Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Chu Quốc Tài
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Yên Phúc
Quận/huyện Huyện Văn Quan
Tỉnh/thành Lạng Sơn
Chuyên môn Tin học
Xác thực bởi Nguyễn Nam Thái, Nguyễn Thanh Tùng
Đã đưa lên 95 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 7081 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 3 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 21037 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này