Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 10. Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Thị Thùy Dương
Ngày gửi: 23h:06' 25-02-2019
Dung lượng: 26.8 KB
Số lượt tải: 5
Số lượt thích: 0 người
Ngày soạn:
Ngày giảng:
Lớp: 11
Trường: THPT Kim Anh
Người thực hiện: Giáo sinh Bùi Thị Thùy Dương
Người hướng dẫn: Cô Ngô Thị Thu Hoài

Tiết 9Bài 10+11:ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ NGOẠI CẢNH
ĐẾN QUANG HỢP
Bài 11: QUANG HỢP VÀ NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG

I. Mục tiêu bài học
1.Kiến thức:
- Nêu được ảnh hưởng của cường độ ánh sáng và quang phổ đến cường độ quang hợp
- Mô tả được mối phụ thuộc của cường độ quang hợp vào nồng độ CO2
- Nêu được vai trò của nước đối với quang hợp.
- Trình bày được ảnh hưởng của nhiệt độ đến cường độ quang hợp
- Lấy được ví dụ về vai trò của các ion khoáng đối với quang hợp
- Giải thích được quang hợp quyết định đến năng suất cây trồng
- Phân biệt được năng suất sinh học và năng suất kinh tế.
- Hiểu được cơ sở khoa học của các biện pháp kĩ thuật làm tăng năng suất cây trồng thông qua sự điều khiển của quang hợp

2.Kỹ năng:
- Rèn luyện kỹ năng quan sát, phân tích, tổng hợp
- Rèn luyện cho HS kỹ năng phân tích, giải thích để nắm vững quang hợp liên quan đến năng suất cây trồng.
3.Thái độ:
- Giáo dục cho hs ý thức bảo vệ môi trương sốngcủa cây xanh và tạo điều kiện để cây xanh quang
hợp tốt nhất
- Ứng dụng trồng cây dưới ánh sáng nhân tạo để tạo ra nhiều sản phẩm phục vụ cho đời sống
- Có nhận thức và hành động đúng về vấn đề sử dụng quá trình quang hợp vào thực tế sản suất để đấp ứng yêu cầu của con người và ý thức bảo vệ môi trường.
III. Phương pháp: Thảo luận nhóm, quan sát, vấn đáp
IV. Chuẩn bị của gv và hs:
1.GV : - Hình 10.1, 10.2, 10.3 sgk
- Phiếu học tập (PHT), bảng phụ ghi nội dung của các nhân tố ngoại cảnh: nồng độ CO2, ánh sáng, nhiệt độ, nguyên tố khoáng, trồng cây dưới ánh sáng nhân tạo (che phần nội dung ảnh hưởng của các nhân tố)
- Sơ đồ về bảng số liệu phân tích thành phần hoá học trong sản phẩm của cây trồng

Nguyên tố hoá học
Cacbon
Oxi
Hiđrô
Các nguyên tố khác

Tỉ lệ %
45%
42-45%
6,5%
5-10%


2. HS: - Đọc trước bài mới
V. Tiến trình tổ chức bài học:
1. Kiểm tra bài cũ:
GV: Quá trình quang hợp ở cây xanh được chia làm mấy pha? Điều kiện cần và đủ để quang hợp diễn ra là gì ?
HS: Trả lời, hs khác bổ sung
GV: Nhận xét, đánh giá
2. Mở bài :
Sử dụng hình 8.1sgk để chỉ cho học sinh thấy một số điều kiện cần để quá trình
quang hợp thực hiện được là ánh sáng,nước,CO2…Đó là một số trong các nhân tố ngoại cảnh ảnh hưởng đến quang hợp. Các nhân tố ngoại cảnh ảnh hưởng như
thế nào đến quang hợp là nội dung bài học hôm nay
3. Bài mới :ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ NGOẠI CẢNH ĐẾN QUANG HỢP
QUANG HỢP VÀ NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG
*Hoạt động 1: Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp
Cường độ quang hợp thể hiện mức độ mạnh hay yếu của quang hợp. Đơn vị đo cường độ quang hợp: mgCO2/dm2/h

Hoạt động của GV
Hoạt động của học sinh
Nội Dung

GV.- Phát phiếu học tập cho hs
- Treo hình 10.1, 10.2, 10.3 sgk phóng to, giới thiệu tên mỗi hình
- Chia lớp thành 4 nhóm. Phân công mỗi nhóm hoàn thành một phần của phiếu học tập:
*Nhóm 1: Ẩnh hưởng của ánh sáng
*Nhóm 2: Nồng độ C02
*Nhóm 3: Nhiệt độ
*Nhóm 4: Nước, nguyên tố khoáng và trồng cây dưới ánh sáng nhân tạo

HS.- Nhận phiếu học tập(mẫu PHT ở trang sau)- Mỗi nhóm quan sát hình theo sự phân công của gv, nghiên cứu SGK, thảo luận và hoàn thành công việc được giao

1.Ánh sáng
2.Nồng độ CO2
3.Nước
4.Nhiệt độ
5.Nguyên tố khoáng
6.Trồng cây dưới ánh sáng nhân tạo


GV: Lần lượt gọi đại diện từng nhóm lên trình bày nội dung đã phân công

GV: Chuẩn hoá nội dung kiến thức từng phần bằng cách lật bảng phụ đã ghi sẵn .
HS: Đại diện từng
 
Gửi ý kiến