Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Bài 11. Bài tập vận dụng định luật Ôm và công thức tính điện trở của dây dẫn

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trịnh Công Lập (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:51' 27-10-2016
Dung lượng: 74.0 KB
Số lượt tải: 23
Số lượt thích: 0 người
Tuần: 07
Ngày soạn: 12/10/2016

Tiết: 14
 Ngày dạy: 21/10/2016


Bài 11: BÀI TẬP VẬN DỤNG ĐỊNH LUẬT ÔM VÀ CÔNG THỨC
TÍNH ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1. Kiến thức: Vận dụng định luật Ôm và công thức tính điện trở của dây dẫn để tính các đại lượng có liên quan đến đoạn mạch gồm nhiều nhất là 3 điện trở mắc nối tiếp, mắc song song và mắc hỗn hợp
2. Kỹ năng: Phân tích, so sánh, tổng hợp và giải bài tập theo các bước.
3. Thái độ: Trung thực, kiên trì, yêu thích môn học.
4. Năng lực có thể hình thành và phát triển cho HS: Rèn luyện năng lực tự học, năng lực tính toán, năng lực hợp tác.
II. CHUẨN BỊ VỀ TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:
1. Giáo viên: Giải trước các bài tập.
2. Học sinh: Đọc và giải trước các bài tập bài 11 (SGK)
III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC CỦA HỌC SINH:
1. Hoạt động dẫn dắt vào bài: (6 phút)
* Kiểm tra bài cũ:
- Phát biểu và viết các công thức của ĐL Ôm ?
- Điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào những yếu tố nào ? Viết CT tímh điện trở của dây dẫn?
- GV nhận xét và cho điểm
2. Hoạt động hình thành kiến thức: (37 phút)

Hoạt động của thầy và trò
Nội dung

Hoạt động 1: Giải bài tập 1 (SGK) trang 17 (10 phút)
Mục tiêu: Vận dụng các biểu thức của ĐL Ôm và điện trở của dây dẫn để giải các bài tập

GV: Gọi 1 h/s đọc, tóm tắt bài 1
HS: Đọc đầu bài và lên bảng tóm tắt.
GV: Hướng dẫn h/s cách giải theo gợi ý SGK
- Vận dụng CT nào để tính R của dây dẫn ?
- Tính I theo công thức nào ?
HS: Giải bài tập theo gợi ý của giáo viên.
* Rút kinh nghiệm:
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
BÀI 1:
Tóm tắt
l = 30m
S = 0,3mm2
=0,3.10-6m2
U = 220V
(=1,1.10-6(m
Tính:
I = ?

 Giải
- ADCT: R = (.l/S
=1,1.10-6.30/0,3.10-6 =110(()
- Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn là:
CT của ĐL Ôm: I = U/R
= 220V/110( = 2(A)
Đáp số: 2AHoạt động 2: Giải bài tập 2 (SGK) trang 17 (13 phút)
Mục tiêu: Vận dụng các biểu thức của ĐL Ôm và điện trở trương đương đoạn mạch mắc nối tiếp để giải các bài tập

GV: Gọi 1 h/s đọc, tóm tắt đầu bài bài 2
HS: Đọc đầu bài và lên bảng tóm tắt.


GV: Yêu cầu h/s phân tích mạch điện và giải câu a
HS: Phân tích mạch điện và giải câu a

GV: Gợi ý cho h/s giải
- Bóng đèn và biến trở được mắc như thế nào với nhau ?
- Để đèn sáng BT thì dòng điện chạy qua đèn có cường độ bằng bao nhiêu ?
- ADCT nào để tính Rtđ và R2 của biến trở ?
HS: Giải bài tập theo gợi ý.
* Rút kinh nghiệm:
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
BÀI 2:
Tóm tắt:
Cho mạch điện như hình vẽ
R1 = 7,5Ω; I = 0,6A; U = 12V
Tính: a. R2 = ? khi đèn sáng BT
b. Rb = 30Ω; S = 1mm2 =10-6m2;
(= 0,4.10-6Ωm ( l = ?
Giải
- Phân tích mạch điện: R1 nt R21
a. Vì đèn sáng BT: I1 = I = 0,6A; R1 = 7,5Ω
Mà R2 nt R1 I1 = I2 = I = 0,6A
ADCT: I = U/R Suy ra R = U/I
= 12V/0,6A = 20(Ω)
Mà R = R1 + R2
( R2 = R - R1 = 20Ω - 7,5Ω = 12,5(Ω)
Vậy điện trở có giá trị là 12,5Ω
b. Từ CT: R =(.l/S Suy ra l = R.S/(
Thay số: l = 20Ω.
 
Gửi ý kiến