Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 8. Lặp với số lần chưa biết trước

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Ánh Phương
Ngày gửi: 13h:44' 12-02-2015
Dung lượng: 221.0 KB
Số lượt tải: 361
Số lượt thích: 0 người
Chủ đề: Cấu trúc lặp không xác định
1. Xác định kiến thức, kỹ năng và thái độ:
1. Kiến thức:
- Hiểu nhu cầu cần có cấu trúc lặp với số lần chưa biết trước trong ngôn ngữ lập trình.
- Hiểu ngôn ngữ lập trình dùng cấu trúc lặp với số lần chưa biết trước để chỉ dẫn máy tính thực hiện lặp đi lặp lại công việc đến khi một điều kiện nào đó được thoả mãn.
2. Kỹ năng:
Rèn luyện kĩ năng sử dụng các câu lệnh trong Pascal
3. Thái độ:
Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích môn học
2. Bảng mô tả yêu cầu cần đạt
Nội dung
Loại câu hỏi /Bài tập
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng thấp
Vận dụng cao

1. Cấu trúc lặp không xác định
Câu hỏi/ Bài tập định tính
HS lấy được một số VD việc sử dụng cấu trúc lặp không xác định trong giải quyết BT
HS chỉ ra và giải thích được cấu trúc lặp không xác định trong một mô tả TT cụ thể
HS vận dụng cấu trúc lặp không xác định để mô tả thuật toán của một bài toán quen thuộc
HS vận dụng cấu trúc lặp không xác định để mô tả thuật toán của một bài toán mới


Bài tập định lượng


Bài tập thực hành

2. Câu lệnh While .. do
Câu hỏi/ Bài tập định tính
HS mô tả cấu trúc, ý nghĩa lệnh While ..do
HS chỉ ra các thành phần của một câu lệnh Whlie .. do
Bài tập định lượng
HS biết cơ chế hoạt động của câu lệnh lặp không xác định
HS biết cơ chế hoạt động của câu lệnh lặp không xác định để giải thích được hoạt động một tập lệnh cụ thể chứa While..do
HS viết được câu lệnh câu lệnh lặp không xác định để thực hiện một tình huống quen thuộc
HS viết được câu lệnh câu lệnh lặp không xác định để thực hiện một tình huống mới


Bài tập thực hành

HS sửa lỗi câu lệnh lặp không xác định trong chương trình quen thuộc có lỗi
HS vận dụng câu lệnh lặp không xác định kết hợp với các lệnh khác đã học để viết chương trình hoàn chỉnh giải quyết vấn đề tình huống quen thuộc
HS vận dụng câu lệnh lặp không xác định kết hợp với các lệnh khác đã học để viết chương trình hoàn chỉnh giải quyết vấn đề tình huống mới.

3. Lặp vô hạn
Câu hỏi/ Bài tập định tính
HS nắm được các lỗi cần tránh khi lặp vô hạn
Hiểu trường hợp lặp vô hạn
Bài tập định lượng
HS chỉ ra được cơ chế hoạt động của lặp vô hạn để tránh trong khi lặp trình
HS hiểu cơ chế hoạt động của câu lệnh lặp vô hạn để giải thích được trường hợp lặp vô hạn
HS viết được lệnh để khắc phục chương trình khi gặp lỗi lặp vô hạn ở một tình huống quen thuộc
HS viết được lệnh để thực hiện một tình huống mới.


Bài tập thực hành

HS sửa lỗi lệnh lặp vô hạn trong CT quen thuộc có lỗi.3. Năng lực có thể hướng tới:
Qua chủ đề Cấu trúc lặp không xác định có thể hướng tới hình thành và phát triển năng lực:
Năng lực chung: Mô hình hóa các tình huống thực tiễn xảy ra phụ thuộc vào câu lệnh While..do trong tin học
Năng lực cốt lõi: diễn tả thuật toán cấu trúc lặp, tránh lỗi lặp vô hạn
Ngày soạn: 10/02/2015 Tiết 49 Bài 8. LẶP VỚI SỐ LẦN CHƯA BIẾT TRƯỚC (tiết 1)
A. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Hiểu nhu cầu cần có cấu trúc lặp với số lần chưa biết trước trong ngôn ngữ lập trình.
- Hiểu ngôn ngữ lập trình dùng cấu trúc lặp với số lần chưa biết trước để chỉ dẫn máy tính thực hiện lặp đi lặp lại công việc đến khi một điều kiện nào đó được thoả mãn.
2. Kỹ năng:
- Rèn luyện kĩ năng sử dụng các câu lệnh trong Pascal
3. Thái độ:
- Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích môn học
4. Năng lực:
- Mô hình hóa các tình huống thực tiễn xảy ra phụ thuộc vào câu lệnh While..do trong tin học
- Diễn tả thuật toán cấu trúc lặp, tránh lỗi lặp vô hạn.
B. PHƯƠNG PHÁP
- Thuyết trình, vấn đáp
- Giải quyết vấn đề
C. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:
1. Chuẩn bị của giáo viên:
- SGK, giáo án, tài liệu tham khảo
- Phòng thực hành, máy tính cài sẵn phần mềm, phân nhóm học tập.
2. Chuẩn bị của học
 
Gửi ý kiến