Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

de kiem tra tieng anh 5 moi

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Quang Trung
Ngày gửi: 12h:53' 27-08-2018
Dung lượng: 346.1 KB
Số lượt tải: 397
Số lượt thích: 0 người
School:…………………………………..
Full name: .................................................
Class: ……


 THE SECOND TERM TEST
SCHOOL YEAR:………….
GRADE: 5
TIME: 60 minutesMarks

Listening
Reading
 writing
Speaking
LISTENING (25pts)
Part 1: (1-6 ) listen and number
///////
A B C D E F

Part 2: (7-10): listen and circle A,B or C
0 A I like swimming
B I always brush my teeth every day
C I like some orange juice.

7. A I go to school from Monday To Friday.
B It’s a bout 100 metres from my house.
C I often go to school by on food.

8. A I have a toothache.
B I have a stomach ache
C I have a headache

9. A you should go to the doctor.
B you should go to the dentist.
C you schoul’t eat a lot of sweet.

10. A I like a glass of orange juice.
B Fish is my favourite food.
C I drink 2 glasses of milk every day.
Part 3: 11-15. Listen and tick.
A B C
11.
A B C


12.
A B C
13.

A B C
14.

A B C

14.
A B CPart 4: 16-20. Listen and write True (T) or false (F).
T F

His name is Phong
He live in Ho Chi Minh city.
16. There are two seasons.
17. They are the dry season and the rainy season.
18.The dry season lasts from October to May.
19. The rainy season lasts from May to October
20. It’ is usually dry and cool.

READING (25pts)
Part 1: 1-5. Read and match
0 1 2 3 4 5


A 0 B C D EPart 2: 6-10. Read and tick true (T) or false (F)
My name is Nam. I’d to be an astronaut in the future. I’d like to fly in space and work with other people in a space ship. It’s important work and very excitig. I’d like to get out of the spaceship and work in space. I’d also like to visit other planets. I’m study hard at school. I hope my dream may be come true.
T F

His name is Nam
6. Nam would like to be a teacher.
7. He would like to work with other people.
8. He would like to travel around the world.
9. He would like to travel around the space ship.
10. He would like to visit the other planets.

Part 3: 11-15. Reorder number the sentences to make a dialogue.

11. The street is noisy and crouded but the food is delicious.

12. I went to Ho Chi Minh city.

13. Yes, I will.
14. What do you think of it ?

15. Will you go there again ?

What do you do last weekend ?
Part 4: 16-20. Read and complete.

quiet
exciting
nice
Lan
People
noisy


Hello. My name is (0)Lan. I come from Can Tho, a big city in Viet Nam. There are a lot of morden buildings and it is very(11)________. There are also trafic jams during the rush hours but it is a very(12)____________ place and I like living here.
My grandfarents live in Thoi Lai, a small town about 20 kilometres from Can Tho. Life is (13)___________ and spaceful there. There are not many(14) _________ there. The people are(15)___________ and friendly.
WRITING (25pts)
Part 1: 1-5. Fill in the blank.
1 2 3 4 5

(0) biscuits c_rt_ _ n m_t_b_ke _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 
Gửi ý kiến