Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Giáo án học kì 1

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Suu Tam
Người gửi: Nguyễn Thanh Tú
Ngày gửi: 23h:34' 06-01-2018
Dung lượng: 5.6 MB
Số lượt tải: 43
Số lượt thích: 0 người
LỜI DẠY CỦA BÁC HỒ
“… ngày nay chúng ta phải xây dựng lại cơ đồ mà tổ tiên để lại cho chúng ta, làm sao cho chúng ta theo kịp các nước khác trên toàn cầu. Trong công cuộc kiến thiết đó, nhà nước trông mong chờ đợi ở các em rất nhiều. Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai cùng các cường quốc năm châu được hay không chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”.
(Thư gửi các em học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, tháng 9/1945).
-----(((-----
“Không có việc gì khó
Chỉ sợ lòng không bền
Đào núi và lấp biển
Quyết chí ắt làm nên”.
(Câu thơ Bác tặng Đơn vị thanh niên xung phong 312 làm đường tại xã Cẩm Giàng, Bạch Thông, Bắc Kạn, ngày 28/3/1951)
-----(((-----
Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.
-----(((-----


CHƯƠNG I. DAO ĐỘNG CƠ
CHỦ ĐỀ 1: ĐẠI CƯƠNG DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA
I. BÀI TẬP
Câu 1: Một vật thực hiện được 50 dao động trong 4 giây. Chu kỳ là
A. 12,5 s B. 0,8 s C. 1,25 s D. 0,08 s
Câu 2: Một vật dao động điều hòa theo phương trình (cm), tọa độ của vật ở thời điểm t = 10s là
A. 3 cm B. 5 cm C. - 3 cm D. - 6 cm
Câu 3: Một vật dao động điều hòa theo phương trình( cm), vận tốc của vật tại thời điểm t = 7,5s là:
A. 0 B. 75,4 cm/s C. - 75,4 cm/s D. 6 cm/s
Câu 4: Một vật dđđh phải mất 0,25s để đi từ điểm có vận tốc bằng không tới điểm tiếp theo cũng như vậy. Chu kì của dao động là
A. 0,5 s B. 1 s C. 2 s D. 4 s
Câu 5: Một vật dđđh với phương trình x = 6cost (cm). Thời gian ngắn nhất vật đi từ vị trí x = - 6cm đến vị trí x = 3cm là
A.  (s). B.  (s). C.  (s). D.  (s).
Câu 6: Một vật dđ điều hoà theo phương ngang với tần số góc 10 rad/s. Kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng một khoảng 2cm rồi truyền cho vật vận tốc 20cm/s theo phương dao động. Biên độ dao động của vật là
A. 2cm B.  cm C. 4 cm D. 2 cm
Câu 7: Một vật dđđh tần số góc 10 rad/s. Tại thời điểm t, vận tốc và gia tốc của viên bi lần lượt là 20cm/s và 2m/s2. Biên độ dđ là
A. 4 cm. B. 16cm. C. 4cm. D. 10 cm.
Câu 8: Một vật thực hiện dao động điều hòa theo phương ox với phương trình x = 10cos(20(t), với x tính bằng cm , t tính bằng s. Thời gian ngắn nhất khi vật đi từ VTCB đđến li độ x = 5cm là
A.. B. . C. . D. .
Câu 9: Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T = 0,2s, biên độ A = 4 cm. Vận tốc trung bình của vật trong khoảng thời gian ngắn nhất khi đi từ vị trí có li độ x = A đến vị trí có li độ x = - là
A. 60 cm/s. B. 70 cm/s. C. 80 cm/s. D. 90 cm/s.
Câu 10: Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T và biên độ 8 cm. Biết trong một chu kì, khoảng thời gian để chất điểm có vận tốc không nhỏ hơn 40(cm/s là . Xác định chu kì dao động của chất điểm.
A. 1s B. 1,5s C. 0,5s D. 0,2s
Câu 11: Chất điểm dđđh. Tại thời điểm t1 li độ của chất điểm là x1 = 3cm và v1 = -60cm/s. tại thời điểm t2 có li độ x2 = 3cm và v2 = 60cm/s. Biên độ và tần số góc dao động của chất điểm lần lượt bằng
A. 6cm; 20rad/s. B. 6cm; 12rad/s.
C.
 
Gửi ý kiến