Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Giáo án cả năm

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Lê Hoàng Kha
Ngày gửi: 10h:28' 07-10-2021
Dung lượng: 171.0 KB
Số lượt tải: 112
Số lượt thích: 0 ngườiCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN SINH HỌC 9
Năm học 2021- 2022
(Điều chỉnh theo công văn 4040 ngày 16 tháng 9 năm 2021 của bộ giáo dục và đào tạo)
(Cả năm: 70 tiết / 35 tuần. Học kỳ 1: 36 tiết / 18 tuần- Học kỳ 2: 34 tiết / 17 tuần)

TT
Bài / Chủ đề


Yêu cầu cần đạt
Nội dung điều chỉnh/
Hướng dẫn thực hiện
Phương tiện, đồ dùng dạy học, thí nghiệm, thực hành
Ghi chú

HỌC KỲ I
PHẦN I. DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ
Chương I. CÁC THÍ NGHIỆM CỦA MENDEN

1
Bài 1. Menđen và Di truyền học.
- Trình bày được mục đích, nhiệm vụ và ý nghĩa của di truyền học.
- Nêu được công lao to lớn và trình bày được phương pháp phân tích các thế hệ lai của Menđen.
- Nêu và ghi nhớ một số thuật ngữ và ký hiệu trong di truyền học.
- Hình thành được sự hứng thú học tập sinh học và thế giới quan duy vật biện chứng.
- Hình thành được sự kiên trì, đam mê, tìm tòi, thực nghiệm sinh học trong thực tiễn.
Mục Câu hỏi và bài tập trang 7: Câu 4/Không yêu cầu học sinh thực hiện
- Tranh vẽ : Các cặp tính trạng trong TN của Men đen


2

Chủ để: Lai một cặp tính trạng
(Tích hợp các bài 2,3)
- Trình bày và phân tích được thí nghiệm lai một cặp tính trạng của Menđen.
- Nêu và ghi nhớ được các khái niệm kiểu hình, kiểu gen, thể đồng hợp, thể dị hợp. nêu và phát biểu được nội dung quy luật phân li.
- Giải thích được kết quả thí nghiệm theo quan điểm của Menđen.
- Trình bày được nội dung, mục đích và ứng dụng của các phép lai phân tích.
- Nêu được ý nghĩa của quy luật phân li đối với lĩnh vực sản xuất.
- Hình thành được kỹ năng tính toán, xác suất thống kê.
- Bài 2. Lai một cặp tính trạng
Mục Câu hỏi và bài tập: Câu 4/Không yêu cầu học sinh thực hiện
- Bài 3. Lai một cặp tính trạng (tiếp theo)
Mục V. Trội không hoàn toàn và Mục Câu hỏi và bài tập: Câu 3/Không yêu cầu học sinh thực hiện
Tranh vẽ : sơ đồ sự DT màu hoa ở đậu Hà Lan ...


3
Bài 4. Lai hai cặp tính trạng.
- Mô tả được thí nghiệm lai hai cặp tính trạng của Menđen.
- Biết phân tích kết quả thí nghiệm lai 2 cặp tính trạng của Menđen.
- Phát biểu được nội dung quy luật phân li độc lập của Menđen.

- Tranh vẽ : Lai 2 cặp tính trạng ...
- Bảng phụ : Kẻ bảng 4 tr. 15


4
Bài 5. Lai hai cặp tính trạng (tiếp theo).
- Giải thích được khái niệm biến dị tổ hợp.
- Giải thích được kết quả lai hai cặp tính trạng theo quan điểm của Menđen.
- Phân tích được ý nghĩa của quy luật phân li độc lập đối với chọn giống và tiến hoá.
- Hình thành được kỹ năng tính toán, xác suất thống kê.

- Tranh vẽ : lai 2 cặp tính trạng ...
- Bảng phụ : kẻ bảng 5 tr. 18


5
Bài 6. Thực hành: Tính xác suất xuất hiện các mặt của đồng kim loại.

Cả bài/Khuyến khích học sinh tự thực hiện6
Ôn tập chương I
- Củng cố, khắc sâu và mở rộng được kiến thức về các quy luật di truyền.
- Vận dụng được kiến thức vào giải thích các tình huống trong thực tiễn.
CHƯƠNG II. NHIỄM SẮC THỂ

7
Bài 8. Nhiễm sắc thể.
- Nêu được tính đặc trưng của bộ NST ở mỗi loài.
- Mô tả được cấu trúc hiển vi điển hình của NST ở kì giữa của nguyên phân.
- Nêu được chức năng của NST đối với sự di truyền các tính trạng.
- Xác định được NST là VCDT ở cấp độ tế bào.
- Hình thành được thế giới quan duy vật biện chứng.

- Phóng to hình 8.1, 8.2, 8.3, 8.5 ( nếu có ĐK)


8
Chủ đề: Phân bào và sự sinh sản
(Tích hợp các bài 9,10,11)
- Trình bày được những biến đổi cơ bản của NST qua các kì của nguyên phân.
- Phân tích được ý nghĩa của nguyên phân đối với sự
 
Gửi ý kiến