Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Unit 14. Making plans

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Liệt
Ngày gửi: 15h:20' 21-03-2017
Dung lượng: 76.0 KB
Số lượt tải: 64
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Thị Miền)
Period: 85
UNIT 13: ACTIVITIES AND SEASONS
(B 2, 3)
I. Objectives
1. Knowledge, Skills, Attitude:
a. Knowledge:
- Students ask and answer about activities in seasons.
- Vocabulary: Words related to the topic “Activities and the seasons”.
- Grammar: What do you do in the spring?
I always ride my bike.
b. Skills: listening, speaking, reading and writing
c. Attitude: Ss will be educated about activities in seasons.
2. Capacity is formed and developed for students
- Self-learning capability.
- Communicative competence
- Cooperation capacity
II. Preparation
1. Teacher: lesson plane, book, color chalks, pictures, MP3
2. Students: books, notebooks, pen, ruler …
III. Students’ activities
1. Warm up (5’)
Teacher’s and Ss’activities
Content

- T asks.
- Ss answer.
- T introduces the lesson.

Do you often play tennis in the fall?
Do you go swimming in the summer?

2. Knowledge formation activities (32’)

- T has Ss read the dialogue.
- Ss make new dialogues in pairs.
- T calls some pairs to talk before the class.
- T corrects any mistakes if necessary.
- T elicits how to practice this part and has Ss write lists of things they do in the different seasons.
- Ss pay attention to teacher.
- T has Ss write about them in their notebooks.
- Ss work individually.
- T has Ss checks mistakes in pairs.
- T calls some Ss to write on the board.
- T corrects any mistakes if necessary.
- T has Ss talk about their activities in different seasons.
- Ss talk before the class.
- T corrects any mistakes if necessary.
2. Write lists of things you do in the different seasons.
* Ss ask and answer about activities in seasons.
Now make dialogues with a partner.
What do you do in the spring?
I always ride my bike. What do you do?


Now write about you. Begin with :

In the spring ,I ...

- T asks Ss to write down four seasons in a year in their notebooks.
- Ss do as suggested.
- T corrects any mistakes if necessary.
3. Remember.
(Page 139)
* Ss remember the seasons.

3. Consolidation (4’)
* Answer the questions:
What’s the weather like in the fall / summer / spring / winter?
What do you often do in the sunny season/ rainy season?
4. Its operations (4’)
* Questions.
- How many seasons are there in a year?
- What are they?
- What do you do in summer/ spring/ fall/ winter?
IV. Experience:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Period: 86
UNIT 14: MAKING PLANS
(A 1, 2, 3)
I. Objectives
1. Knowledge, Skills, Attitude:
a. Knowledge:
- Students talk about vacation plans.
- Vocabulary: Words related to the topic “Making plans”.
- Grammar: Be going to + bare infinitive.
What are you going to do this summer vacation?
I am going to visit Hue.
b. Skills: listening, speaking, reading and writing
c. Attitude: Ss will be educated about making plan for vacation.
2. Capacity is formed and developed for students
- Self-learning capability.
- Communicative competence
- Cooperation capacity
II. Preparation
1. Teacher: lesson plane, book, color chalks, pictures, MP3
2. Students: books, notebooks, pen, ruler …
III. Students’ activities
1. Warm up (5’)
Teacher’s and Ss’ activities
Content

- T asks.
- Ss answer.
- T introduces the lesson/
Do you go to school in the summer?
You are free in the summer.
What do you want to do?

2. Knowledge formation activities (36’)
- T introduces the situation then has Ss look at the picture, guess the place Lan’s going to visit.- Ss answer.
- T lets Ss listen to the dialogue.
- T introduces new words.
- Ss listen and repeat, guess the meanings of the words.
- T has Ss read again.
- T corrects Ss’ mistakes if necessary.
- T introduces and explains new structure.
- Ss pay attention to teacher and take notes.
- T plays the tape again.
- Ss listen to the tape and repeat.
1. Listen and repeat. Then practice the dialogue with a partner.* Ss read and understand the text.
*New words:
- vacation
 
Gửi ý kiến