Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Gia Phú
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Thị trấn Đức Thọ
Quận/huyện Huyện Đức Thọ
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Lớp 5
Xác thực bởi Nguyễn Thị Thu Thủy, Phạm Thị Phương Lê
Đã đưa lên 33 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 619 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 13 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 3978 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này