Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

KINH TẾ CÔNG NGHIỆP - TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP PHƯỜNG TÂN THÀNH THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN TỈNH THÁI NGUYÊN ( 2000 – 2015)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: hoàng huệ
Ngày gửi: 21h:35' 26-08-2018
Dung lượng: 78.5 KB
Số lượt tải: 4
Số lượt thích: 0 người
KINH TẾ CÔNG NGHIỆP - TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP
PHƯỜNG TÂN THÀNH THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN
TỈNH THÁI NGUYÊN ( 2000 – 2015)

Tác giả: Hoàng Thị Minh Huệ
Tóm tắt:
Tân Thành là một địa phương có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là ngành công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp như: hệ thống giao thông thuận lợi, nguồn nguyên vật liệu, nhân công dồi dào, tiếp giáp với các khu vực kinh tế trọng điểm của tỉnh Thái Nguyên… ngoài ra, chính quyền địa phương đã đặc biết chú trọng xây dựng các chính sách phát triển cũng như thu hút đầu tư cho ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp. Do đó, kinh tế công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp phường Tân Thành có đóng góp không nhỏ vào sự phát triển chung của địa phương. Sau khi đổi mới, thực hiện chủ chương chính sách của Đảng đề ra địa phương đã đạt được không ít thành tựu quan trọng. Tân Thành từ một địa phương có nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu đã vươn lên trở thành địa phương có nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, sản lượng hàng hóa tăng cao đáp ứng nhu cầu tiêu thụ và xuất khẩu. Từ những thành tựu đạt được đã khẳng sự đường lối đúng đắn của Đảng. Tuy nhiên, địa phương cũng không thể nào tránh khỏi những hạn chế thiếu sót, cần được khắc phục và sửa chữa. Qua đó phường Tân Thành cần phát huy hơn nữa nhưng tiềm năng của mình. Đồng thời tận dụng nhưng nguồn vốn từ bên ngoài để phát triển kinh tế địa phương ngày càng vững mạnh.
Từ khóa: kinh tế, Phường Tân Thành, Tỉnh Thái Nguyên
Mở đầu
Kinh tế được coi là thước đo trình độ phát triển của mỗi quốc gia trên thế giới. mỗi quốc gia đều có chiến lược phát triển kinh tế riêng.
Đối với nước ta, sau kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 – 1975) đã chuyển sang giai đoạn đất nước độc lập, thống nhất, đi lên Chủ nghĩa xã hội. Trong 10 năm đầu (1976 – 1986) đi lên Chủ nghĩa xã hội thực hiện hai kế hoạch nhà nước 5 năm do Đại hội IV (12/1976) và Đại hội V (1982) của Đảng đề ra. Bên cạnh những thành tựu và ưu điểm chúng ta gặp không ít khó khăn, yếu kém và cả những sai lầm, khuyết điểm. khó khăn ngày càng lớn, sai lầm chậm được sửa chữa đưa đến khủng hoảng. Trước hết về kinh tế - xã hội, đòi hỏi phải đổi mới. Do đó đường lối của Đảng đã được đề ra tại Đại hội VI (12/1986), được điều chỉnh, bổ sung và phát triển tại các kì Đại hội sau. Sau hơn 31 năm thực hiện đổi mới, đất nước ta đã thu được nhiều thành tựu to lớn: thoát khỏi khủng hoàng kinh tế, bước vào thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thực hiện dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn mimh.
Phường Tân Thành là một đơn vị hành chính thuộc Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái nguyên. Có thuận lợi để phát triển kinh tế đa dạng, có hệ thống giao thông thuận lợi cho việc cung cấp và tiêu thụ hàng hóa. Trải qua 36 năm hình thành và phát triển, cùng với sự lãnh đạo của Đảng Uỷ và Uỷ Ban Nhân Dân, phường đã có những kết quả đáng được ghi nhận. Đóng góp một phần không nhỏ vào sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước cũng như việc nâng cao đời sống của nhân dân địa phương. Giai đoạn gần đây (2000 – 2015) khi toàn nhân loài bước vào thế kỷ XXI, Phường Tân Thành cũng đã có những bước tiến mới, có những thành tích nổi trội đặc biệt là về kinh tế tiểu thủ công nghiệp. Những thành tự đó đã khẳng định đường lối đúng đắn của Đảng, cũng như sự vận dụng sáng tạo linh hoạt, phù hợp với các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước trên hoàn cảnh của địa phương. Tuy nhiên bên cạnh những thành tựu đạt được vẫn còn tồn tại nhiều hạnh chế và khó khăn.
Trong quá trình tìm tư liệu liên quan đến vấn đề nghiên cứu tác giả đã nhận thấy chưa có một công trình nghiên cứu khoa học nào đi sâu vào tìm hiểu vấn đề này, việc nghiên cứu vấn đề này hoàn toàn phù hợp với điều kiện của bản thân tác giả về thời gian cũng như việc thu thập tài liệu. Thông qua việc nghiên các nguồn tài liệu về kinh tế tiểu thủ công nghiệp phường Tân Thành từ năm 2000 đến năm 2015, trên cơ sở đó rút ra những bài học thành công cùng những hạn chế chủ quan và khách quan. Đồng thời đóng góp ý kiến để khắc phục. Để đạt mục tiêu đã đề ra tác giả đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu: Lịch sử, logic, so sánh, thống kê, điền dã dân tộc học.
Khái quát chung về phường Tân Thành.
 
Gửi ý kiến