Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Một số câu hỏi ôn thi Dại học

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: tự soạn
Người gửi: Nguyễn Văn Tín
Ngày gửi: 01h:49' 17-03-2008
Dung lượng: 326.5 KB
Số lượt tải: 440
Số lượt thích: 0 người
Bài 1 : Từ CaCO3 , Na2SO4  và Cu2S làm thế nào để điều chế được  các kim loại : Ca , Na, Cu ?
Bài giả :
a) CaCO3 + HCl CaCl + H2O + CO2
CaCl2 Ca + Cl2
b) Na2SO4 + BaCl2 BaSO4 + 2 NaCl
2NaCl C 2Na + Cl2
c) Cu2S + 2 O2 CuO + SO2
CuO + H2 to Cu + H2O
Bài 2 : So sánh thể tích khí NO thoát ra trong 2 Thí nghiệm được mô tả dưới đây: TN1: Cho 6,4 gam Cu tác dụng hết với 120 ml HNO3 1M. TN2: Cho 6,4 gam Cu tác dụng hết với 120 ml hh HNO3 1M và H2SO4 0,5M. Cô cạn dung dịch ở TN2 sẽ thu được bao nhiêu gam muối khan?
Bài giải :
Thí nghiệm 1 :Cho 6,4 gam Cu tác dụng hết với 120 ml 


Phương trình : 
Dư Cu nên 

* Thí nghiệm 2 : Cho 6,4 gam Cu tác dụng hết với 120 ml hh 1M và 0,5M


Phương trình :
Ta thấy Cu phản ứng hết nên 

Vậy ở thí nghiệm 2 thể tích khí nhiều hơn

khối lượng muối khan 
bài 3 :
1,92 gam đồng vào 100 ml dung dịch chứa đồng thời KNO3 0,16M và H2SO4 0,4M, thấy sinh ra một chất khí có tỉ khối hơi đối với H2 là 15 và thu dung dịch A.
a) Viết phương trình ion thu gọn của phản ứng xảy ra và tính thể tích khí sinh ra (ở điều kiện tiêu chuẩn).
b) Tính thể tích dung dịch NaOH 0,5M tối thiểu cần dùng để kết tủa toàn bộ CU2+ trong dung dịch A.
bài giả :
* Số mol 
a) Số mol 
    Số mol 

* Ta có:
    
* 
* Trong dung dịch A có   = 0,016 mol
                                           = 0,024 mol
b) Phản ứng với NaOH:
        
* lít.
Bài 4:
Cho 18.5 gam  hỗn hợp Z gồm Fe và Fe3O4 tác dụng với 200 mil  dung dịch HNO3 loãng đun nóng và khuấy đều. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 22.4   lít NO duy nhất (đktc), dung dịch Z1 và còn lại 1.46 gam   kim loại
1.Viết các phương trình phản ứng xảy ra.
2. Tính nồng độ mol/l của dung dịch HNO3 .
3. Tính khối lượng muối trong dung dịch Z1.
Bài giải :
Gọi số mol Fe tham gia phản ứng với ở (1) là x, số mol tham gia phản ứng với ở (2) là y
         (1)
      (2)
        (3)
Phản ứng xảy ra hoàn toàn và sau cùng còn dư kim loại nên đã phản ứng hết. Do xảy ra phản ứng (3) nên dung dịch là dung dịch .
Số mol Fe ở phản ứng (3) là 
Theo (1), (2) và đầu bài ta có      (I)
      (II)

Giải hệ phương trình (I), (II) ta được Cách 2:
Ba phản ứng (1, 2, 3) như trên
Đặt x, y là số mol Fe và đã phản ứng. Ta có hệ phương trình:
   (a)

(b)
Từ (a), (b) 
bài 5 :
Nếu cho 9.6 gam  Cu tác dụng với 180 ml  dung dịch HNO3 1M  thu được V1 lít khí NO và dung dịch A.
Còn nếu cho 9.6 gam  Cu tác dụng với 180ml dung dịch hỗn hợp gồm HNO3 1M  và H2SO4 0,5M (loãng) thì thu được V2 lít khí NO và dung dịch B.
Tính tỉ số V1: V2 và khối lượng muối khan thu được khi cô cạn dung dịch B (biết các thể tích khí đo ở đktc, hiệu suất phản ứng là 100%, NO là khí duy nhất sinh ra trong các phản ứng).
Bài giải :
Số mol Cu = Số mol khí NO 
* 

Số mol khí NO 
* Vậy:

Bài 6 :
Hòa tan 9,875 gam một muối hiđrocacbonat (muối A) vào nước và cho tác dụng với 1 lượng H2SO4 vừa đủ, rồi đem cô cạn thì thu được 8,25 gam một muối sunfat trung hòa khan. a) Xác định công thức phân tử và gọi tên muối b) Trong một bình kín dung dịch 5,6 lít chứa ( ở , 0,5 atm) và m gam muối A (thể tích không đáng kể). Nung nóng bình tới thấy muối A bị phân hủy hết và  áp suất trong bình  đạt 1,86 atm. Tính khối lượng m.
Bài giả :
Phản ứng hòa tan: a)   (4) Theo 4 ta có tỉ lệ số mol 2 loại muối: Rút ra R = 18n Khi n = 1          R = 18    loại Khi n = 2          R = 36    loại Khi n = 3          R = 54    loại Ta nhận thấy không có kim loại nào phù hợp, vậy R chỉ có thể là NH4+ hóa trị I và khối lượng bằng 18. Vậy A là muối NH4HCO3 : amonihiđrocacbonat. b) Phản ứng phân hủy muối A : Gọi là số mol của ban đầu đã có trong bình Gọi x là số mol cho vào, như vậy sau khi phân hủy ta có 3x  mol khí (vì khi phân hủy cho 2 khí và hơi nước ). Theo phương trình trạng thái  khí, ta có phương trình: Rút ra x 0,01. Vậy .
Bài 7 :
Cho 5.6lít hỗn hợp X gồm N2 và CO3 (đktc) đi chậm qua 5 lít dung dịch Ca(OH)2 0.02 M  để phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 5 gam  kết tủa. Tính tỉ khối hơi của hỗn hợp X so với hiđro.
Bài giả :
Số mol X = 
Số mol .
Số mol 
* Nếu có dư:

Số mol = số mol .

* Nếu phản ứng hết:


Số mol   số mol .Bài 8 :
Cho V lít CO2 đo ở 54.6 oC và 2.4 atm  hấp thụ hoàn toàn vào 200mil  dung dịch hỗn hợp  KOH 1M  và Ba(OH)2 0.75 M thu được 23.64 gam  kết tủa. Tìm V lít?
Bài giả :
* Trong dd A có:

Số mol kết tủa .
* Phản ứng với Kết luận:
* Khi dư = 0,03 mol, lượng ion đã phản ứng hết, ion còn dư, phản ứng (2) không xảy ra, lúc đó: a = 0,12 mol.
        lít
* Khi xảy ra phản ứng (2):

Số mol 
lít
Bài 9 :
Hỗn hợp X gồm một ankan và một akin có tỷ  lệ phân tử khối tương ứng là 22 : 13. Đốt cháy hoàn toàn 0.2 mol  hỗn hợp X, thu được  22 gam CO2 và 9 gam H2O. Xác định công thức phân tử của ankan và ankin.
Bài giải :
Đặt công thức của ankan: , với số mol là x, công thức của ankin: , với số mol là y.
Ta có các phương trình:
           (1)
          (2)

Số mol ; số mol 
Ta có:                      (3)
Từ (1), (2)             (4)
                     (5)
Từ (3), (4) và (5) ta có: 
                                             (6)
Vì tỷ lệ phân tử khối ankan : ankin 
   (7)
Từ (6) và (7) ta có 
Vậy công thức phân tử của ankan là và ankin là 

Bài 10 :
Cho 40 ml dung dịch HCl 0.75 M vào 160ml dung dịch chứa đồng thời Ba(OH)2 0.08M và KOH 0.04M .Tính pH của dung dịch thu được. Cho biết [H+][OH-] = 10-14
Bài làm :
Tính pH:
Số mol 
Số mol 
Phản ứng trung hoà:
            
Vậy số mol dư =


Bài 11:
Cho dung dịch G chứa các ion . Chia dung dịch G thành hai phần bằng nhau. Phần thứ nhất tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, được 0,58 gam kết tủa và 0,672 lít khí (đktc). Phần thứ hai tác dụng với dung dịch BaCl2 dư, được 4,66 gam kết tủa. Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra dưới dạng phương trình ion rút gọn. Tính tổng khối lượng của các chất tan trong dung dịch G.
Bài làm :
+ PTHH các phản ứng dưới dạng ion rút gọn:
            (1)
                             (2)
                           (3)
+ Tổng khối lượng của các chất tan trong dung dịch G:
Từ (1), (2), (3) suy ra số mol các ion một nửa dung dịch G:Vì dung dịch trung hoà về điện, ta có:

Tổng khối lượng các chất tan trong dung dịch G:
Tổng khối lượng các ion trong dung dịch G:
      
Bài 12 :
Nung 6.58 gam Cu(NO3)2 trong bình kín, sau một thời gian thu được 4.96 gam  chất rắn và hỗn hợp khí X. Hấp thụ hoàn toàn hỗn hợp X vào nước, được 300ml dung dịch Y. Viết  phương trình hoá học của phản ứng xảy ra và tính pH của dung dịch Y.
Bài làm :
Viết PTHH các phản ứng và tính pH của dung dịch Y.
+ PTHH các phản ứng:


+ Tính pH của dung dịch Y ():
Số mol 
Gọi số mol bị nhiệt phân là n, ta có:
Khối lượng chất rắn: 
Số mol 
Theo phương trình điện li:
Số mol 

Bài 13 :
X là dung dịch H2SO4 0.02M  Y là dung dịch NaOH 0.035M . Hỏi phải trộn dung dịch X và dung dịch Y theo tỉ lệ thể tích bằng bao nhiêu để thu được dung dịch Z có pH=2 . Cho thể tích dung dịch Z bằng tổng thể tích các dung dịch X và Y đem trộn.
Bài làm :
Đặt thể tích dd X là , thể tích dd Y là 
Số mol là , số mol NaOH là 
            
Lượng còn dư trong Z là 
            
Theo đầu bài  

Bài 14 :
Tỉ khối hơi của hỗn hợp X gồm và so với khí nitơ bằng 2. Cho 0,112 lít (ở điều kiện tiêu chuẩn) của X lội chậm qua   dung dịch . Sau thí nghiệm phải dùng để trung hoà lượng thừa.
a) Tính % số mol của mỗi khí trong hỗn hợp X.
b) Tính nồng độ dung dịch trước thí nghiệm.
c) Hãy tìm các nhận biết mỗi khí có trong hỗn hợp X, viết các phương trình phản ứng.
bài làm :
a) Đặt x, y là số mol của và trong X. Ta có:

Trong X có 
b) * Trong 0,112 lít X có: 0,002 mol và 0,003 mol 
* Đặt a là nồng độ mol của , ta có:
số mol ban đầu .
* Số mol HCl 
            
Số mol đã phản ứng 
* Vì dư nên:
            
            
Ta có:


c) Nhận biết và trong X
* Cho X qua dung dịch , dung dịch bị mất màu, nhận biết được 
            
* Khí còn lại ra khỏi dung dịch, có khả năng làm tắt ngọn nến là (hoặc cho qua dung dịch nước vôi)

Bài làm 15 :
Viết phương trình phản ứng dạng phân tử và dạng ion (nếu có) theo sơ đồ : . Cho biết là muối có khối lượng phân tử bằng 64 đvC và công thức đơn gian là ; là oxit của nitơ có tỉ lệ  .
Bài làm :
Tìm :
Công thức thực của là 

Công thức phân tử là (là muối 
Tìm 

(1)  
(2)   
(3)   
(4)   
        
(5)    
        
(6)   

Bài 16 :
Hãy viết các phương trình hoá học thực hiện dãy biến hoá sau:


Bài làm :
Tự viết phương trình theo sơ đồ:1) 
2) 
3) 
4) 
5)   
6) 

No_avatar

dang bai kha hay

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avatar

Bài này chắc hợp với gout của cô Ngô Đình Bảo Thoa. Nếu cô có trên BK thì cho nhận xét, cô nhé!

http://violet.vn/danganhtuanng/present/show/entry_id/403429
 
Gửi ý kiến