Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Công Linh
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/conglinhtht1
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Tân Hội Trung 1
Quận/huyện Huyện Cao Lãnh
Tỉnh/thành Đồng Tháp
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, Tin học, Ngoại ngữ
Xác thực bởi Lê Ngọc Thạch, Trần Hải Trường
Đã đưa lên 85 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 761 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 13112 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này