Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Vũ Mạnh Tứ
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/vumanhtuds
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Nam Sơn
Quận/huyện Huyện Nam Trực
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Lớp 3, Lớp 5
Giới thiệu Giao vien
Xác thực bởi Nguyễn Tiến Ngọc, Trần Thị Dừa
Đã đưa lên 98 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 94 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 49129 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này