Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Tìm kiếm Giáo án

chuyên đề xã hội cổ đại

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: vũ thị hòa
Ngày gửi: 23h:02' 31-10-2016
Dung lượng: 111.0 KB
Số lượt tải: 881
Số lượt thích: 0 người
Ngày soạn:
Ngày bắt đầu dạy:
Lớp dạy: 10A,B,C,D,E
TIẾT 3,4,5,
Chuyên đề
XÃ HỘI CỔ ĐẠI
I. Cơ sở hình thành chuyên đề
Bài 3, bài 4 – SGK Lịch sử 10 Cơ bản.
II. Thời gian dự kiến 4 tiết:
- Tiết 1: I. Cơ sở hình thành các quốc gia cổ đại
- Tiết 2: II.Sự ra đời của nhà nước, cơ cấu xã hội và thể chế chính trị của các quốc gia cổ đại
- Tiết 3: III. Văn hóa cổ đại phương đông và phương tây
III. NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ
1. Nội dung chuyên đề
1.1. Cơ sở hình thành các quốc gia cổ đại
a. Điều kiện tự nhiên (vị trí, thuận lợi, khó khăn)
- Các quốc gia cổ đại phương Đông
- Các quốc gia cổ đại phương Tây
b. Sự phát triển kinh tế
- Các quốc gia cổ đại phương Đông
- Các quốc gia cổ đại phương Tây
1.2. Sự ra đời của nhà nước, cơ cấu xã hội và thể chế chính trị và cơ cấu giai câp của các quốc gia cổ đại
* Sự ra đời (Thời gian và tên các quốc gia cổ đại)
- Phương Đông:
- Phương Tây:
* Cơ cấu xã hội
- Phương Đông:
- Phương Tây:
* Thể chế chính trị
- Phương Đông:
- Phương Tây:
1.3. Văn hóa cổ đại
- Phương Đông:
- Phương Tây:
- So sánh, rút ra nhận xét, đánh giá
2. Mục tiêu
2.1. Kiến thức
- Biết:
+ Những đặc điểm về điều kiện tự nhiên, sự phát triển kinh tế dẫn đến quá trình hình thành của các quốc gia cổ đại phương Đông và phương Tây.
+ Thời gian xuất hiện và tên các quốc gia cổ đại phương Đông và phương Tây
+ Thể chế chính trị và các giai cấp, tầng lớp trong xã hội cổ đại
+ Những thành tựu chính của văn hóa cổ đại phương Đông và phương Tây
- Hiểu:
+ Sự phát triển kinh tế là nguyên nhân chính dẫn đến sự hình thành các quốc gia cổ đại
+ Đặc trưng kinh tế, chính trị, xã hội của các quốc gia cổ đại phương Đông và phương Tây
+ Sự phát triển cao hơn của văn hóa phương Tây và nguyên nhân của sự phát triển
- Vận dụng
+ Sự khác biệt giữa các quốc gia cổ đại phương Đông và phương Tây về điều kiện tự nhiên, kinh tế, chính trị, xã hội.
+ Giá trị của những thành tựu văn hóa cổ đại với đời sống hiện nay.
2.2. Kỹ năng
- Quan sát lược đồ thấy được vị trí của các quốc gia cổ đại P.Đông, P.Tây; khai thác kênh hình có liên quan đến chuyên đề.
- Vẽ lược đồ các giai cấp trong xã hội cổ đại phương Đông
- So sánh, phân tích giữa các quốc gia phương Đông và phương Tây.
- Đánh giá tầm quan trọng của văn hóa phương Đông, phương Tây đối với ngày nay.
- Thuyết trình một vấn đề
2.3. Thái độ
- Bồi dưỡng lòng tự hào về truyền thống lịch sử của các dân tộc phương Đông trong đó có Việt Nam
- Giáo dục cho học sinh thái độ trân trọng và có ý thức giữ gìn và bảo tồn di sản văn hóa của nhân loại, duy trì và phát triển bản sắc văn hóa của ông cha ta.
2.4. Định hướng năng lực được hình thành.
* Năng lực chung:
- Năng lực tự học: làm việc với SGK, khai thác lược đồ.
- Năng lực sáng tạo: phân tích, so sánh giữa văn hóa phương Đông và phương Tây, rút ra nguyên nhân của sự phát triển vì sao văn hóa phương Tây phát triển cao hơn phương Đông.
- Năng lực giao tiếp: sử dụng ngôn ngữ đề trình bày nội dung kiến thức bài hoc.
* Năng lực chuyên biệt:.
- Năng lực thực hành bộ môn:
+ Quan sát, khai thác lược đồ các quốc gia cổ đại phương Đông, phương Tây.
+ Lập bảng so sánh các quốc gia cổ đại phương Đông, phương Tây.
- Năng lực xác định và giải quyết mối liên hệ giữa điều kiện tự nhiên đến kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của các quốc gia cổ đại phương Đông và phương Tây.
- Năng lực so sánh, phân tích.
- Năng lực nhận xét và đánh giá về thể chế chính trị và các thành tựu văn hóa của các quốc gia cổ đại.
3. BẢNG MÔ TẢ
Nội
Dung
Nhận biết
(Mô tả mức độ cần đạt)
Thông hiểu
(Mô
 
Gửi ý kiến