Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Chu Nhat
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Bù Nho
Quận/huyện Huyện Bù Gia Mập
Tỉnh/thành Bình Phước
Chuyên môn Vật lý
Xác thực bởi Phạm Duy Tiên, Chu Nhat
Đã đưa lên 97 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1300 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 53133 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này