Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Chương III. §9. Phép trừ phân số

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Hồng Vân
Ngày gửi: 19h:07' 24-04-2015
Dung lượng: 55.0 KB
Số lượt tải: 9
Số lượt thích: 0 người
PHỤ LỤC SỐ 05
MS9/PL5-SĐTK-ĐCSHTC

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
/


GIẤY ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG, SỬA ĐỔI THÔNG TIN TÀI KHOẢN – DÙNG CHO TK THANH TOÁN CHUNG TỔ CHỨC
Request for A/C information update/Change - For joint corporation account
Lần thứ Time: ...................
Kính gửi To: NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
CHI NHÁNH tỉnh Bắc Giang
Số HSKH CIF No:


Chúng tôi gồm có: 02 thành viên có tên sau đây We, the following members:
Tên thành viên 1 Member 1’s full name: Ông Lê Quang Tấn – Giám đốc DN tư nhân Khánh Linh
Tên thành viên 2 Member 2’s full name: Bà Nguyễn Thị Luận – Kế toán DN
Chúng tôi cùng thống nhất đề nghị Ngân hàng bổ sung, sửa đổi thông tin tài khoản đồng chủ sở hữu cho chúng tôi theo nội dung sau: We together agree to request the Bank for supplementing and amending information of co-owners account under the following content
1. Thông tin tài khoản bổ sung, sửa đổi A/c information to be update/changed:

Tên tài khoản Account’s name: 10201 0000 736752 – Ngân hàng TMCP Công thương Bắc Giang
Phương thức điều hành tài khoản Method of operating account: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Dịch vụ gia tăng kèm theo Value-added services:

Chu kỳ in sao kê tài khoản Account statement:
( Hàng tháng Monthly
( Hàng quý Quarterly
( Hàng năm Yearly
(Khác Others ..............

Phương thức nhận sao kê TK Account statement delivery method:
( Trực tiếp Collect at bank
( Bưu điện Via post
( Thư điện tử Email

Địa chỉ gửi sao kê TK Mailing Address:............................................................................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(Phí dịch vụ được áp dụng theo biểu phí của Vietinbank trong từng thời kỳ và được tự động trích Nợ từ tài khoản của tôi)
(Service charge rate is applied by Vietinbank in each period. The service charge is automatically debited from my account)
2. Đăng ký thay đổi thông tin của các thành viên (Information of members to be changed)


Thông tin thành viên
Information of members
Thành viên thứ nhất Member 1
Thành viên thứ hai Member 2

Tên KH Cus.’s name
........................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………
........................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………….

Số ĐKKD/ĐT/HĐ/TL
Certificate of Business Registration
........................................................................................................................
........................................................................................................................

Ngày cấp/Nơi cấp Date of issue /Place of issue
......................................................../..............................................................
............................................................./.........................................................

Địa chỉ đặt trụ sở chính Head office Add
.. .....................................................................................................................
.... ....................................................................................................................

Địa chỉ giao dịch Contact Add
.. .....................................................................................................................
.... ....................................................................................................................


3. Thông tin bổ sung, sửa đổi cho mục đích tuân thủ FATCA (Supplement information for the purpose of FATCA compliance)

Thông tin FATCA (FATCA’s Subject)
Thành viên thứ nhất
Member 1
Thành viên thứ hai
Member 2

1. Tổ chức có QĐ thành lập/Giấy phép đăng ký kinh doanh/Giấy phép đầu tư tại Mỹ không? (Nếu có, xin vui lòng điền Mẫu W-9 và cung cấp Mã số thuế Mỹ tương ứng) Is the organization registered, licensed or incorporated in the US? (If yes, please complete Form W-9)
 ( Có Yes
MST Mỹ: .......................
TIN
( Không
No
 ( Có Yes
MST Mỹ: .......................
TIN
( Không
No

2. Tổ chức có được xem như một Định chế tài chính ngoài Mỹ theo quy định của FATCA không? (Nếu có, xin vui lòng cung cấp mã số GIIN, hoặc Mẫu W-8BEN-E nếu tổ chức không có mã số GIIN). Is the organization a non-US financial institution? If yes, please provide GIIN, or complete form W-8BEN-E if a GIIN is not available)

 ( Có Yes
Mã số GIIN: ................
GIIN code
( Không
No
 ( Có Yes
Mã số GIIN: ................
GIIN code
( Không
No

3. Tổ chức có nhà đầu tư/cổ đông là người Mỹ không? (Nếu có, xin vui lòng điền Mẫu W-8BEN-E) Does the organization have U.S shareholder/ investor? (If yes, please complete form W-8BEN-E)
 ( Có Yes
( Không
No
 ( Có Yes
( Không
No


4. Đăng ký thông tin, chữ ký sửa đổi, bổ sung (Specimen of Signature to be changed)


Chủ tài khoản thứ nhất First A/C holder
Chủ tài khoản thứ hai Second A/C holder

1. Họ và tên Full name ................................................................................................................
1. Họ và tên Full name .............................................................................................................

Số CMT/HC ID/PP No .................................................................................................................
Số CMT/HC ID/PP No .............................................................................................................

Ngày
 
Gửi ý kiến