Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Gia Luân
Giới tính Nam
Chức vụ Phụ huynh học sinh
Đơn vị Trường Tiểu học Dân Hòa
Quận/huyện Huyện Thanh Oai
Tỉnh/thành Hà Nội
Giới thiệu Học sinh nhận xét.
Xác thực bởi Nguyễn Thị Tân, Họ Nguyễn Văn
Đã đưa lên 22 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1457 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 342 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này