Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn Quốc Ngữ
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Bùi Nhân
Quận/huyện Huyện Đức Thọ
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Toán học, Tin học
Xác thực bởi Đinh Tùng, Phan Công Thái
Đã đưa lên 78 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 3578 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 9 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 11660 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này