063 Tô Văn Sang 26/11/98 5
64 0226171064 Bùi Văn Sĩ 08/08/99 7
65 0226171065 Đào Anh Sơn 07/11/99
66 0226171066 Huỳnh Trần Minh Sơn 27/12/97
67 0226171067 Lê Minh Sơn 14/01/1998 5
68 0226171068 Đoàn Anh Tài 01/01/92
69 0226171069 Hà Hữu Tài 06/09/99 7
70 0226171070 Nguyễn Tấn Tài 15/11/97 8
71 0226171071 Lê Chí Tâm 07/12/98
72 0226171072 Lê Thanh Tâm 07/07/99 6
73 0226171073 Nguyễn Thành Tân 13/08/97
74 0226171074 Nguyễn Trần Tân 12/04/96
75 0226171075 Phùng Trí Thanh 29/01/97 5
76 0226171076 Lê Trọng Thành 05/02/99
77 0226171077 Nguyễn Văn Thành 30/01/99 7
78 0226171078 Tăng Chí Thành 30/12/99 5
79 0226171079 Phan Bình Thản 26/08/98
80 0226171080 Trần Quốc Thắng 14/07/97
81 0226171081 Nguyễn Trọng Thế 05/06/99 8
82 0226171082 Lê Minh Thiện 04/11/95 7
83 0226171083 Nguyễn Chí Thiện 13/09/97
84 0226171084 Nguyễn Lý Quốc Thịnh 07/08/96 5
85 0226171085 Nguyễn Minh Thông 19/10/98 8
86 0226171087 Lê Công Tiến 11/08/95 5
87 0226171088 Chu Hữu Toàn 18/04/99 5
88 0226171089 Vũ Văn Trinh 09/07/97
89 0226171090 Bùi Kim Trọng 26/03/99 4 R
90 0226171091 Lê Văn Trung 15/07/99 5
91 0226171092 Nguyễn Duy Trường 15/09/99
92 0226171093 Nguyễn Thanh Tùng 06/01/96 4 R
93 0226171094 Nguyễn Thanh Tuấn Tú 02/05/99
94 0226171095 Võ Vũ Văn 13/02/98
95 0226171096 Lê Quốc Việt 10/08/97 4 R
96 0226171097 Trần Văn Vinh 26/04/97 6
97 0226171098 Tống Đặng Anh Vũ 15/12/99
98 0226171099 Trần Cao Vy 25/06/99 4 R
99 0226171100 Nguyễn Thanh Xuân 20/05/98 6 
Gửi ý kiến