Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lê Nam
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trung tâm GDTX Thành Phố Yên Bái
Quận/huyện Thành phố Yên Bái
Tỉnh/thành Yên Bái
Chuyên môn Toán học, Sinh học, Lịch sử, Tin học, Thể dục, GD hướng nghiệp
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 41 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 8969 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 9874 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này