Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Chuẩn đầu ra hóa sinh

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Thoa
Ngày gửi: 20h:47' 26-07-2018
Dung lượng: 247.5 KB
Số lượt tải: 1
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI
KHOA LÝ LUẬN CHUYÊN NGÀNH
BỘ MÔN Y SINH
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
SINH HÓA THỂ DỤC THỂ THAOĐề cương môn học Sinh hóa TDTT được phê duyệt theo Quyết định số …../ Q Đ- ĐT ngày …. tháng …. năm 201… của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà NộiHÀ NỘI, 2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI
KHOA LÝ LUẬN CHUYÊN NGÀNH
BỘ MÔN Y SINH

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

Trình độ đào tạo : Cử nhân Đại học chuyên ngành GDTC
Tên môn học : Sinh hóa TDTT
Đơn vị học trình : 2
Phân bố thời gian: + Lý thuyết: 100 %
+ Thực hành: 0 %

Mã môn học :DHSH70682
Học kỳ: 6
Môn học: Tự chọn

1. Các môn học tiên quyết:
Sinh viên đã học xong các môn học:
- Các môn khoa học cơ bản: Triết học
- Các môn y sinh học TDTT: Giải phẫu, Sinh lý người, Sinh lý học TDTT
Các môn học kế tiếp.
- Giáo dục học Thể dục Thể thao, Quản lý Thể dục Thể thao, Lý luận và phương pháp Thể dục Thể thao (HP I, II), Y học Thể dục thể thao
- Khóa luận tốt nghiệp
Mục tiêu môn học
3.1. Mục tiêu chung.
Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên đạt được những mục tiêu sau :
Về kiến thức:
- Nêu và phân tích được các thành phần hóa học chính trong cơ thể người, các chuyển hóa cơ bản trong cơ thể người, các hệ năng lượng được sử dụng trong các hoạt động của cơ thể người.
- Phân biệt khái niệm cơ bản, đặc trưng, ý nghĩa và vai trò của thành phần hóa học và các chuyển hóa cơ bản trong cơ thể người.
- Phân biệt được một số đặc điểm chuyển hóa trong cơ thể người trong hoạt động sống cơ bản và hoạt động TDTT.
- Nhận diện được các đặc điểm sinh hóa đặc trưng cho các trạng thái của cơ thể trước, trong và sau vận động TDTT.
- Nhận diện được các hệ năng lượng sử dụng trong các bài tập thể chất ở các cường độ vận động khác nhau.
- Xác định những yếu tố để vận dụng thành công các quy luật sinh hóa, đặc trưng của các hệ năng lượng trong xây dựng các bài tập phát triển các tố chất thể lực.
- Hệ thống hóa sự chuyển hóa trong cơ thể và phân tích được các biến đổi sinh hóa của toàn bộ cơ thể khi tham gia luyện tập, thi đấu TDTT.
Về kỹ năng:
- Xác định được thành phần hóa học cơ bản, các hợp chất đặc trưng trong cơ thể người.
- Xác định được các chuyển hóa cơ bản của cơ thể người, xác định mục đích chính của các chuyển hóa.
- Xác định được các nguyên nhân dẫn đến các biểu hiện sinh lý trong hoạt động TDTT từ các đặc tính sinh hóa của hoạt động.
- Nhận định được tính phù hợp hay chưa phù hợp của một bài tập phát triển tố chất thể lực dựa trên các tiêu chí sinh hóa.
- Nhận định được vai trò của các hệ năng lượng trong các hoạt động TDTT.
- Lựa chọn được các bài tập và quãng nghỉ ngơi thích hợp đối với từng mục tiêu phát triển tố chất thể lực.
- Xây dựng được chế độ luyện tập khoa học cho bản thân và cho người học, tổ chức hiệu quả quá trình dạy học, huấn luyện TDTT.

Về thái độ:
- Hình thành ở sinh viên ý thức tự tu dưỡng những kỹ năng chuyên môn… để hoàn thiện nhân cách bản thân phục vụ cho việc học tập và giảng dạy sau này.
- Động cơ học tập tốt và tích cực áp dụng các nguyên tắc, quy luật sinh hóa vào đổi xây dựng chế độ luyện tập cho bản thân và người học.
Mục tiêu khác.
- Phát triển năng lực nghiên cứu khoa học.
- Phát triển kỹ năng nói và viết theo văn phong khoa học chuyên ngành.

4. Mục tiêu chi tiết môn học

Mục tiêu

Nội dung

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

1. Bài mở đầu

I.A.1. Trình bày được khái niệm về sinh hoá đại cương và sinh hoá TDTT
I.A.2. Trình bày được vị trí và nhiệm vụ của sinh hoá TDTT
I.A.3. Trình bày được lịch sử phát triển của sinh hoá TDTT trên thế giới và Việt Nam
I.B.1. So sánh được mối tương quan giữa Sinh hóa
 
Gửi ý kiến