Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Giáo án cả năm

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Nguyên
Ngày gửi: 15h:40' 10-08-2018
Dung lượng: 5.4 MB
Số lượt tải: 445
Số lượt thích: 0 người
Chương I:

 SỐ HỮU TỈ. SỐ THỰC


Tiết 1: §1 TẬP HỢP Q CÁC SỐ HỮU TỈ.
Ngày soạn: 05 / 09 / 2017
Ngày dạy: 07/ 09/ 2017

I. MỤC TIÊU.
1. Kiến thức: Học sinh hiểu được khái niệm số hữu tỉ, cách biểu diễn số hữu tỉ trên trục số, so sánh số hữu tỉ. bước đầu nhận biết được mối quan hệ giữa các tập hợp số: N  Z  Q.
2. Kĩ năng: Biết biểu diễn số hữu tỉ trên trục số, biết so sánh số hữu tỉ.
3. Thái độ: Nghiêm túc say mê học tập
II. Chuẩn bị:
- GV:
+ Bảng phụ ghi sơ đồ quan hệ giữa 3 tập hợp số: N, Z, Q và các bài tập.
+Thước thẳng có chia khoảng, phấn màu.
- HS:
+ Ôn tập các kiến thức: Phân số bằng nhau, tính chất cơ bản của phân số, quy đồng mẫu số các phân số, so sánh số nguyên, so sánh phân số, biểu diễn số nguyên trên trục số.
+ Bảng phụ, thước thẳng có chia khoảng.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP.:
1. Kiểm tra: (lồng vào bài mới)
2.Bài mới:
* Đặt vấn đề: Tập hợp số nguyên có phải là tập con của số hữu tỉ ?
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS.
NỘI DUNG

Hoạt động 1:
1.Số hữu tỉ .
*GV  : Hãy viết các phân số bằng nhau của các số sau: 3; -0,5; 0; .

Từ đó có nhận xét gì về các số trên ?.
*HS : Thực hiện.
*GV: Nhận xét và khẳng định như SGK.


- Thế nào là số hữu tỉ ?.
*HS : Trả lời.


*GV : Tập hợp các số hữu tỉ được kí hiệu Q.
*GV : Yêu cầu học sinh làm ?1.


? Vì sao các số 0,6; -1,25;  là các số hữu tỉ?
*HS : Thực hiện.

*GV : Nhận xét.
*GV : Yêu cầu học sinh làm ?2.
Số nguyên a có phải là số hữu tỉ không ?Vì sao ?
*HS : Thực hiện.
*GV : Nhận xét.
Hoạt động 2:
2. Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số.
*GV : Yêu cầu học sinh làm ?3.
Biểu diễn các số nguyên -1; 1; -2;2 trên trục số?
*HS : Thực hiện.
*GV : - Nhận xét như SGK.
Cùng học sinh xét ví dụ 1:
Biểu diễn số hữu tỉ  lên trục số.
Hướng dẫn:
-Chia đoạn thẳng đơn vị(chẳng hạn đoạn từ 0 đến 1) thành 4 đoạn bằng nhau, lấy một đoạn làm đơn vị mới thì đơn vị mới bằng  đơn vị cũ. Số hữu tỉ  được biểu diễn bởi điểm M nằm bên phải điểm 0 và cách điểm 0 một đoạn là 5 đơn vị.
*HS : Chú ý và làm theo hướng dẫn của giáo viên.
*GV : Yêu cầu học sinh làm ví dụ 2.
*HS : Thực hiện.
*GV : Nhận xét.
Hoạt động 3:
3.So sánh hai số hữu tỉ .
*GV : Yêu cầu học sinh làm ?4.
So sánh hai phân số :.
*HS : Thực hiện


*GV:Nhận xét và khẳng định như SGK.
- Yêu cầu học sinh  :


So sánh hai số hữu tỉ -0,6 và 
*HS : Thực hiện.


*GV : Nhận xét, nêu kết luận như SGK.
-Nếu x < y thì điểm x có vị trí như thế nào so với điểm y? Số hữu tỉ lớn 0 thì nó ở vị trí nào? Số hữu tỉ nhỏ hơn 0 thì nó ở vị trí nào?
*HS : Trả lời.*GV : Yêu cầu học sinh làm ?5.
Trong các số hữu tỉ sau, số nào là số hữu tỉ dương, số nào là số hữu tỉ âm, số nào không là số hữu tỉ dương cũng không phải là số hữu tỉ âm ?.

*HS : Hoạt động theo nhóm lớn.
*GV : -Yêu cầu các nhóm nhận xét chéo và tự đánh giá.
 
Gửi ý kiến