Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Module TH32 (file Word)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đinh Nam Việt
Ngày gửi: 08h:05' 07-11-2014
Dung lượng: 3.0 MB
Số lượt tải: 857
Số lượt thích: 0 người
MODULE TH
PHÂN HOÁ Ở Hiện tượng chán học, lười học cửa một 5ổ lơn học sinh là điẺu rẩt đáng lo ngại trong các nhà trưởng hiện đại. Một trong những nguyÊn nhân sư phạm của hiện tượng này là "chủ nghĩa bình quân" trong cách điổĩ xú vòi học sinh, không tính đến sụ khác nhau cúa học sinh VẺ tư chẩt, thìÊn hướng, trình độ phát triển, điỂu kiện tụ nhìÊn, điẺu kiện kinh tế - xã hội,... trong môi trưởng các em sổng.
D A. GIỚI THIỆU
Xnẩt phát tù cơ sờ lí luận và thục tìỄn của quá trình dạy học hiện nay nói chung, ờ cấp Tiểu học nói riÊng, có thể nhận thẩy sụ phân hoá dạy học có ý nghĩa đặc biệt cần thiết để làm bộc lộ và phát triển đầy đủ tư chất và nàng lục cúa mỗi học sinh. Trong điỂu kiện lóp học thông thưởng (vói thành phần không tính đến nhũng đặc điểm cá nhân của mỗi học sinh) thì học sinh không thể phát triển toi đa nàng lục cúa bản thân dược. Phân hoá dạy học chính là một trong những biện pháp hữu hiệu giúp khơi gợi, kích thích húng thú học tập cho học sinh và giúp phát triển tổi đa tu chất, nâng lục cửa HS ờ các cẩp học nói chung, Q TiỂu học nòi riêng.
Module TH 32 có ý nghĩa giúp cho moi giáo vìÊn tiểu học hiểu được khái niệm VẺ dạy học phân hoá, vai trò cúa dạy học phân hoá, cách thúc tiến hành dạy học phân hoá, từ đó có những vận dụng cụ thể và hiệu quả trong quá trình lao động sư phạm cúa bản thân ờ các nhà trưởng.

w B. MỤCTIEU
1. MỤC TIÊU CHUNG
Tài liệu trang bị cho giáo vìÊn tiểu học những hiểu biết cơ bản VẺ dạy học phân hoá, phương pháp tiến hành dạy học phân hoá và có kĩ nàng tổ chúc, kết hợp các điẺu kiện để dạy học phân hoá ờ tiểu học có hiệu quả.
2. MỤC TIÊU CỤ THẾ
Về kiên thức
NÊU được mục tìÊu giáo dục phổ thông nói chung và mục tìÊu giáo dục tiểu họ c nói riÊng.
Xác định được vị trí cúa cẩp Tiểu học trong hệ thổng giáo dục quoc dân.
NÊU và phân tích được các cách tiếp cận khác nhau VẺ dạy học phân hoá.
Phân tích được ý nghĩa cúa dạy họ c phân hoá ờ cáp Tiểu họ c.
Xác định được các phương pháp tiến hành và các điỂu kiện để thục hiện hiệu quả việc dạy học phân hoá ờ tiểu học.
Về kỉ nãng
Sú dụng tri thúc cúa module này để nghiÊn cứu các module tiếp theo và giai quyết tổt các vấn đẺ trong thục tìỄn dạy học ờ tiểu học hiện nay:
Có kỉ nàng sú dụng các phương pháp, cách thúc tổ chúc thục hiện dạy học phân hoá.
c ó kĩ nàng khác phục nhũng khó khăn trong thục hiện dạy họ c phân hoá để đạt được hiệu quả tổi ưu.
Về thái
Có thái độ học tập module một cách khoa học, độc lập, tích cục và sáng tạo.
Có nhận thúc và danh giá đúng VẺ ý nghĩa cúa dạy học phân hoá ờ tiểu học.
Có nguyện vọng và quyết tâm vận dụng những tri thúc dã học vào thục tìỄn giang dạy cúa bản thân ờ hiện tại và trong tương lai.

c. NỘI DUNG
TT
Nội dung
Thời gian

1
Mục tìÊu giáo dục phổ thông và giáo dục tiểu học
2 tiết

2
Tầm quan trong của dạy học phân hoá ờ tiểu học
3 tiết

3
Phương pháp thục hiện dạy học phân hoá một sổ môn học ờ tiểu học
7 tiết

4
Các điẺu kiện để thuc hiện hiệu quả dạy học phân hoá ờ tiểu học
3 tiết

Nội dung 1
MỤC TIÊU GIÁO DỤC PHỐ THÔNG VÀ GIÁO DỤC TIỂU HỌC
MỤC TIÊU
Sau khi học xung nội dung này, học vĩÊn sẽ:
Xác định đuợc vị trí cúa cấp Tiểu học trong hệ thổng giáo dục quổc dân.
Trình bày đuợc mục tìÊu giáo dục phổ thông và giáo dục tiểu học.
Xác định đuợc nhũng nhiệm vụ cụ thể trong dạy học ờ tiểu học.
TRA VÀO
VỊ trí của giảo dục tiểu học trong hệ thống gĩdo dục quốc dán của nuỏc ta ỉà:
Tiếp nổi vói giáo dục mầm non.
Nằm trong hệ thong giáo dục phổ thông cùng vói giáo dụcTHCSvàTHPT.
Là cẩp học nẺn tảng cho toàn bộ hệ thong giáo dục quổc dân.
Cả 3 nhận định trÊn.
Mục tiêu gỉảo d.Ịỉc phổ thông theo quy định củaLuậtGiảo dục VỉệtNam ỉàg?
3J Mục tiêu cụ thể của giảo dục tiểu học nhằm giúp học sỉnh hình thành co sở ban dầu vẻ:
Đạo đúc.
Trítuệ, các kỉ nàng học tập cơ bản.
Thể chát, thẩm mĩ.
Tất cả các nội dung trÊn.
CÁC
1
 
Gửi ý kiến