Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Tin học 7. Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán

Word-logo-small

Bài 4. Sử dụng các hàm để tín...

Ngày gửi: 2021-11-08 10:07:18

Word-logo-small

Bài 4. Sử dụng các hàm để tín...

Ngày gửi: 2021-06-20 12:33:55

Word-logo-small

Bài 4. Sử dụng các hàm để tín...

Ngày gửi: 2021-06-20 12:33:23

Word-logo-small

Bài 4. Sử dụng các hàm để tín...

Ngày gửi: 2021-06-20 12:32:47

Word-logo-small

Bài 4. Sử dụng các hàm để tín...

Ngày gửi: 2018-10-18 21:28:59

Word-logo-small

Sử dụng các hàm để tính toán ...

Ngày gửi: 2018-03-15 09:06:25

Word-logo-small

Bài 4. Sử dụng các hàm để tín...

Ngày gửi: 2018-02-25 21:36:28

Pdf-small

Bài 4. Sử dụng các hàm để tín...

Ngày gửi: 2017-10-09 14:38:46

Word-logo-small

Bài 4. Sử dụng các hàm để tín...

Ngày gửi: 2017-02-13 22:21:21

Word-logo-small

Bài 4. Sử dụng các hàm để tín...

Ngày gửi: 2017-02-13 22:15:10

Thumbnail

Bài 4. Sử dụng các hàm để tín...

Ngày gửi: 2017-02-10 06:48:12

Word-logo-small

Bài 4. Sử dụng các hàm để tín...

Ngày gửi: 2016-11-03 01:06:44

Word-logo-small

Bài 4. Sử dụng các hàm để tín...

Ngày gửi: 2016-11-03 01:05:54

Word-logo-small

Bài 4. Sử dụng các hàm để tín...

Ngày gửi: 2016-10-31 17:51:07

Word-logo-small

Bài 4. Sử dụng các hàm để tín...

Ngày gửi: 2016-10-24 23:22:35

Word-logo-small

Bài 4. Sử dụng các hàm để tín...

Ngày gửi: 2016-10-16 18:21:00

Word-logo-small

Bài 4. Sử dụng các hàm để tín...

Ngày gửi: 2016-10-16 18:17:26

Word-logo-small

Bài 4. Sử dụng các hàm để tín...

Ngày gửi: 2016-10-11 10:01:05

Word-logo-small

Bài 4. Sử dụng các hàm để tín...

Ngày gửi: 2016-01-30 10:12:01

Word-logo-small

Bài 4. Sử dụng các hàm để tín...

Ngày gửi: 2015-12-17 15:56:34

Word-logo-small

Bài 4. Sử dụng các hàm để tín...

Ngày gửi: 2015-11-28 14:05:20

Thumbnail

Bài 4. Sử dụng các hàm để tín...

Ngày gửi: 2015-11-09 15:38:49

Thumbnail

Bài 4. Sử dụng các hàm để tín...

Ngày gửi: 2015-11-09 15:38:20

Word-logo-small

Bài 4. Sử dụng các hàm để tín...

Ngày gửi: 2015-10-21 21:45:41

Word-logo-small

Bài 4. Sử dụng các hàm để tín...

Ngày gửi: 2015-10-05 08:02:33

Word-logo-small

Bài 4. Sử dụng các hàm để tín...

Ngày gửi: 2015-07-02 10:28:27

Word-logo-small

Bài 4. Sử dụng các hàm để tín...

Ngày gửi: 2015-03-31 09:06:54

Word-logo-small

Tuần 10 - Tiết 19 - Tin 7 - N...

Ngày gửi: 2014-10-19 23:24:08

Word-logo-small

giao an tin 7 tuan 10 - Hà Vă...

Ngày gửi: 2014-10-19 16:32:10

Word-logo-small

Tuần 9 - Tiết 18 - Tin 7 - Ng...

Ngày gửi: 2014-10-13 23:10:59

Slide0

Lệnh - Bình Dương

Ngày gửi: 2010-10-11 14:16:58

Slide0

Tin 7 - Nguyễn Đức Bằng

Ngày gửi: 2010-09-29 07:56:12