Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

GIAO AN I LEARN SMART START 5

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Liên
Ngày gửi: 10h:00' 06-09-2018
Dung lượng: 35.3 KB
Số lượt tải: 173
Số lượt thích: 0 người
PLANING:
TEACHING:

WEEK:THEME 1: SCHOOL
Lesson 1 - Objectives: - Talk about what I did in the past

I. TOPIC – LANGUAGE TARGET
1. VOCABULARY
go camping, go to the beach, go to the farm, learn how to cook, learn how to swim
2. STRUCTURE
What did you do in the summer?
I (learned how to swim).
II. RESOURSES AND TEACHING AIDS
1. RESOURSES
Student Book p.6-7
2. TEACHING AIDS
- CD1 tracks 02-07
- Flashcards: go camping, go to the beach, go to the farm, learn how to cook, learn how to swim
III. KEY ACTIVITIES
1. Introduction
(A. Listen, point and say (CD1 – Track 02):
1. Arrange the flashcards on the board, play audio and have students listen and repeat. Point to the flashcards along with the audio. Repeat several times.
2. Play audio again and have students listen, repeat and point to the pictures in their books.
2. Play audio again and have students listen, repeat and point to the pictures in their books.
4. Divide the class into two teams. Play the game “Heads up. What’s missing?”. Arrange the flashcards on the board and remove one card when students are not looking. Have one student from each team call out the missing flashcard.
2. Development
(B1. Listen and read (CD1- Track 03):
1. Introduce the situation “The children meet at school…”
2. Have students call out the activities and people they can see.
3. Have students listen and read.
(B2. Listen and draw lines (CD1 – Track 04):
1. Play audio and demonstrate the activity using the example.
2. Play audio and have students listen and draw lines.
3. Play audio again and check answers as a whole class.
(B3. Practice the structure (CD1 – Track 05):
1. Draw students’ attention to the structure box.
2. Play audio and have students listen.
3. Play audio again and have students listen and repeat.
(C. Listen. Sing along (CD1 - Track 06):
1. Play audio and have students listen.
2. Play audio and have students point to the pictures in Part A.
3. Play audio and have students sing the song as a whole class.
4. Divide the class into two groups, group A sings the questions, group B sings the answers.
5. Swap roles and repeat.
(Pronunciation tip (CD1 -Track 07):
1. Focus on the example sentence and briefly explain the focus.
2. Tell students they must listen and notice the pronunciation feature.
3. Play the audio once and draw attention to the pronunciation feature.
4. Play the audio again. Have students listen and repeat with a focus on the feature.
3.Consolidation
(D. Practice. Point, ask and answer.
3.1. Practice.
1. Divide the class into Group A and Group B.
T: I say, “summer/went/beach”.
Group A, you say, “What did you do in the summer?”
Group B, you say, “I went to the beach.”
T: I say, “summer/went/camping”.
Group A, you say, “What did you do in the summer?”
Group B, you say, “I went camping.” OK?
T: summer/went/beach
Group A: What did you do in the summer?
Group B: I went to the beach.
T: summer/went/camping
Group A: What did you do in the summer?
Group B: I went camping.
Continue whole class/group/individual drills with:
• summer/went/beach • summer/went/zoo • summer/went/farm
• summer/learned/swim • summer/learned/dance
3.2. Point, ask and answer.
2. Demonstrate the activity using the example.
3. Divide the class into pairs.
4. Have Student A point and ask, have Student B answer.
5. Swap roles and repeat.
6. Afterwards, have some pairs demonstrate the activity in front of the class.
(E. Play the “Memory chain” game.
1. Demonstrate the game.
2. Divide the students into groups of four or five.
3. Have Student A ask “What did you do in the summer?” and Student B answer with e.g. “I learned how to swim.”
4. Have Student C repeat Student B’s sentence and add their own answer e.g. “He learned how to swim. I went camping.”
5.
 
Gửi ý kiến