Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

giao an đai 9

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Minh Chí (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:02' 26-10-2015
Dung lượng: 2.4 MB
Số lượt tải: 369
Số lượt thích: 0 người
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA LÍ 9


Tuần
Tiết
Bài
Nội dung
MT
NL
KNS

1

1

Giới thiệu chương trình địa lí 9. hướng dẫn HS tự họcđịa lí

2
1
Địa lí Việt Nam (tiếp theo) . II .Địa lí dân cư
Cộng đồng các dân tộc Việt Nam
2

3
2
Dân số và gia tăng dân số
x
x
x


4
3
Phân bố dân cư và các loại hình quần cư


x

3

5
4
Lao động và việc làm chất lượng cuộc sống
x
6
5
Thực hành : Phân tích và so sánh tháp dân số năm 1989-1999


x

4

7
6
III Địa lí kinh tế . Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam ( Bỏ I)
x
8
7
Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp
x5

9
8
Sự phát triển và phân bố nông nghiệp
x
x
x


10
10
 Thực hành : vẽ và phân tích biểu đồ cơ cấu diện tích gieo trồng các nhóm cây (bài tập 1). Kiểm tra 15 phút
6

11
10
 Tiếp theo ( Bài tập 2)

12
9
Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp , thủy sản
x

x

7

13
11
Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp
x
x14
12
Sự phát triển và phân bố công nghiệp .( giảm tải III,3)
x
x
x

8

15
13
Vai trò , đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ

16
14
Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông

x
x

9

17
15
Thương mại và du lịch

18
16
 Thực hành : vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế
10

19

Ôn tập

20

Kiểm tra viết
11

21
17
IV . Sự phân hòa lãnh thổ. Vùng Trung du và miến núi Bắc Bộ
x
22
18
Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ (TT)
12

23
19
Thực hành : đọc và phân tích ảnh hưởng của tài nguyên khoáng sản
Đối với phát triển công nghiệp ở Trung du và miền núi Bắc Bộ


x


24
20
Vùng Đồng bằng sông Hồng
x

x

13

25
21
Vùng Đồng bằng sông Hồng (TT)

x26
22
Thực hành : vẽ và phân tích biểu đổ
14

27
23
Vùng Bắc Trung Bộ


x


28
24
Vùng Bắc Trung Bộ (TT)
x
x


15

29
25
Vùng duyên hải Nam Trung Bộ
x
30
26
Vùng duyên hải Nam Trung Bộ (TT)

x


16

31
27
Thực hành : Kinh tế biển của Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ . Kiểm tra 15 phút,

32
28
Vùng Tây Nguyên
x

x

17

33
29
Vùng Tây Nguyên (TT)

x34
30
Thực hành : so sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp …..
18

35

Ôn tập từ bài 17 đến bài 30

36

Ôn tập học kì I
19
37

 Kiểm tra HKI
20
38
31
HỌC KÌ II Vùng Đông Nam Bộ
x21
39
32
Vùng Đông Nam Bộ (TT)

x


22
40
33
Vùng Đông Nam Bộ (TT)


x

23
41
34
Thực hành : Phân tích môt số ngành công nghiệp trọng điểm ở ĐNB. Kiểm tra 15 phút
24
42
35
 Vùng Đồng bằng sông Cửu Long


x

25
43
36
Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (TT)
x

 
Gửi ý kiến